Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Jak využívat moc našeho podvědomí – 164

Publikováno: 4.11.11
Počet zobrazení: 3136
Autor článku: PhDr. Zdeněk Chmel
Minule jsme si říkali, že s pozitivním myšlením musí jít ruku v ruce realismus, tedy smysl pro skutečnost a věcnost, myšlení, jež vychází z poznání skutečnosti a na tuto skutečnost správně reaguje. Na dnešek jsem slíbil povědět o dalších zásadách správného myšleni.

Správné myšlení je i základem inteligence. Proto nejprve o ní, neboť různí vykladači se na ni dívali z různých stran.

Vezměme například biologické přístupy k inteligenci. Je to její chápání z hlediska fungování nervového systému a mozku. Ale i tady se různí vědci v názorech rozcházeli. Jeden z nich poukazoval na existenci čtyř schopností, které pojmenoval a) integrující prostorový faktor b)faktor abstrakce c)faktor síly d) směrový faktor. A všechny tyto čtyři schopnosti přisoudil fungování mozkové kůry v předních lalocích. Jiný vědec zase rozlišoval mezi dvěma základními typy inteligence: inteligence A což je vrozený potenciál a inteligence B , což je fungování mozku jako výsledku skutečného vývoje. Podle něj by se tyto dva typy inteligence měly odlišovat od inteligence C neboli od inteligence měřené běžnými psychometrickými testy inteligence. Dokazoval také, že k učení, jako významné základně inteligence dochází prostřednictvím vzniku dočasných spojů, čímž se postupně vytváří stále komplexnější neuronové spoje a s vývojem učení i neuronová síť. Pro porozumění jeho výkladu poznamenávám, že neuronem rozumíme nervovou buňku s výběžky.

Třetí biologická teorie nejvíce ovlivnila již zmíněné testy inteligence. Podle ní má mozek z hlediska inteligence tři hlavní bloky a) energetický blok lokalizovaný do mozkového kmenu a struktur středního mozku, b) informační blok lokalizovaný do temporálního (poznámka: týká se času) parietálního (pozn. postranního, stěnového, bočního) laloku, c) integrační blok lokalizovaný do frontálního laloku mozku (pozn. čelní, přední).

Novější teorie se zabývají specifičtějšími aspekty mozku a nervové funkce. Například podle jednoho názoru jsou individuální rozdíly v rychlosti nervového vedení základem individuálních rozdílů inteligence. Prostě, jak vám to „pálí“ tak rychle chápete, rozumíte a mluvíte. Sami jistě znáte ze svého okolí lidi, kteří by měli dříve myslet (a zapojit svůj inteligenční potenciál) a pak teprve mluvit. To se týká i politiků a přejímání jejich názorů širokou veřejností. Teprve na základě přemýšlení je možné vytváření vlastních stanovisek.

Pokud si například položíme otázku: „Kdo jsme a kam směřujeme“, pak prvním poznatkem vlastního těla je naše výška, váha apod. – prostě vlastnosti našeho fyzického těla. Možná, že pro někoho bude zajímavé číslo 70, které platí jak pro naši planetu (70% zemského povrchu tvoří oceány), tak pro naše tělo, kde všechny tekutiny tvoří 70% naší tělesné hmotnosti. To není náhoda, ale určitý způsob interakce mezi člověkem a planetou. Jenže člověk není jen tělem.

Podstatnou roli v tom, že jsme takoví, jací jsme, hraje náš duch, naše vědomí a podvědomí. My jsme si již říkali, že v průběhu celé historie lidstva se vytvářela pokladnice světového ducha. V různých dobách, v různých kulturách a v různých zemích vznikaly rozličné nauky o něm. Říkali jsme si také, že znalosti a vědomosti člověka často závisejí na tom, kdy a kde se narodil, protože naše povědomí o světě je nutně ovlivněno kulturním a historickým úhlem pohledu. Proto i tyto nauky jsou různé, ale jejich podstatou je život, zkušenosti, jednota těla a ducha. Proto, chceme-li zkoumat jednotu duše, těla a ducha, musíme zákonitě překročit hranice vědomí. Musíme tedy vstoupit do své vlastní „Vnitřní svatyně“, jež je vlastně výslednicí životní psychologie, která říká, že cílem člověka je poznat základ všeho bytí. A když tento základ pozná, tak se zbaví všech neduhů, které lidstvo trápí. Ať již to jsou nemoci těla nebo nemoci společnosti, s nimiž se světové elity stále ještě neúspěšně potýkají.

Autor: PhDr. Zdeněk Chmel, Foto: Internet

V minulých informačních dovětcích jsem psal o připravované knize (GALERIE BRNĚNSKÝCH OSOBNOSTÍ 5.díl) a možnosti dostat se na její první stránky. Dnes si vás dovolím po delší době opět upozornit na poradnu, kde se můžete dozvědět o tom, jak žít kvalitní život v každém věku, jak správně rozvíjet svoji osobnost. Jen opakuji, že poradna sídlí v Brně a každý klient-ka se musí předem objednat (tel. 549 257 402 nebo 604 158 676 nebo e-mail: drzch@quick.cz). Klientům, kteří nemohou do Brna přijet, mohu radit prostřednictvím e-mailů na podkladě jejich znalosti knihy „Jak využívat moc podvědomí“, kterou si mohou rovněž objednat na uvedených kontaktech.

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: