Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Zamyšlení nad tezemi nového občanského zákoníku – Milujeme zvířata

Publikováno: 11.08.08
Počet zobrazení: 4149


      Autorka článku: JUDr. Irena Novotná
Od 1.1. 2009 má platit nový občanský zákoník. Do našeho života přinese mnoho změn. Především se mnozí lidé budou muset učit obezřetnosti a odpovědnosti. Budou se muset učit plnit své ústní sliby a současně budou muset být opatrní, od koho ústní sliby mohou nebo nemohou přijímat. Každý člověk má morální právo důvěřovat druhým a mít za to, že hovoří ze svéprávnou, dospělou a přiměřeně inteligentní osobností, která je schopna pochopit důsledky svého ústního závazku.

Zvířata už nebudou z pohledu práva věci, jako je tomu v současné právní úpravě. Pro ně to bude mát velký význam, protože, jak říká Karel Eliáš, „zvíře má podle nového zákoníku specifické právní postavení a nelze s ním zacházet jako s věcí.“ říká Karel Eliáš. Konečně, řekne si mnoho lidí, kteří ze znepokojením čtou zprávy o týraných zvířatech. Pamatuji se, ze svého dětství, jak domácí zvířata lidé pojmenovávali a jak se o ně starali. Nebylo to jen z důvodu, že koně, krávy, ovce, psi, drobná drůbež byli zdrojem obživy a ochrany, ale i citového vztahu. Po tom, co se objevily ve zpravodajství ukázky o zubožených hospodářských zvířatech, týraných psech a kočkách, jistě mnozí ochránci a milovníci zvířat uvítali, že dostanou své zvláštní postavení v novém občanském zákoníku.

Je správné, aby se dítě od určitého věku věnovalo zvířeti. Ne, že se zvířetem pouze obdaruje, ale také by měli rodiče vést dítě k odpovědnosti vůči živému tvorovi, které chce chovat. A současně by měli sami zvážit, zda na to, aby bylo zvířátko šťastné a spokojené a udrželo si zdraví, mají podmínky. Aby nebylo stresováno tím, že ho nemá některý z členů rodiny rád a záměrně mu ubližuje a nebo mu brání se ve svém prostředí podle své povahy a potřeby pohybovat. Rozhodně není vhodné, aby lidé v městských bytech chovali velké psy, kteří potřebují výcvik a speciální výchovu. Takové zvíře, které se chová v nevhodném prostředí, může být stresováno a napadnout chovatele. Také darovat invalidní osobě psa z bojového plemene je scestná záležitost, protože taková osoba sotva zvládne sebe, natož takového psa i když takový případ v mém okolí existuje. Nikdo nezvážil ani po tom, co tento silný a agresivní pes bez veškeré patřičné výchovy, na místě roztrhal na ulici malého psa a málem napadl malé dítě, aby byl pes odebrán chovateli. Všichni se obáváme. A nedokážeme chovatele přimět, by ho vodil na vodítku. To platí i kočkách, fretkách, králíčcích a dalších zvířátkách, které si můžeme pořídit v obchodech. Rodiče by měli děti naučit, jak se zvíře chová, kdy má čas k odpočinku, kdy k aktivitě, co se mu nesmí dávat do misky a co naopak musí, že zvířatům škodí sladkosti, jako je například čokoláda, zákusky a podobné potraviny. Že je nelze pro zábavu nutit dělat kousky, které jim působí utrpení a nebo v nich vzbuzují agresi a mohou se stát nebezpečnými. Darovat dítěti psa , kočku nebo jiné zvíře je sice hezké, ale je nutné vědět, že se lidé zavazují k odpovědnosti, které na sebe dítě nemůže ještě vzít.

Zákon také zamezí případům, kdy vaše ratolest vás překvapí tím, že si z ušetřeného kapesného přinese domů rybičky, pavouka sklípkana, štíra nebo želvu či nějakého hraboše, který způsobí následně škody v domácnosti a nebo se ho ostatní členové domácnosti bojí či štítí a tím ho zanedbávají. Tedy shrnuto, přísnější by byla i pravidla pro prodej zvířat. Mohli by si je koupit jen lidé starší patnácti let, ne děti. Nezáleželo by přitom, jestli jde o nákup psa či akvarijní rybičky.

Je na výsost správné, že nový občanský zákoník věnoval svůj paragraf těm kteří si zaslouží naši lásku a péči a současně zamezí, aby zvířata žila v nepřiměřených podmínkách, které jim způsobují utrpení.Zvířata jsou naši přátelé, pokud s nimi soucítíme a odmění nás svou příchylností, kterou potřebujeme v našich odcizených mezilidských vztazích. Nesmí být však nástrojem vybíjení lidské agresivity a touhy po odvetě, kdy si lidé svou nespokojenost vybíjejí na nevinných tvorech různým způsobem.

Autor: JUDr. Irena Novotná, Foto: Lamáčková Gabriela

Vaše komentáře

Celkem 2 komentáře (0 komentářů čeká na schválení)

27.10.2008 11:12  Maura ()

Milý dědku Sládku. Já cítím hlubokou vnitřní potřebu se zabývat otázkou zlepšení vztahů mezi lidmi a proto jsem tyto teze uvítala potleskem. A přála bych si, aby to bylo tak, že slib daný rukoudáním bude platit, protože ani smlouva, která je dělaá s úmyslem, že je to jen papír, nic neváží. A to my všichni víme. Také jsem spokojená, že zvířata najdou v lidském světět své důstojné postavení, protože si to zaslouží a máme je rádi. Já hodně služebně cestuji po České republice a říkám si, jaká je to krásná zahrada, příznivá na pohled, každé roční období přináší svou krásu a je na čase, abychom to začali zase plně vnímat a vážit si všeho, co nám příroda krásného přináší. Je to náš domov. Proto vnímám každou dobrou změnu pro všechny lidi, kteří to stejně vnímají a chtějí žít spokojeně, šťastně a v dobrých, slušných a přátelských vztazích. Děkuji Vám za komentář a přeji hodně štěstí.
http://www.povidky.pise.cz

21.10.2008 19:38  děda Sládek

Díky za to, že se zabýváte novelou občanského zákoníku, zejména novými úpravami vztahů mezi lidmi. Snad časem konečně dojde k respektování takových vztahů, které nejsou podloženy jen písemnou smlouvou. Pojmy, jako je ústní slib, závazek, slušné chování snad zase začnou mít svou váhu. Po mnoha letech dochází k přehodnocení pojmu zvíře. Nemá se jednat o věc, jako dosud. Předpokládám, že to přispěje k pochopení skutečnosti, že člověk je nedílnou součástí přírody a jako takový se musí chovat ke všem ostatním přírodním druhům - zvířatům, rostlinám i neživé přírodě. Koneckonců ti všichni tu byli dřív než samozvaný "pán tvorstva". Snad nedojde k naplnění úsloví, že člověk je největším omylem přírody.

Zanechte komentář: