Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Jak využívat moc našeho podvědomí – 161

Publikováno: 25.07.11
Počet zobrazení: 3301
Autor článku: PhDr. Zdeněk Chmel
Je červenec – jeden z měsíců státních svátků. Ten první z nich je věnován věrozvěstům, jak si Konstantina (později přejmenován na Cyrila) a Metoděje pojmenovala církev.

Při takovéto charakteristice se však ztrácí někde v pozadí fakt, že tito dva muži z byzantské říše patřili k největším vzdělancům své doby. Jejich význam tedy není jen v tom, že položili základy církevní organizace na území Velkomoravské říše, ani v tom, že prosazovali proti německému duchovenstvu slovanskou liturgii. Podle mne jejich největší zásluha je ve vytvoření hlaholice – slovanského písma – s jehož pomocí i nám přinesli vzdělanost. To umožňovalo nejen seznámení s výdobytky kultury jejich vlasti, ale také položilo základy pro naši kulturu a vzdělání.

Je jen shodou okolností, že také význam druhého státního svátku je zužován pouze pohledem církve? Mistr Jan Hus přece nebyl jen upálený kacíř. Vyjděme od slova „Mistr“. To byla akademická hodnost – asi tak jako dnešní rektor university. Tedy opět si musíme připomenout pojem vzdělanosti. Můžeme také říci, že Mistr Jan Hus byl prvním bojovníkem proti korupci, když kritizoval prodej církevních odpustků. Přece možnost, aby si jakýkoli bohatý lump koupil beztrestnost u Posledního soudu není ničím jiným než korupčním jednáním a popíráním spravedlnosti. To upálení Mistra Jana Husa nebylo tedy jen pro teoretické rozpory mezi církví a „kacířem“, ale také proto, že svou kritikou sahal i na majetek církevních hodnostářů. Ale ani tímto poznáním nekončí význam našeho kazatele z Kaple betlémské. I on se zasloužil o naši vzdělanost.

Tím, že z českého pravopisu, zavedením interpunkce a diakritických znamének, zejména „háčku“ nad písmeny C,E,N, R, S, Z a kroužku nad U, odstranil tzv. spřežky, které v některých sousedních zemích přetrvávají dodnes. Kdyby tomu tak nebylo, tak by první dvě věty dnešního článku vypadaly asi takto: „Je czervenec – jeden z miesicu statniech svatkuu. Ten první je vienovan vierozvestum… atd.

Možná si řeknete, proč se v článku o moci podvědomí zabývám těmito státními svátky. Myslím si totiž, že vzdělanost je nejen věcí vědomí, ale i podvědomí. Kdybychom přistoupili na tuto „hru“ o zamlčování uvedených skutečností, kdybychom vědomě přistoupili na polopravdu, dostaneme se do rozporu se svým podvědomím. A to by nám rozhodně neprospělo, protože naše vnitřní rovnováha je i podmínkou pozitivního myšlení. A nejen to. Zpronevěřili bychom se zásadám správného myšlení, o nichž budeme mluvit v některém z příštích článků.

Autor: PhDr. Zdeněk Chmel, Foto: Internet

Už jsem se „pochlubil“, že letos pracuji na své další knize (5.díl GALERIE BRNĚNSKÝCH OSOBNOSTÍ) a z časových důvodů jsem byl proto nucen omezit své další aktivity, včetně frekvence svých článků pro vás. Také jsem se s vámi rozdělil o radost, že jsem na vydání knihy získal od zastupitelstva a magistrátu města Brna dotaci, která pokryje část nákladů na tisk. Město Brno je největším z dárců. Ale není jediným. Druhým (asi bude) Československá obec legionářská a dalšími jsou soukromé osoby. Se všemi dárci je uzavřena řádná darovací smlouva, v níž je i odstavec o poděkování: KNIHA BYLA VYDÁNA ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ MĚSTA BRNA, Československé obce legionářské, paní X, pana Y atd. Píši o tom proto, že dárcem může být i každý z vás. Stačí když zavoláte na některé z uvedených čísel: 549 257 402 / 604 158 676 nebo pošlete zprávu na můj e-mail: drzch@quick.cz). Podrobnosti dárcovské smlouvy dojednáme.

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: