Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Stárnutí jako umění

Publikováno: 17.05.13
Počet zobrazení: 2265
  Zdroj: MPSV
Historicky poprvé se koná soutěž o Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Má za cíl zvýšit povědomí o seniorech, motivovat k aktivnímu stárnutí a ukázat význam mezigeneračního dialogu.

Podle Českého statistického úřadu budou v roce 2050 žít v České republice asi tři miliony lidí starší 65 let. Nové soutěže zachycující seniory a stárnutí se může zúčastnit každý, kdo letos publikuje materiál o seniorech v televizi, rozhlase, tisku, nebo na dané téma nafotí snímky.

 

Výsledky unikátního uměleckého klání vyhlásí ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace Ludmila Müllerová u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, tedy 1. října. K soutěži říká: „Taková akce je velmi důležitá. Lidé se dožívají stále vyššího věku a my proto řešíme nejen důchodovou reformu, ale snažíme se odstranit také mezigenerační bariéry.“ Ministryně věří, že se sejdou zajímavé práce a soutěž přispěje k pozitivnímu náhledu na seniory a stárnutí jako takové: „Lidé ve vyšším věku mají co nabídnout. Jejich životní zkušenosti nic nenahradí.“    

 

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: audiovizuální, rozhlasové, tiskové a fotografické. Přihlásit se mohou jak jednotliví lidé, tak firmy. Každý autor může Radě vlády pro seniory a stárnutí populace nejpozději do 31. srpna 2013 poslat maximálně tři práce z každé kategorie. Nejlepší díla vybere nezávislá porota složená ze zástupců MPSV, dalších ministerstev, krajů či nevládních organizací. Hodnotit bude formální i obsahovou stránku.

 

Založení Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace schválila letos 16. dubna tato rada na svém 19. zasedání.  Rada je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje.

 

Lidí starších 65 let v České republice přibývá. Podle projekce Českého statistického úřadu by v roce 2030 měli tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje cca 3 miliony osob. V roce 2010 tvořili lidé starší 65 let 15 % obyvatel České republiky. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle demografické prognózy zpracované Českým statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let (ve srovnání se 124 937 v roce 2007). Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy, oproti 73,7 let pro muže a 79,9 let pro ženy v roce 2007.

 

Detailní informace o soutěži jsou na webu MPSV na adresách:

Zdroj: MPSV

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: