Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Klima a klimatické změny – jaké podnebí nás čeká v budoucnu?

Publikováno: 9.03.07
Počet zobrazení: 5539

Mění se na zemi podnebí? Pokud ano, tak jak to může ovlivnit naše životy? Měli bychom propadnout beznaději z blížící se katastrofy, nebo se jedná o nafouknutou bublinu? Hladiny moří se zvyšují, ale proč by to mělo zajímat nás, když Česká republika leží několik set metrů nad mořem? Můžeme věřit prezidentovi České republiky, který žádný problém ve vlivu člověka na klima nespatřuje? Přijďte se dozvědět více o dnes velmi často diskutovaném tématu.

Občanské sdružení ENVIC Vás zve na několik akcí, které se přímo týkají výše nastíněného tématu, a to klimatu a klimatické změny.

1. Výstava s projekcí:
Klima a klimatické změny
Čtvrtek 15. března 2007, začátek v 17 hod., Měšťanská beseda – společenský sál, Kopeckého sady 13, Plzeň
Výstava: 8 panelů s důležitými informacemi o klimatických změnách, meteorologická stanice
Projekce: družicové snímky mapující klimatické změny
Po dobu trvání akce bude zajištěno občerstvení.

2. Přednáška:
Klima a klimatické změny – jaké podnebí nás čeká v budoucnu?
Přednáší RNDr. Jiří Hostýnek, vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie plzeňské pobočky ČHMÚ
Čtvrtek 15. března 2007 od 18 hod.
Měšťanská beseda v Plzni, Divadélko JoNáš, Kopeckého sady 13

3. Moderovaná panelová diskuse:
Klimatické změny – souvislosti a očekávání v České republice
Pondělí 19. března 2007, 11:00 – 12:30 hod., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni Veleslavínova 42, učebna VC 301
Diskutovat budou odborníci z oborů: klimatologie, hydrologie, geologie a ekonomická geografie
Diskusi pořádají: Katedra geografie ZČU v Plzni, ENVIC, Západočeská pobočka České geografické společnosti

Více informací podá: Tomáš Popp, 739 654 834

Co se děje s klimatem?

Klima Země se mění. Tento fakt je přijímán relevantní částí vědecké obce. Diskuse je vedena o to, nakolik této změně napomáhá člověk svým jednáním. Jedná se především o produkci tzv. skleníkových plynů, které vznikají zejména při spalování fosilních paliv a při zemědělské produkci.

Co je to klima?
Zjednodušeně lze říci, že klima (nebo podnebí) je „průměrné počasí“ za několik desetiletí.

Co je to globální klimatická změna?
V posledních desetiletích dochází k nárůstu průměrné teploty přízemní vrstvy atmosféry planety Země. V souvislosti s tím dochází ke změnám prvků, které tvoří klima – změny vlhkosti vzduchu, srážek, atmosférického proudění. Proto již nemluvíme jen o globálním oteplování, ale o globální klimatické změně. Pozorovaných změn je velmi mnoho. Například jsou sledována intenzivnější a déle trvající sucha (zejména v tropických a subtropických oblastech). Znatelné změny klimatu můžeme pozorovat i v České republice, na jejímž území vzrostla ve 20. století průměrná teplota o 1,1 až 1,3 °C, což je více než globální průměr. ˝Výskyt studených dnů, studených nocí a mrazů se stal méně běžným, zatímco horkých dnů, nocí a horkých vln přibylo˝ říká RNDr. Jiří Hostýnek, vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.
Na globální úrovni lze pozorovat zvýšení hladiny moří a oceánů. ˝Globální průměrná výška mořské hladiny rostla v letech 1961-2003 rychlostí 1,8 mm za rok. V období 1993 až 2003 byla rychlost vzestupu vyšší. Celkové zvýšení za 20. století je odhadováno na 0,17 m˝, konstatuje Hostýnek. Tento fakt může mít velmi zásadní důsledky pro obyvatele přímořských oblastí.
Především ale dochází ke zvýšení průměrné globální teploty.
˝Jedenáct z posledních dvanácti let patří mezi dvanáct nejteplejších let od roku 1850, přičemž za posledních sto let se průměrná globální teplota zvýšila o 0,74 ÂşC˝, upozorňuje Hostýnek.

Proč je to problém?
Globální klimatická změna může mít významné důsledky pro stabilitu ekosystémů, ekonomický rozvoj a v neposlední řadě pro mezinárodní politický systém. ˝Předpokládá se, že vinou změny klimatu v příštích desetiletích přibude extrémních výkyvů počasí, jako jsou intenzivní srážky, sucha, vlny horka a hurikány, ale přibude i například povodní a lesních požárů. To bude mít dopad na celou biosféru i život člověka. Dopady na existenci lidstva budou pravděpodobně spíše negativní – očekávají se značné ekonomické ztráty˝, upozorňuje Tomáš Popp, mluvčí projektu ENVIC.

Řešení?
Rozhodně bychom neměli propadat panice! I přesto, že řešení tohoto problému je velmi složité a vyžaduje spolupráci na mezinárodní úrovni, může napomoci jeho řešení každý z nás. Tento problém si uvědomuje i Evropská komise včele s komisařem odpovědným za životní prostředí Stavrosem Dimasem, který představil program shrnutý do čtyř bodů: ztlum, vypni, recykluj a choď.
Program představuje veřejnosti způsob, jakým se lidé mohou do boje proti klimatické změně zapojit individuálně.
Ztlumením je myšleno snížení intenzity vytápění našich domů. ˝Správně nastavená regulace topného systému, může ušetřit nejen stovky kilogramů vypouštěného CO2, ale i peníze investované do vytápění. Zhasnout bychom měli světla v místnostech, kde právě nepobýváme. Můžeme také konvenční žárovky nahradit úspornými. Opět se budeme chovat racionálně k životnímu prostředí i k vlastní peněžence. Důsledným tříděním odpadů a jejich následnou recyklací životnímu prostředí velmi prospějeme. V posledním bodě nás Stavros Dimas vyzývá, abychom více přemýšleli o používání osobních automobilů˝ shrnul doporučení Evropské komise Popp.

Téma klimatických změn bude rozebíráno na přednáškách, které se uskuteční v rámci projektu ENVIC v průběhu března až října 2007 ve všech městech, kde jsou Environmentální informační centra sítě ENVIC.
Přednáška bude vždy doplněna o 8 výstavních panelů. Na nich návštěvníci získají důležité informace o klimatu a klimatických změnách.

Klima je jedním z hlavních témat projektu ENVIC. Jeho odborným garantem je Český hydrometeorologický ústav v Plzni. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zdroj: ENVIC, Foto: Internet

Téma: Důchodce, senior, penzista a život kolem nás

Vaše komentáře

Celkem 2 komentáře (0 komentářů čeká na schválení)

15.07.2008 15:36  Vladimír

Pane Haringere, s Vašim názorem se 100% ztotožňuji.Je jenom veliká škoda,že takových lidí není v naši krásné zemi více.O panu prezidentu,vládě a politicích mluvit nebudu.Těmto lidem na problémech změny klimatu,životním prostředí a podobných věcech vůbec nezáleží.U nich je na prvním místě mocenský boj osobní i jejich politických stran,jejich členství ve správních radách a hlavně jejich příjmy.Starost o blaho národa a životní prostředí snad ani nevnímají.K Vašemu příspěvku bych měl snad jen jednu výhradu.Na rozdíl od Vás jsem přesvědčen,že s těmito klimatickými změnami se lidstvo těžko vypořádá.Tyto změny budou mít nedozírné následky a nebude v silách lidstva je ovlivnit.Bohužel,budeme muset jen trpně čekat a pokorně přijímat to,co s námi příroda udělá.Bude to splátka za chování člověka k přírodě.Bude podle mne hodně tvrdá. S pozdravem Vladimír

06.09.2007 16:08  Jiri Haringer (harji@atlas.cz)

Klima Země se mění a mnozí tuto problematiku nevidí, dokonce zesměšĹ„ují ty, kteří se tímto problémem vážně zabývají.Je smutné,že mezi takové patří i pan prezident Václav Klaus a mnozí naši politikové, pro které je přednější mocenský boj a jejich platy ( platí pro všechny parlamentní strany ). Globální klimatická změna bude mít bezpochyby vliv na veškeré lidstvo a já pevně věřím, že se lidstvo s tímto problémem v následujících desetiletích zdárně vypořádá. Jen mě mrzí, že v naší zemi je jen málo fundovaných lidí, kteří se tímto zabývají ( naši politici mezi ně určitě nepatří ).Proto Vám děkuji, že se s plnou vážností zabýváte touto problematikou a přeji Vám mnoho zdaru a úspěchů v této záslužné činnosti. S pozdravem Jíří Haringer
http://www.tretivek.cz

Zanechte komentář: