Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Virtuální univerzity třetího věku

Publikováno: 18.05.12
Počet zobrazení: 9270
VU3V Pojem univerzita třetího věku (U3V) je již známý. Seniorům však brání účastnit se prezenčního studia U3V na vysokých školách různé důvody, např. velká vzdálenost od sídla vysoké školy, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu. Z řad seniorů roste zájem o vzdělávání i v místech mimo sídla vysokých škol. Asociace U3V ČR v roce 2007 zahájila realizaci projektu pod pracovním názvem Virtuální univerzity třetího věku (VU3V), která umožňuje rozšířit určitou formu výuky i do neuniverzitních měst.

Jedná se o možnost zájmového vzdělávání známé pod názvem U3V osobám vyššího věku, které se nemohou účastnit výuky v univerzitních městech. Přednášky jsou dostupné prostřednictvím internetu. Současná generace seniorů je více než dříve zvyklá na práci s počítači, a proto využití internetu a počítače není zásadní překážkou pro tuto formu studia.

Regionální konzultační střediska

Pro zachování sociálního aspektu vzdělávání jsou místa, kde se výuka odehrává, označována jako regionální konzultační střediska, kde dochází k setkávání a komunikaci navzájem a pokud možno i s lektorem. Regionálními konzultačními středisky mohou být pobočky vysokých škol, školící, kulturní a informační střediska, knihovny a další instituce. Středisko musí být vybaveno připojením na internetu v přednáškové místnosti, ozvučením a projekcí např. datovým projektorem na dostatečně velkou projekční plochu. Dále je zapotřebí učebna nebo místnost vybavená počítači s internetem, kde si studenti sami nebo ve skupinkách mohou znovu prohlížet záznamy přednášek, číst nebo tisknout studijní texty nebo komunikovat s lektorem.

Virtuální kurzy pro seniory

Kurzy jsou jednosemestrální, je možné vybírat z nabídky na internetovém portálu www.e-senior.cz. Vedoucí střediska podle zájmu přihlášených účastníků zvolí jeden kurz, každý účastník se zaregistruje z důvodu získání přístupu na portálu k vybranému kurzu. Provozovatelem portálu je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

Základem kurzu je během semestru šest videopřednášek v délce 45 až 60 minut. Nejprve se ve středisku uspořádá projekce celé přednášky, potom následuje diskuze nad otázkami v testech za asistence vedoucího konzultačního střediska. V dalších dvou týdnech (před další přednáškou) se mohou posluchači přihlásit na portál a prohlížet si jednotlivé kapitoly přednášky, číst doprovodné texty a komunikovat s lektorem, a to buď ve středisku nebo i z domova. U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí pouze to, co si stihli poznamenat nebo zapamatovat, nemají možnost se k přednášené látce jakkoli vrátit. Hlavní didaktickou předností virtuálních kurzů je právě možnost opakování.

Na závěr kurzu se píše nepovinná esej o dojmech, zkušenostech nebo o určité zajímavé podrobnosti z probírané látky. Na sedmém setkání jsou osobně přítomni lektoři, kteří předávají posluchačům pamětní listy o ukončení kurzu. Po ukončení šesti semestrů posluchači získávají na slavnostní promoci Osvědčení o absolvování tříletého programu U3V zvaného „Svět okolo nás“.

Příklady kurzů

Astronomie, Kouzelná geometrie (Matematicko-fyzikální fakulta UK); Etika jako východisko z krize společnosti, Dějiny oděvní kultury (Technická univerzita v Liberci); Lesnictví, Myslivost (Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze), Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Podpora rozhodování a řízení, Vývoj a současnost Evropské unie, Vývoj informačních technologií (Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze).

Jak funguje univerzita třetího věku?

Virtuální univerzita třetího věku využívá software Moodle. Systém slouží jako podpora prezenční, ale i distanční výuky prostřednictvím on-line kurzů. Umožňuje po zadání přihlašovacích údajů, které získá posluchač při registraci, shlédnutí videopřednášky, komunikaci s lektorem i se spolužáky daného regionálního konzultačního střediska. Software nabízí i další možnosti obohacení kurzů, z nichž nejvýznamnější jsou videokonference, tedy možnost komunikace slovem i obrazem s lektorem v předem domluvených časových relacích.

Bližší informace a seznam konzultačních středisek naleznete na stránkách http://www.e-senior.cz/www/konzultacni-strediska/.

Zdroj: ADAMEC, P.; KRYŠTOF D. Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno, 2011.
Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 9 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

30.01.2018 22:02  Václav Fišer

Dobrý den, měl bych zájem o kurz ohledně počítačů, nejlépe IT,programování a podobně.Nějaké vědomosti s tímto už mám.Děkuji.

22.09.2016 15:22  Pavel Vacek

mám zájem o virtuální kurz fotografování. Děkuji PavelV

26.02.2013 10:14  Jiří Brotánek

Dobrý den, měl bych zájem o virtuální studium lesnictví-myslivost. Děkuji za odpověď. Brotánek.

20.01.2013 13:48  Šéfredaktorka

Možnosti Univerzity třetího věku na Karlově univerzitě v Praze najdete ZDE. http://www.ff.cuni.cz/FF-108.html

19.01.2013 22:59  Marie

Dobrý den, měla bych zájem o studium-U3V na UK v Praze,obor historie..je mi 58 let/Beroun/ a mám rok do důchodu, děkuji za odpověď M.

09.01.2013 12:27  Müller

Dobrý den,měl bych zájem o kurz počítačů někde v Praze.Děkuji za odpověď-Müller

21.07.2012 20:18  emil černý

i,já bych měl zájem o kurz na pc

08.07.2012 20:27  Šéfredaktorka

Zkuste zde http://www.animatori.cz/udalosti/Programy-pro-seniory-pri-Centru-pro-rodinu-a-socialni-peci-Brno-Josefska.html

07.07.2012 21:34  Jožka

Dobrý den měla bych zájem o seniorsky kurz počítačů v Brně,zpracování fotografi a prezentacé ,vypalení na disk, děkuji zaodpověd K.

Zanechte komentář: