Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Jóga a její formy

Publikováno: 1.08.07
Počet zobrazení: 5343

Na otázku ˝Co je jóga?˝ nalezneme v rozličných pramenech různě formulované odpovědi, ale jejich podstata je stejná: jóga je spojení, integrace, harmonie těla a duše individuální – s duší universální. Východní filosofie zákona Karmy (osudu) říká: Naše činy se k nám vracejí dříve, nebo později ve stejné kvalitě a kvantitě a jsou zdrojem našeho poznání (mnohokrát přes fyzickou a duševní katarzi).

Když se skutečně pozorně rozhlédneme kolem sebe, vidíme, jak to funguje. Zvláště v dnešní hektické době kdy se všechno zrychluje, čistí a napovrch se vyplavují negace. Záleží na každém z nás, jak touto zkouškou projdeme. Jóga může být na této cestě naší velkou oporou, neboť zušlechťuje tělo a duši každé bytosti, učí znovu nalézt jistotu v morálních zásadách. Jestliže jógu správně pochopíme a uchopíme – bude nám naší správnou cestou.
Naše bytost je komplexem složky duševní a tělesné,a i v joze se prolínají cvičení fyzická a mentální. Jóga je jeden celek, i když má mnoho forem. Záleží na každém z nás, jakou si zvolíme, která je v naší současné rovině bytí pro nás optimální.

Indický jogín a filosof Pataňdžali stanovil již před asi 2 000 lety 8 stupňů jógy:
1. Všeobecné etické principy – jama
2. Pravidla morálky jedince – nijama
3. Cvičení jogových pozic – ásán
4. Jógové dechové techniky – pránajáma
5. Ovládnutí smyslů – pratjáhára
6. Koncentrace mysli – dhárana
7. Meditace – dhjána
8. Splynutí s Universem – samadhi

Tato stupnice v podstatě zahrnuje nejširší záběr jógy a integruje její formy. Ať se podíváme na jakoukoli z následujících variant, všechny se nějakým způsobem odvíjejí od některého z uvedených osmi stupňů Pataňdžaliho Jogasútry . Formy jógy se navzájem prolínají, jedna technika podporuje druhou a tím se jejich působení zesiluje.

Bhaktijóga: Uznává za základní aspekt jógy vzdání se svého ega a pěstování oddanosti a lásky k Božskému principu. Bhaktijogín však o ni neusiluje, jen se jí v meditaci otevře a dovolí aby v něm odhalila klid a mír, ˝který je za myšlenkami˝.
Karmajóga: Je vlastně konání, práce pro druhé, bez čekání na odměnu. Touto činností vlastně očisťujeme svoji Karmu.
Džňánajóga: Cesta moudrosti a filosofického uvažování, její hlavním znakem je rozlišování mezi Já a ne-Já. V meditaci provádíme tzv. atmavičáru – neboli sebedotazování. Je to nastolení vnitřního tázacího postoje – ˝kdo, nebo co jsem já ?˝
Hathajóga: Pečlivě se zabývá ásánami, tělesnými pozicemi, které ovšem nejsou jen fyzické cvičení. Pozornost se vede vědomě do určitých částí těla a jejich uvolňováním se zapojí i psychické a fyziologické procesy.
Iyengar jóga: Jóga dle indického učitele B.K.S. Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.
Nana a mantra jóga: Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl uklidňují se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka. Zpěv manter je rituál radosti, pokory, souznění s vnitřním mírem.
Aštangajóga: Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu, vznešeně – jako v tanci. Součástí této formy jógy je i provádění uzávěrů (bandhy) tam, kde jsou umístěna energetická centra – čakry a tím též ovlivňuje tok energie v těle.

Určitě jsou známy ještě jiné formy jógy, které jsou praktikovány na celém světě. Počet není až tak důležitý, přednost má akceptování jógy v životě každého z nás. Pozitivní účinek jógy na tělesný, duševní a duchovní růst každého člověka, se pak dostaví jako očištění celé lidské komunity.
Více a více lidí přichází na to, že jóga není žádné sektářství, že nikoho neomezuje, ale naopak každou bytost otužuje psychicky i fyzicky a dává jí svobodu. Mnoho lidí pod vnějším tlakem sahá po práškách, alkoholu a drogách. Ale lze si říci: Když si nebudete vědět rady – zkuste jógu! Štěstí, klid a mír, které hledáte možná všude kolem, najdete v sobě!

Více o jogínském cvičení, původu jógy a další zajímavé informace můžete nalézt zde na stránkách encyklopedie NAVAJO.

A pro zopakování základní jogínská sestava – Pozdrav slunci.

Zdroj: Prameny zdraví.cz – autor: Richard Holický, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: