Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Pohybové studio pro seniory v Brně

Publikováno: 24.07.07
Počet zobrazení: 12455

Pohybové studio pro seniory je součástí Univerzity třetího věku (U3V) na VUT v Brně. Nabízí cyklus přednášek a cvičení, které doplňují a rozšiřují vědomosti i dovednosti seniorů z oblasti pohybových aktivit. Cílem vzdělávacího programu je pozitivně ovlivnit procesy stárnutí na úrovni psychické i fyzické a přispět k aktivnímu životu ve vyšším věku.

Výukový program a organizaci pohybových aktivit zabezpečuje Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně. Garantem programu je RNDr. Hana Lepková. Na teoretické i praktické části výuky se podílejí vysokoškolští učitelé a odborníci z praxe.
Skladba cvičení je „ušitá“ seniorům na míru. Do programu jsou zařazovány pohybové aktivity, které lze provádět s nižší intenzitou a bez rizika úrazu. Škála cvičení je pestrá, aby nedošlo k přetrénování. Střídají se cvičení vytrvalostní (aerobní), silová a koordinační(rovnováha). Senioři si osvojují zásobníky cviků i na individuální cvičení doma. Snahou je, zařadit přiměřený pohyb, který respektuje zdravotní omezení, do každodenního života seniorů.
Výukový program na VUT v Brně je rozdělen na kurz základní a kurz navazující. Základní kurz je v rozsahu 4 semestrů a tvoří jej blok přednášek a praktických cvičení (13 výukových týdnů). Studenti v prvním semestru absolvují společně program přednášek a cvičení, od druhého semestru se dělí na praktická cvičení se zaměřením na práci s vlastním tělem nebo na kombinovaný program cvičení s aquafitness a plaváním. Po absolvování základního kurzu mohou studenti pokračovat v kurzu navazujícím. V navazujícím kurzu jsou praktická cvičení dvakrát v týdnu a doplňují je vybrané přednášky odborníků z lékařské nebo sportovní praxe (13 výukových týdnů).
Pro celoroční sportovní činnost seniorů je připraven program pohybových aktivit ve spolupráci s Vysokoškolským sportovním klubem VUT v Brně formou Senior akademie.

Jaký je přínos cvičení pro seniory?
Cvičení seniorům pomáhá snížit nemocnost a umožňuje jim zůstat dlouho aktivní. Kladná odezva pravidelného cvičení je u onemocnění srdečně-cévních, diabetes melitus 2.typu, osteoporóze, artritidě, potíží s močením, vzniku rakoviny, obezity a dalších. Cvičení působí antidepresivně, rozšiřuje možnosti sociálních kontaktů, zlepšuje schopnost učení , zejména krátkodobé paměti, má vliv na kvalitní spánek.

Jaké jsou vhodné aktivity pro seniory?
Volba pohybové aktivity by se měla opírat o předchozí sportování nebo by měla respektovat momentální stav kondice a zdraví. Vhodný výběr pohybové aktivity je prevencí nebo cestou ke zlepšení zdravotních potíží.
Oblast aerobního tréninku:
turistika, sportovní chůze(nordic walking), plavání a aqua gymnastika, běh na lyžích, jízda na stacionárním kole(sensitive indoorcycling) nebo na veslařských trenažérech (indoor rowing), tanec.
Oblast silového tréninku:
kondiční posilování s vlastním tělem nebo s optimální zátěží v posilovně pod vedením odborného trenéra.
Oblast koordinačních cvičení:
cvičení na rovnováhu, soběstačnost a zlepšení stavu páteře (rehabilitační a zdravotní cvičení, jóga, pilates, strečink apod.).

Jak se stát posluchačem Pohybového studia?
Přihlášky na jednotlivé kurzy probíhají elektronickou formou.
Počet seniorů v kurzech je omezený, přednostně jsou přijímáni do základního kurzu stávající studenti U3V na VUT v Brně, nenaplněná místa v základním kurzu jsou nabízena novým zájemcům. Absolventi základního kurzu postupují do navazujícího kurzu.
Termín odevzdání :
= na zimní semestr do 31. srpna kalendářního roku,
= na letní semestr do 31. ledna kalendářního roku.
Studentem U3V se stáváte až po uhrazení semestrálního poplatku ve výši 500,-Kč a po předložení doporučení lékaře (obvodní nebo tělovýchovné lékařství). Složenka k úhradě je zasílána na základě Vaší písemné přihlášky.

AKTUALITY
- 27. 9. – 30. 9. 2007 soustředění seniorů U3V základní i navazující kurz na Ramzové
- 21. 9. 2007 zahájení nového akademického roku seniorů základní i navazující kurz
- do 31. 8. 2007 přihlášky do základního i navazujícího kurzu U3V

Časový harmonogram akademického roku seniorů základního i navazujícího kurzu
Zimní semestr:

31.8.06 uzávěrka přihlášek
1.9. – 20.9.07 příprava semestru, písemná komunikace se studenty U3V
21.9.07 zahájení semestru společným setkáním (FCM – Kinosál) + společné cvičení v tělocvičně
27.9. – 30.9.07 soustředění seniorů v Rekreačním středisku VUT v Brně na Ramzové
5.10 – 7.12.07 semestrální výuka v Brně
14.12.07 společné posezení v Klubu Terč

Senior akademie
Senior akademie představuje nadstavbovou nabídku pohybových aktivit pro seniory nad rámec výukového programu Pohybového studia. Sportovní program, který připravil Vysokoškolský sportovní klub VUT v Brně, umožňuje seniorům sportovat celoročně v oddílech rekreačního portu a sportu pro všechny. Vedle pravidelných cvičení nabízí konzultační a poradenskou činnost, účast se sportovních akcích, kurzech a soustředěních.
Roční členství v Senior akademii :
120,-Kč (20,-Kč registrační polatek, 100,-Kč členský) na kalendářní rok
300,-Kč za cvičení v tělocvičně na kalendářní rok
350,-Kč za plavání. na 1/2 roku

Popis jednotlivých semestrů a více informací získátena stránkách CESA VUT v Brně.

Zdroj: CESA VUT v Brně

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: