Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Příspěvek na bydlení – změna od 1.1.2010

Publikováno: 10.02.10
Počet zobrazení: 6815
  Autor článku: MPSV
Až o stovky korun se od nového roku u řady příjemců zvýšil příspěvek na bydlení. Touto dávkou státní sociální podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí přispívá na krytí nákladů spojených s bydlením rodin či jednotlivců s nízkými příjmy

O změně rozhodla vláda, když navýšila normativní náklady na bydlení, na jejichž základě se příspěvek vypočítává. Normativní náklady na bydlení v nájemních bytech se v roce 2010 zvýšily zejména v souvislosti s deregulací nájemného oproti předchozímu roku o 15 – 27 %. V bytech družstevních a vlastníků vzrostly o 7 – 8%. Výše příspěvku na bydlení vždy závisí na konkrétní situaci žadatele.

 Na uvedenou státní podporu má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a splňuje další podmínky pro přiznání dávky. Zásadní roli přitom hrají průměrné náklady na bydlení a rozhodné příjmy rodiny či jednotlivce v předchozím kalendářním čtvrtletí. Na příspěvek mají nárok rodiny či jednotlivci:

  • jejichž náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu 
    a koeficientu 0,30 (pro Prahu 0,35)
  • a zároveň součin rozhodného příjmu s koeficientem 0,30 (pro Prahu 0,35) není vyšší než hodnota normativních nákladů na bydlení.

 Samotná výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 0,30 (v Praze 0,35) násobkem rozhodného příjmu. Jsou-li skutečné náklady na bydlení nižší  než normativní, odečítá se příslušný násobek rozhodného příjmu od nákladů skutečných.

 Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a výdaje za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu a u družstevních a bytů vlastníků tzv. srovnatelné náklady. Dále se do nich zahrnují výlohy za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.

 Rozhodný příjem je součet příjmů členů rodiny, včetně některých dávek státní sociální podpory (přídavky na děti, rodičovský příspěvek). Normativní náklady na bydlení představují průměrné náklady rodiny či jednotlivce na bydlení podle velikosti obce a počtů osob trvale přihlášených v bytě. Zahrnují částky nájemného (pro nájemní byty) nebo tzv. obdobné náklady (pro družstevní byty a byty vlastníků) a ceny služeb a energií. Jejich výše je stanovena v zákoně o státní sociální podpoře diferencovaně podle počtu členů rodiny a velikosti sídla obce, ve které je byt. Nařízením vlády se částky normativních nákladů na bydlení vždy k 1. lednu na kalendářní rok mění.

 V roce 2009 každý měsíc obdrželo příspěvek na bydlení v průměru 96 tisíc rodin či jednotlivců v průměrné výši 1 996 Kč. Například pro tříčlennou rodinu s trvalým pobytem v nájemním bytě v obci do 9 999 obyvatel došlo od ledna 2010 k navýšení částky normativních nákladů na bydlení o 1 655 Kč, v družstevním bytě pak o 470 Kč. Uvedený normativ představuje pouze základní údaj, od kterého se celková suma dále odvíjí. Každá rodina je specifická svým složením, liší se její příjmy, výdaje a lokalita bytu. Výše dávky také závisí na proměnách příjmů a vydání podporovaných rodin v průběhu roku.

Příklad výpočtu příspěvku na bydlení:

Pětičlenná rodina (2 dospělí, 3 děti ve věku od 6 do 12 let) s trvalým bydlištěm v bytě 3+1 v Praze splňuje všechny výše zmíněné podmínky pro přiznání státní podpory. Průměrný rozhodný příjem rodiny za předchozí čtvrtletí činil 24 720 Kč měsíčně. Protože rodina platí měsíčně smluvní nájemné (neregulované) ve výši 12 000 Kč, tak její náklady na bydlení, včetně poplatků za energie a služby, jsou průměrně 16 000 Kč za předchozí čtvrtletí. Dle tabulky částek normativních nákladů bydlení platné od 1. ledna 2010 se na rodinu vztahuje částka 14 597 Kč (4 a více osob, Praha). Pro výpočet je nutné znát ještě koeficient. Ten je pro celou Českou republiku 0,30, pouze na území hlavního města Prahy má hodnotu 0,35.

 Normativ 14 597 Kč – (koeficient pro Prahu 0,35 x rozhodný příjem 24 720 Kč)
= výše příspěvku na bydlení 5 945 Kč 

Průměrný měsíční rozhodný příjem rodiny

24 720 Kč

Průměrné měsíční náklady na bydlení

16 000 Kč

Normativ pro nájemní bydlení v Praze u rodiny s 5 členy platný pro rok 2010

14 597 Kč

Výše příspěvku na bydlení

5 945 Kč

 Jedná se o fiktivní rodinu a údaje jsou smyšlené, modelový příklad slouží
pouze pro lepší orientaci v tématu.

 Více informací o příspěvku na bydlení se dozvíte na stránce:http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni

 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře najdete na:http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_number1=117/1995%20Sb&PC_8411_l=117/1995&PC_8411_ps=10#10821

Zdroj: MPSV – Filipová

Vaše komentáře

Celkem 2 komentáře (0 komentářů čeká na schválení)

07.11.2011 15:17  JAROSLAV PUSTKA

KE ZDRAŽANÍ NÁKLADÚ NA BYDLENÍ DOCHÁZÍ VŽDY PRVNÍMU LEDNU,ALE TYTO ZVÝŠENÉ NÁKLADY SE PROMÍTNOU AŽ V DUBNU.NO A DUBEN SE VYPLÁCÍ V KVĚTNU.TAKŽE ČTYŘI MĚSÍCE NIC POTOM SNAD PÁR KORUN.ALE JEN DO VÝŠE NORMATIVU.ROZUMÍM TOMU DOBŘE ?opravdu promýšlená politika.Zvláště pro důchodce,který už nyní odevzdá více než 80procent dúchodu na bydlení

07.11.2011 14:59  pustka jaroslav

.,zdražení nákladů na bydlení probíhá vždy od 1 ledna ale toto zdražení se promítne do výpočtu dávek až v dubnu a duben se vyplácí až v květnu takže 4 měsíce nic a potom do výše normativu.co má dělat dúchodce když už NYNÍ PLATÍ ZA NÁJEM

Zanechte komentář: