Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Jak využívat moc našeho podvědomí – 164

Publikováno: 4.11.11
Počet zobrazení: 2750
Autor článku: PhDr. Zdeněk Chmel
Minule jsme si říkali, že s pozitivním myšlením musí jít ruku v ruce realismus, tedy smysl pro skutečnost a věcnost, myšlení, jež vychází z poznání skutečnosti a na tuto skutečnost správně reaguje. Na dnešek jsem slíbil povědět o dalších zásadách správného myšleni.

Správné myšlení je i základem inteligence. Proto nejprve o ní, neboť různí vykladači se na ni dívali z různých stran.

Vezměme například biologické přístupy k inteligenci. Je to její chápání z hlediska fungování nervového systému a mozku. Ale i tady se různí vědci v názorech rozcházeli. Jeden z nich poukazoval na existenci čtyř schopností, které pojmenoval a) integrující prostorový faktor b)faktor abstrakce c)faktor síly d) směrový faktor. A všechny tyto čtyři schopnosti přisoudil fungování mozkové kůry v předních lalocích. Jiný vědec zase rozlišoval mezi dvěma základními typy inteligence: inteligence A což je vrozený potenciál a inteligence B , což je fungování mozku jako výsledku skutečného vývoje. Podle něj by se tyto dva typy inteligence měly odlišovat od inteligence C neboli od inteligence měřené běžnými psychometrickými testy inteligence. Dokazoval také, že k učení, jako významné základně inteligence dochází prostřednictvím vzniku dočasných spojů, čímž se postupně vytváří stále komplexnější neuronové spoje a s vývojem učení i neuronová síť. Pro porozumění jeho výkladu poznamenávám, že neuronem rozumíme nervovou buňku s výběžky.

Třetí biologická teorie nejvíce ovlivnila již zmíněné testy inteligence. Podle ní má mozek z hlediska inteligence tři hlavní bloky a) energetický blok lokalizovaný do mozkového kmenu a struktur středního mozku, b) informační blok lokalizovaný do temporálního (poznámka: týká se času) parietálního (pozn. postranního, stěnového, bočního) laloku, c) integrační blok lokalizovaný do frontálního laloku mozku (pozn. čelní, přední).

Novější teorie se zabývají specifičtějšími aspekty mozku a nervové funkce. Například podle jednoho názoru jsou individuální rozdíly v rychlosti nervového vedení základem individuálních rozdílů inteligence. Prostě, jak vám to „pálí“ tak rychle chápete, rozumíte a mluvíte. Sami jistě znáte ze svého okolí lidi, kteří by měli dříve myslet (a zapojit svůj inteligenční potenciál) a pak teprve mluvit. To se týká i politiků a přejímání jejich názorů širokou veřejností. Teprve na základě přemýšlení je možné vytváření vlastních stanovisek.

Pokud si například položíme otázku: „Kdo jsme a kam směřujeme“, pak prvním poznatkem vlastního těla je naše výška, váha apod. – prostě vlastnosti našeho fyzického těla. Možná, že pro někoho bude zajímavé číslo 70, které platí jak pro naši planetu (70% zemského povrchu tvoří oceány), tak pro naše tělo, kde všechny tekutiny tvoří 70% naší tělesné hmotnosti. To není náhoda, ale určitý způsob interakce mezi člověkem a planetou. Jenže člověk není jen tělem.

Podstatnou roli v tom, že jsme takoví, jací jsme, hraje náš duch, naše vědomí a podvědomí. My jsme si již říkali, že v průběhu celé historie lidstva se vytvářela pokladnice světového ducha. V různých dobách, v různých kulturách a v různých zemích vznikaly rozličné nauky o něm. Říkali jsme si také, že znalosti a vědomosti člověka často závisejí na tom, kdy a kde se narodil, protože naše povědomí o světě je nutně ovlivněno kulturním a historickým úhlem pohledu. Proto i tyto nauky jsou různé, ale jejich podstatou je život, zkušenosti, jednota těla a ducha. Proto, chceme-li zkoumat jednotu duše, těla a ducha, musíme zákonitě překročit hranice vědomí. Musíme tedy vstoupit do své vlastní „Vnitřní svatyně“, jež je vlastně výslednicí životní psychologie, která říká, že cílem člověka je poznat základ všeho bytí. A když tento základ pozná, tak se zbaví všech neduhů, které lidstvo trápí. Ať již to jsou nemoci těla nebo nemoci společnosti, s nimiž se světové elity stále ještě neúspěšně potýkají.

Autor: PhDr. Zdeněk Chmel, Foto: Internet

V minulých informačních dovětcích jsem psal o připravované knize (GALERIE BRNĚNSKÝCH OSOBNOSTÍ 5.díl) a možnosti dostat se na její první stránky. Dnes si vás dovolím po delší době opět upozornit na poradnu, kde se můžete dozvědět o tom, jak žít kvalitní život v každém věku, jak správně rozvíjet svoji osobnost. Jen opakuji, že poradna sídlí v Brně a každý klient-ka se musí předem objednat (tel. 549 257 402 nebo 604 158 676 nebo e-mail: drzch@quick.cz). Klientům, kteří nemohou do Brna přijet, mohu radit prostřednictvím e-mailů na podkladě jejich znalosti knihy „Jak využívat moc podvědomí“, kterou si mohou rovněž objednat na uvedených kontaktech.

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: