Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Národní týden trénování paměti

Publikováno: 12.03.10
Počet zobrazení: 4855
Autor: Zdeňka Adlerová
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) je od roku 2005 partnerem celosvětové akce Brain Awareness Week, který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain. V tomto březnovém týdnu se veřejnost na celém světě dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí.

15. – 21. března 2010

Cílem NTTP je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci (dočasné, krátkodobé snížení rozumových schopností; příčinou bývá dlouhodobé užívání alkoholu, což vede k poškození mozku, ale také úrazy hlavy nebo encefalitida.), a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Prof. Jaro Křivohlavý ve své knize Psychologie zdraví píše: „Dobře fungující paměť nám pomáhá lépe se orientovat v těžkých životních situacích a lépe zvládat životní úkoly.“ Tak jako chodíme do posiloven, běháme, cvičíme na míčích, protahujeme tělo a relaxujeme při józe, tak bychom měli věnovat svou pozornost cvičení paměti. I pro mozek totiž platí staré známé: Co nepoužíváš, o to přijdeš.

V Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově (KKD) probíhají kurzy a semináře trénování paměti již od roku 2006 a prošli jimi již stovky zájemců. Práce s pamětí u seniorské veřejnosti přicházející do knihoven má svá specifika. Na jedné straně to jsou lidé znepokojeni občasným zapomínáním, kteří se chtějí aktivně zapojit do zvládání nástrah postupného stárnutí. Na straně druhé jsou to lidé, kteří odchodem do penze nebo ztrátou blízkého partnera trpí nedostatkem kontaktů a účast na tréninku paměti, či jiných aktivitách pořádaných knihovnami, chápou jako cestu ze sociální izolace. Oběma těmto skupinám pak aktivizační programy slouží především ke zvýšení jejich sebevědomí a návratu do aktivního života.

Kognitivní rezervu (kognitivní = poznávací, sdělný; kognitivní procesy = vnímání, paměť, představivost, myšlení) je nutné si vytvářet již od útlého věku, a to zejména pro případ možného úrazu, mozkové mrtvice, postižení Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Proto se dnes Certifikovaní trenéři paměti ČSTPMJ věnují nejen seniorům, ale také např. maminkám na MD, školní mládeži, studentům i široké veřejnosti.

Letos se v KKD bude 16. března 2010 konat již pátý seminář v rámci NTTP. Jeho součástí bude promítnutí dokumentu o významném projektu Psychiatrického centra Praha – Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace. (2006 – 2010, vedoucí projektu Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.). Hlavním tématem pak budou diagonální cvičení a vyrovnávání mozkových hemisfér. K těmto mimo jiné patří i žonglování. Proto v průběhu semináře vystoupí v malém workshopu také mladý žonglér Dominik Grohmann z Vyškova.

Tytéž semináře uspořádám 15. března 2010 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a 17. března 2010 v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Začátky všech seminářů jsou v 16 hodin.

Seznam všech seminářů konaných pro veřejnost v rámci NTTP 2010 v celé České republice i na Slovensku najdete na http://www.trenovanipameti.cz.

Zdroj: Zdeňka Adlerová, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: