Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Internetová výuka – šance pro budoucnost?

Publikováno: 27.11.07
Počet zobrazení: 2839


      V České republice v současné době převažuje tradiční přístup ke vzdělávání dospělých, jehož předpokladem je, že se lektor a účastníci výuky scházejí ve stejnou dobu na stejném místě. Nemůžeme ale opominout složitou situaci, ve které se nacházejí všichni, kdo z nějakého důvodu nemohou splnit tento požadavek jednoty prostoru a času.

Jmenujme například ty, kdo bydlí na samotě nebo na vesnici a pravidelně někam dojíždět je pro ně velmi obtížné. Další takovouto skupinou jsou pak lidé tělesně postižení a také senioři, kteří ztratili možnost efektivně a bez bolesti se pohybovat a postupně tedy upouštějí od možnosti aktivně se účastnit pořádané výuky. S rostoucím životním tempem celé společnosti přibývá také lidí, kterým jejich pracovní vytížení znemožňuje přizpůsobit denní režim skupinové výuce v klasické třídě.

Když se však zamyslíme nad možnostmi, které nám nabízí stále rozšířenější internetové pokrytí a větší množství počítačově gramotných lidí, můžeme se ptát, zda právě internet by nemohl poskytnout alespoň částečné řešení této situace. Touto úvahou se zabývá i diplomová práce studentky Andragogiky a personálního řízení na FF UK s názvem E-learning v reálném čase s přímým vizuálním kontaktem.
Pod tímto pojmem rozumíme internetovou výuku probíhající pomocí počítačového programu přenášejícího hlas (a obraz) mezi lektorem a jedním nebo více účastníky. Vše se odehrává ve stejnou dobu, avšak zúčastnění se nacházejí každý na jiném místě u počítače vybaveného připojením na internet, mikrofonem a sluchátky (případně webkamerou).
Jelikož se jedná o způsob výuky, který doposud není u nás rozšířen, je v této chvíli důležité získat informace o postojích, potřebách a preferencích potenciálních účastníků internetové výuky v reálném čase.

I čtenáři tohoto článku mohou poskytnout cenné podněty k této problematice v dotazníkovém šetření, jehož cílem je získat data pro výše zmíněnou diplomovou práci. Máte-li zájem podílet se na tomto projektu, navštivte adresu a vyplňte dle Vašeho názoru krátký dotazník: http://www.emblue.cz/dotaznikkliknutím ZDE.

Zdroj: Autor: Markéta Borecká, 26. 11. 2007, Foto: Archiv autorky

Vaše komentáře

Celkem 4 komentáře (0 komentářů čeká na schválení)

09.12.2007 12:55  Nella

Ať hledám jak hledám, na celém netu se jen diskutuje, jak by to bylo úžasné, jaké by to mělo výhody. Ale tady např. vlastně žádné kurzy neotvíráte, nenabízíte nic než odkazy na adrey angličitny. Pořád trochu málo možností pro seniory.

03.12.2007 20:33  Ludi

Jsem dlouhodobe pracovne v zahranici takze me samozrejme takova nabidka velmi zajima protoze bych rada studovala v materskem jazyku. Zajimalo by me jake obory by byly otevreny k dispozici studia on-line.

27.11.2007 16:34  Nováček

Jsem v důchodovém věku a bydlím na vesnici bez možnosti zapojit se do aktivit třetího věku - např. výukových programů a vzdělávacích kurzů. V e-learningu eye-to-eye spatřuji skvělou možnost jak neztratit kontakt s ostatním světem a rovněž šanci na skutečné naplnění proklamací o celoživotním vzdělávání. Domnívám se, že alespoň občasný přímý vizuální kontakt s učitelem přes obrazovku může zvláště pro osamělého člověka znamenat mnoho a také jej motivovat k tomu, aby úplně nerezignoval na svůj vzhled a oblékání... Těším se na budoucí nabídku tohoto alternativního elektronického "školství". ing. František Nováček, Brno

27.11.2007 12:44  Miska

Velmi zajimave pocteni - je skvele dozvedet se o novych trendech!

Zanechte komentář: