Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

Pozor na kluzké chodníky, přátelé

Publikováno: 20.10.08
Počet zobrazení: 3529


      Autorka článku: JUDr. Irena Novotná
Přichází podzim a s ním i různá nebezpečí úrazu. Města, která jsou osázena zelení jsou sice krásná, ale spadlé listí na chodníky a nebo a vozovky, do kterých zaprší nebo padne mlha, může být příčinou ošklivých úrazů. A co pak, až začne padat sníh a roztávat a pak zase mrznout?

Buďte velmi opatrní! Například cesty v lesoparcích, kam chodíme na procházky s našimi čtyřnohými přáteli, mohou být zrádné, pokud jsou pokryty spadlým barevným listím. I když jsou nádherné! Dobrou prevencí jsou ty správné boty, které nás mohou ochránit před uklouznutím a následným pádem. Nehleďte přitom na parádu, ale na svou bezpečnost, na prevenci. Také jízdy na kole po neuklizených cyklostezkách jsou nebezpečné v tomto období. Kdo má vlastně uklízet spadlé listí nebo namrzlé chodníky? A podle jakých zákonů se přitom všichni řídíme?

Řídíme se podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. V nejbližších dnech můžeme očekávat novelu, která se bude zabývat povinnostmi údržby chodníků. Je důležité vědět, kdo je povinen udržovat chodník před vaším domem tak, aby se zabránilo úrazům. Je to zpravidla obec. Zákon o pozemních komunikacích neukládá výslovně vlastníkovi přilehlé nemovitosti (tedy domu) povinnost údržby chodníku. Ale celá věc má veřejnoprávní rozměr. Obec může nařídit úklid a ošetření chodníků.
Zákon o pozemních komunikacích zmocňuje obce, aby stanovily nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Nařízení obce tedy mohou podle zákonného zmocnění upravovat pouze rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad, nemohou však určovat, kdo má závady odstraňovat, ani přímo ukládat žádné povinnosti.
Dne 6. prosince 2007 Senát Parlamentu ČR v rámci své zákonodárné iniciativy schválil návrh na změnu zákona o pozemních komunikacích, podle které by za škody vzniklé závadami ve schůdnosti odpovídal vlastník komunikace, tedy na vypuštění výjimky uvedené v § 27 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích.
Zjistěte si ve svém bydlišti, kdo má na starosti uklízení chodníků a k němu směřujte pak své dotazy a připomínky. Dřív, než napadne sníh.

Autor: JUDr. Irena Novotná, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: