Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Stárnutí jako umění

Publikováno: 17.05.13
Počet zobrazení: 2094
  Zdroj: MPSV
Historicky poprvé se koná soutěž o Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Má za cíl zvýšit povědomí o seniorech, motivovat k aktivnímu stárnutí a ukázat význam mezigeneračního dialogu.

Podle Českého statistického úřadu budou v roce 2050 žít v České republice asi tři miliony lidí starší 65 let. Nové soutěže zachycující seniory a stárnutí se může zúčastnit každý, kdo letos publikuje materiál o seniorech v televizi, rozhlase, tisku, nebo na dané téma nafotí snímky.

 

Výsledky unikátního uměleckého klání vyhlásí ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace Ludmila Müllerová u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, tedy 1. října. K soutěži říká: „Taková akce je velmi důležitá. Lidé se dožívají stále vyššího věku a my proto řešíme nejen důchodovou reformu, ale snažíme se odstranit také mezigenerační bariéry.“ Ministryně věří, že se sejdou zajímavé práce a soutěž přispěje k pozitivnímu náhledu na seniory a stárnutí jako takové: „Lidé ve vyšším věku mají co nabídnout. Jejich životní zkušenosti nic nenahradí.“    

 

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: audiovizuální, rozhlasové, tiskové a fotografické. Přihlásit se mohou jak jednotliví lidé, tak firmy. Každý autor může Radě vlády pro seniory a stárnutí populace nejpozději do 31. srpna 2013 poslat maximálně tři práce z každé kategorie. Nejlepší díla vybere nezávislá porota složená ze zástupců MPSV, dalších ministerstev, krajů či nevládních organizací. Hodnotit bude formální i obsahovou stránku.

 

Založení Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace schválila letos 16. dubna tato rada na svém 19. zasedání.  Rada je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje.

 

Lidí starších 65 let v České republice přibývá. Podle projekce Českého statistického úřadu by v roce 2030 měli tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje cca 3 miliony osob. V roce 2010 tvořili lidé starší 65 let 15 % obyvatel České republiky. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle demografické prognózy zpracované Českým statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let (ve srovnání se 124 937 v roce 2007). Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy, oproti 73,7 let pro muže a 79,9 let pro ženy v roce 2007.

 

Detailní informace o soutěži jsou na webu MPSV na adresách:

Zdroj: MPSV

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: