Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Evropský rok 2010 – základní data

Publikováno: 23.01.10
Počet zobrazení: 3118
  Zdroj: MPSV
Metodika Eurostatu stanovuje hranici chudoby na úrovni 60 % mediánu národního ekvivalizovaného příjmu na spotřební jednotku. Lidé, kteří žijí z příjmů pod touto hranicí, mají obvykle znesnadněný přístup ke vzdělání, bydlení, k finančním a sociálním službám, obtížněji získávají zaměstnání a dostávají se do pasti sociálního vyloučení

V České republice je míra ohrožení chudobou nejnižší ze všech zemí EU. Podle posledních dostupných údajů (ČSÚ a Eurostatu ze šetření o příjmech a životních podmínkách domácností v roce 2008) dosáhla hodnoty 9 %, zatímco průměr zemí EU 27 činil 17 %.

Podle posledních průzkumů Eurobarometru se tři ze čtyř Evropanů domnívají, že je v jejich zemi rozšířena chudoba. V České republice sdílí tento názor 59 % občanů, 40 % si myslí opak. 9 z 10 obyvatel EU si přeje, aby se problém chudoby okamžitě řešil.

Zdroj: MPSV

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: