Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Industriální Brno II

Publikováno: 15.04.17
Počet zobrazení: 1141
  Autor článku: Šárka Motalová
Cyklus přednášek a exkurzí věnovaných historii, odkazu a budoucnosti technického a průmyslového dědictví města Brna.

20. dubna – PŘEDNÁŠKA

Ing. Jiří Kotrman (Správa železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Brno): Historický vývoj železničního uzlu Brno

Přednáška se bude zabývat v historické perspektivě vývoji železničních tratí zaústěných do Brna. Zdokumentuje jejich vliv na vývoj brněnského železničního uzlu a připomene významné stavební úpravy v prostoru brněnského železničního uzlu.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30, přednáškový sál ve 4. patře, vstup volný..

22. dubna – EXKURZE

Ing. Jiří Kotrman (Správa železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Brno): Po stopách vývoje brněnského hlavního nádraží

Vycházka pro zájemce o vývoj brněnského vlakového hlavního nádraží. Začátek trasy je situován do Denisových sadů, odkud je možný výhled na železniční nádraží. Dále bude trasa vedena místy, odkud bude možné komentovat železniční stavby. Pod Petrovem po ulici Bašty, Nádražní, Benešova a Josefská se skupina přesune do vestibulu hl. nádraží. Závěr exkurze je plánován v prostoru zaústění Divadelní ulice do ulice Benešovy.

Přihlášky přijímá Šárka Motalová na tel. 725 932 429 nebo motalova@tmbrno.cz do 21. 4. 2017. Maximální počet účastníků je 20. Sraz účastníků v 10.00 v Denisových sadech u obelisku. Délka exkurze cca 120 min.

27. dubna – PŘEDNÁŠKA

PhDr. Naděžda Urbánková (Technické muzeum v Brně): Fotografie jako nedoceněný pramen k historii (industrializace) Brna

Po stručném přehledu typů informačních zdrojů k dějinám průmyslové výroby se přednáška zaměří na tzv. industriální fotografii a její informační potenciál. Východiskem přitom bude sbírka fotografických materiálů Technického muzea v Brně, zejména historické negativy některých významných brněnských textilních a strojírenských podniků. Na závěr budou posluchači seznámeni se stavem zpracování fotografické sbírky v Technickém muzeu v Brně a možnostmi jejího využívání.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30, přednáškový sál ve 4. patře, vstup volný.


 

4. května– PŘEDNÁŠKA

Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D. (Technické muzeum v Brně): „Po našem osvobození Rudou armádou obíral jsem se myšlenkou vyráběti dokonalé vlněné látky na export.“ K historii firmy Ivan Pánek, továrna na jemné vlněné látky Brno v letech 1932–1948.

Brněnskou firmu Ivan Pánek, výroba a prodej látek dnes znají jen skuteční odborníci. Přesto v době svého působení patřila k větším soukromým společnostem, které se vyznačovaly výrobou kvalitních vlněných látek (především na pánské obleky). Přednáška sleduje její historii od více než skromných počátků přes její vrchol po roce 1945 až po znárodnění a začlenění její majetkové podstaty do Moravsko-slezských vlnařských závodů, n. p. Brno po únoru 1948. Součástí přednášky je i nastínění životního osudu Ivana Pánka, který je více než výmluvný.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30, přednáškový sál ve 4. patře, vstupné zdarma.

6. května – EXKURZE

PhDr. Petra Mertová, Ph.D. (Technické muzeu v Brně): Textilní podniky na ulici Cejl – Radlas – Tkalcovská

Brno bylo v průběhu 19. a 20. století významným vlnařským centrem. Dnes jsou připomínkou této zašlé slávy pouze budovy bývalých textilek. Jedny z největších podniků sídlily právě v prostoru ulic Cejl, Radlas a Tkalcovská. Výstavba jednotlivých výrobních objektů během 19. a 20. století postupně vytvořila současnou podobu zmíněných ulic. I když lokalitu postihly letecké nálety na konci 2. světové války, většina textilek byla opět uvedena do provozu. Výrazné omezování činnosti přinesla vlna znárodňování v 50. letech 20. století a definitivní tečkou vlnařskému podnikání byla 90. léta 20. století. Řada z objektů bývalých textilek stále stojí a vycházka připomene jejich historii i původní účel.

Přihlášky přijímá Šárka Motalová na tel. 725 932 429 nebo motalova@tmbrno.cz do 5. 5. 2017. Maximální počet účastníků je 20. Sraz účastníků v 15.00 před budovou Cejl 50. Délka exkurze přibližně 120 min.

11. května – PŘEDNÁŠKA

Mgr. Dana Massowová (Technické muzeum v Brně): Továrna na sukna bratří Kleinů v Brně (1923-1947)

Příspěvek mapuje jednu z textilních továren sídlících v brněnských Zábrdovicích, která nebyla dosud zkoumána. Továrna bří Kleinů patřila ke středně velkým podnikům, jejíž archiv se zachoval ve fondu H 14 Moravského zemského archivu. Autorka příspěvku si dala za cíl zdokumentovat historii této továrny od počátků až po její znárodnění.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30, přednáškový sál ve 4. patře, vstup volný.

13. května – EXKURZE

PhDr. Petra Svobodová, Ph.D. (Vila Löw-Beer, Muzeum Brněnska): Rezidence brněnských továrníků v Černých Polích

Brněnská městská čtvrť Černá Pole se na přelomu 19. a 20. století stala vyhledávanou lokalitou pro budování rodinných sídel vzmáhajících se brněnských průmyslníků. Jejich rodinné vily projektovali začínající i slavní architekti té doby. V současnosti je světově proslulou stavbou vila rodiny Tugendhat, zapsaná na seznam UNESCO. Vedle ní se v Černých Polích nachází řada zajímavých staveb dalších průmyslníků, např. vila Löw-Beer. Vycházka představí zájemcům tyto méně známé stavby spolu s osudy jejich obyvatel a architektů. Součástí vycházky je krátká návštěva schodišťové haly Vily Löw-Beer. Návštěva ostatních vil není součástí akce.

Přihlášky přijímá Šárka Motalová na tel. 725 932 429 nebo motalova@tmbrno.cz do 12. 5. 2017. Maximální počet účastníků je 20. Sraz účastníků v 10.00 před vstupem do Vily Löw-Beer. Délka exkurze cca 90–120 min.

18. května – PŘEDNÁŠKA

Mgr. Michaela Ryšková (Metodické centrum průmyslového dědictví, NPÚ, ú.o.p. v Ostravě): Dvě století moravského textilního průmyslu

Průmyslový rozvoj Moravy byl neodmyslitelně spojen s textilní výrobou, zejména s vlnařstvím a lnářstvím, druhotně také s bavlnářstvím a hedvábnictvím. Textilní průmysl zásadním způsobem ovlivnil řadu moravských měst a obcí, podnítil jejich rozvoj, zasáhl do jejich struktury a obrazu. Na příkladech moravských textilních center, z nichž nejvýznamnějším se stalo Brno, bude ilustrován tento vývoj a představeny objekty a areály významné z pohledu památkové péče.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30, přednáškový sál ve 4. patře, vstup volný.

25. května – PŘEDNÁŠKA

Prof. Helena Zemánková, CSc. , Filip Kinnert a Kristýna Sirová (Fakulta architektury, Vysoké učení technické, Brno): Vzdělávání – od škol k muzeím a galeriím

Prof. Helena Zemánková, CSc. vystoupí s přednáškou na téma: Jaké didaktické a společenské poslání mají muzea? Měla by se zaměřit nejen na školáky a studenty, ale na širokou veřejnost? Jak zapojit nová média, propojit pedagogiku se hrou, využívat spektakularitu ke zvýšení zájmu a opakovanou návštěvnost? Příklady evropských muzeí a galerií prezentujících kulturní dědictví, způsoby a příležitosti pro různorodé publikum.
Filip Kinnert se zaměří na téma: Technické muzeum v Brně a jeho kontext – územní a funkční. Jak ovlivní řešení revitalizace oživení muzea?
Kristýna Sirová se bude věnovat otázce: Na co by měla reagovat nabídka, programování, scénografie, návrh muzeálních prostor u mnohonásobných způsobů prezentace?

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16.30, přednáškový sál ve 4. patře, vstup volný.

Zdroj: Technické muzeum v Brně

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: