Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Jak využívat moc našeho podvědomí – 162

Publikováno: 2.09.11
Počet zobrazení: 4511
Autor článku: PhDr. Zdeněk Chmel
Někteří lidé si stěžují, že svět je dnes nějaký jiný. Na jedné straně mají pravdu, protože se svět vyvíjí, stejně jako se vyvíjíme my, jeho obyvatelé. Na druhé straně nemají proč si stěžovat, protože svět je takový, jaký si jej děláme.

Všichni nejsme masoví vrazi, ale pokud budou soudci ukládat podmíněné tresty, jako se tomu i u nás v posledních dnech stalo, pak se nemůžeme divit, že vrahů bude přibývat. Také pokud bude platit zákon, který toleruje mladistvým zločiny, za které dospělí dostávají mnohaleté vězení. Tyto mladistvé vrahy nesmějí novináři ani fotografovat a když dospějí, tak mají čistý rejstřík. Proč jsou zákonodárci tak benevolentní? A tak budou přibývat lidé, kteří pro každou maličkost začnou sekat mačetou nebo bodat pořádným „zabijákem“. Například ti mladíci, kterým se nelíbilo, že jim, jako nezletilým, odmítli nalít alkohol a kteří se vrátili zpět vyzbrojeni mačetami a sekali kolem sebe hlava nehlava až krev stříkala. Nebo pán, který předbíhal ve frontě. Jiný muž jej napomenul a ten „předbíhač“ vytáhl ze záňadří nůž a začal toho opovážlivce bodat.

Je svět jiný? Jak se to vezme. Před sto lety na Divokém západě také stačilo, aby se někdo jen křivě podíval na pistolníka a ten už vytáhl (nikoli nůž, ten většinou ne), ale colt ráže 45 a „pálil od boku“, jak se můžete přesvědčit ve westernech. A mohli bychom jít ještě dále do historie. Za rytířských dob také stačila maličkost a už meče nebo kordy zvonily o sebe. Opět to najdete v literatuře nebo filmu.

Co z těchto příkladů vyplývá? Stará lidová moudrost: Co nechceš, aby jiní dělali tobě, to nečiň jiným. A toto rčení je také odpovědí na otázku „jak si dělat svět“. Prostě, dělejme si svět, jaký chceme. A nedopusťme, aby zločinci, vrazi a vandalové nám jej kazili. V první řadě je to věcí zákonodárců po celém světě. Jestliže pod falešně vykládanými právy na ochranu osobnosti nechají, aby se svolávali (jako v Norsku) masoví vrazi po internetu, jestliže nechají, aby se měli možnost po internetu svolávat (jako v Anglii) vandalové, zloději a násilníci k tzv. „demonstracím“, jejichž jediným cílem je ničit, loupit a zabíjet, pak by se měli demokratickým způsobem takoví zákonodárci vyměnit. Prostě tím, že je nikdo nebude volit. Samozřejmě, každý musí začít u sebe, protože naše vnitřní rovnováha je i podmínkou pozitivního myšlení. A pak můžeme své pozitivní myšlení (a nejen myšlení, nýbrž i činy) šířit kolem sebe. Když to bude dělat každý slušný člověk, pak se svět musí změnit k lepšímu. O myšlení, o zásadách správného myšlení, si povíme zase příště.

Autor: PhDr. Zdeněk Chmel, Foto: Internet

Teď se ještě vracím ke knize (5.díl GALERIE BRNĚNSKÝCH OSOBNOSTÍ) a té možnosti dostat se na její titulní stránku. Minule jsem se Vám svěřil s tím, že jsem na vydání knihy získal od zastupitelstva a magistrátu města Brna dotaci, která pokryje část nákladů na tisk. Také jsem informoval o dalších dárcích a o tom, že každý z dárců (právnické i soukromé osoby) bude na základě řádné darovací smlouvy uveden mezi těmi, kdo finančně přispěl na vydání knihy. A tady jsem napsal, že dárcem může být i každý z vás. (Nejde o desetitisíce, ale jen o tisíce. Nejvyšší dar od soukromého donátora je 10.000, nejnižší 1.000 Kč.) A pokud se pro dárcovství rozhodnete, stačí když zavoláte na některé z uvedených čísel: 549 257 402 / 604 158 676 nebo pošlete zprávu na můj e-mail: drzch@quick.cz). Podrobnosti dárcovské smlouvy pak dojednáme.

Vaše komentáře

Celkem 2 komentáře (0 komentářů čeká na schválení)

15.09.2011 10:52  PhDr. Zdeněk Chmel

Vážená paní, děkuji Vám za Váš komentář a dovolte mi, abych Vás jen doplnil, protože v podstatě také s Vámi souhlasím. Říká se, že demokracie je nejdražším způsobem vládnutí. A to jde jen o samotný princip. Když k tomu ale přidáme korupci a dobře zaplacenou protekci při získávání státních zakázek (některé strany si boj proti ní pouze vzali jako "žebřík" po kterém vylezli do parlamentu a vlády. Pak už na své sliby voličům zapomněli). To je to, co špatně působí na psychiku našeho národa i na naši mládež. Nejde o "nepoužitelnou" demokracii, kterou si někteří lidé pletou s anarchií. Bohužel, nic lepšího neznáme. Přece se nevrátíme k monarchii, jak doporučují někteří jedinci!!!

05.09.2011 19:51  Ivana Rašková

Vážený pane, v podstatě s Vámi souhlasím, ale bohužel z celé současné situace v našem státě mám pocit, že některé vládní struktury (neházím všechny do jednoho pytle), cíleně a systémově vytvářejí v naší společnosti atmosféru napětí, působící špatně na psychiku českého národa (ano, českého národa), především na naši mládež.Mám obavy, že současně vzniklá situace není pouze náhodným vývojem. Otázka je, zda vůbec doposud platné státní systémy ještě pro 21.stol. jsou použitelné, zda důsledky jejich nedostatečnosti nejsou zneužívány v celé Evropě těmito trukturami k ekonomickému ovládnutí zemí a jejich národů.

Zanechte komentář: