Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Zamyšlení nad tezemi nového občanského zákoníku – Dobré mravy v občanském styku

Publikováno: 1.09.08
Počet zobrazení: 4288


      Autorka článku: JUDr. Irena Novotná
Od 1.1. 2009 má platit nový občanský zákoník. Do našeho života přinese mnoho změn. Především se mnozí lidé budou muset učit obezřetnosti a odpovědnosti. Budou se muset učit plnit své ústní sliby a současně budou muset být opatrní, od koho ústní sliby mohou nebo nemohou přijímat. Každý člověk má morální právo důvěřovat druhým a mít za to, že hovoří ze svéprávnou, dospělou a přiměřeně inteligentní osobností, která je schopna pochopit důsledky svého ústního závazku.

Co jsou to dobré mravy? Jistě, v době, kdy si každý zvykl, že má právo na všechno, pokud mu to zákony dovolují, aby tak jednal a pokud se základní etická pravidla natahovala až za hranice prostosti v měřítkách slušných lidí, návrh občanského zákoníku přichází s pojmeme ˝dobré mravy˝, s pojmem ˝obmyslné˝ chování, přichází s požadavkem uplatňování cti a dobrých úmyslů.
Jsem si zcela jistá, že všichni ví, jak se mají chovat, ale současně, pokud jednou nebo dvakrát narazí na někoho, kdo za slušné chování a dobrý úmysl, se odvděčí tak, že ten, kdo jednal správně ˝spláče nad výdělkem˝, pak si každý dá pozor, aby zase bolestně nenarazil.
Zákon v návrhu stanoví, že oprávnění lze řádně uplatnit jen při poctivém dodržování dobrých mravů a se zřetelem k zvyklostem občanského života a že jen za týchž podmínek lze také řádně splnit povinnost.
Výrazu ˝oprávnění˝ je v navrženém ustanovení užito, aby nebyly pochybnosti, že jde o subjektivní právo.
Smyslem je vyjádřit, že subjektivní práva nelze uplatňovat svévolně a nečestně a že ani povinnosti není možné řádně plnit bez úmyslu dostát poctivě a ve slušnosti tomu, co zákon nebo smlouva povinné osobě ukládá.
Zároveň se navrhuje stanovit, že nikdo nemůže získat právní výhodu, jednal-li nezákonně
nebo obmyslně, protože ochranu je třeba poskytnout naopak tomu, kdo jednal v dobré víře.
Špatnými mravy nelze získat právem aprobovanou výhodu.

A jsme u toho, co je to slušnost v obecném slova smyslu a dobré a špatné mravy.
Není to nic těžkého. Jestliže někdo chce získat oprávnění, které mu zákon svým ustanovením garantuje, pak musí jednat v souladu se slušností, nikoliv násilně a svévolně či nečestně. Je to o nutnosti slušného soužití mezi lidmi. Doufejme, že nikdo nezapomněl, jak se má chovat, aby neobtěžoval druhé lidi prosazováním svých práv a oprávněných zájmů. Například to, že nikomu zákon nebrání, aby choval ve svém bytě psa, ale současně, musí dbát na to, aby ve své nepřítomnosti ve večerních a nočních hodinách pes svým štěkotem nebránil druhým ve spánku. Ale postarat se o to, aby o zvíře v době nepřítomnosti někdo pečoval. Každý má právo pořádat domácí oslavy, ale nemůže hlukem rozjařených přátel rušit své sousedy v době, kdy mají právo na odpočinek. To platí i domácích hádkách a nebo hlučných projevech dětí, které si hrají v mezibloku a ruší bydlící křikem. Jsou to časté spory: děti si mají právo v těch prostorech hrát, bydlící zase mají právo na klid ve svém bydlišti.
Naučí se lidé omezovat ve prospěch druhých a chápat, že se mají chovat ohleduplně a současně mohou očekávat od druhých, že jim budou oplácet vlastní ohleduplností?
Znám případ ženy, která onemocněla rakovinou plic. Sousedé z vedlejšího domu rádi pořádali na zahradě různá párty spojená s táborákem. Kouř, vycházející z ohniště způsoboval té ženě, která byla upoutaná na lůžko,velké utrpení, neměla ani možnost se přemístit někam, kde by ji neobtěžoval.- Její syn několikrát prosil své sousedy, aby měli ohled, že jim kouř vniká oknem do pokoje, kde leží jeho těžce nemocná maminka, Ale marně. Nikdy se neomezili ve svém konání. Měli sice dobrý úmysl pobavit své přátele, měli právo na své zahradě pořádat slavnost, ale po tom, co byli slušně požádáni, aby zamezili šíření kouře a zápachu do svého okolí, tak neučinili ani za té okolnosti, že svým právem poškozují druhého.
Myslím si, že zjednání slušnosti mezi lidmi nebude lehký úkol, ale možná že si každý uvědomí, že sobecká zaslepenost při výkonu svých oprávnění nebude již odbyta mávnutím ruky těch, kteří nabyli dojmu, že slušností nic nezmohou. Z druhé strany však různé zlomyslnosti, které si lidé vzájemně dopřávají mezi sebou, budou také právem kvalifikován, pokud povedou k úmyslu porušování výkonu oprávněných zájmů.
Ale to všechno uvidíme, co přinese život.

Autor: JUDr. Irena Novotná, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 2 komentáře (0 komentářů čeká na schválení)

31.03.2016 18:42  Karel Navrátil

Dobrý den, zajímalo by mne, zda se na uvedené jednání může vztahovat zásada dobrých mravů: Se zájemci o koupi našeho domu jsme měsíc jednali o podmínkách kupní smlouvy. Byli jsme opakovaně ujištěni o jejich zájmu na koupi nemovitosti. Původně měla být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, ve které bylo ustanovení o rezervační záloze a smluvní pokutě v případě neuzavření kupní smlouvy. Protože mezi datem pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a vlastní kupní smlouvy byla velmi krátká doba (10 dnů), přistopili jsme na návrh advokáta zájemců, aby se podepsala rovnou kupní smlouva. V důsledku toho odpadlo ustanovení o smluvní pokutě. Zájemci na náš účet převedli částku 100.000,-Kč, aniž podepsali rezervační smlouvu. Na základě toho jsme my uzavřeli rezervační smlouvu se společností, u které jsme si chtěli koupit byt. Dva dny před termínem podpisu kupní smlouvy zájemci od smlouvy odstoupili. Společnost, u které jsme si rezervovali byt, nám vyšla vsříc a slíbila, že nám rezervační zálohu vrátí, pokud se jim byt podaří prodat, příp. nám zálohu započítají proti koupi bytu v případě, že by se nám podařilo dům prodat jinému zájemci. Dotaz zní: bylo by podle zásad slušnosti správné požadovat stejný postup na zájemci, i když nebyla podepsána žádná smlouva a vše bylo sjednáno pouze emailem, příp. SMS? Záloha by byla vrácena, pokud by se nám podařilo dům prodat jinému zájemci, příp. pokud by nám byla vrácena společností, která byt prodává. Děkuji za odpověď,

08.05.2009 14:25  Nela

Dobrý den, článek jsem si přečetla, a jsem z něj nadšená. Právě řešíme problémy se sousedy, kteří nás úmylsně a vědomě terorizují hlukem už dobré čtyři měsíce. Právě se chystáme na projednávání na MěÚ. Hledám oporu v zákoně, a myslím, že se budeme odvolávat právě na dobré mravy. Děkuji za článek, určitě se na něj budeme odvolávat...

Zanechte komentář: