Dnes je 18.06.2018, Svátek má Milan, zítra Leoš

Poslední diskuse


Téma týdne zobrazit diskusi

Hezký den, Chtěla bych Vás poprosit o...

Téma týdne zobrazit diskusi

POZOR!!!! na sociální pracovnici jménem...

Zdraví zobrazit diskusi

Dobrý den,prosím o přeložení...

O kráse, moudrosti a lásce

Publikováno: 8.09.17
Počet zobrazení: 530
Autorka: Irena Novotná
Když se dnes díváme na náš svět, myslíme si, že je nebezpečný, ohrožují nás všelijaké nástrahy nemocí a lidských náruživostí, chtěli bychom žít v pokoji a přiměřeném prostředí, abychom pociťovali harmonii a ne strach a úzkost.

Svět bohů a lidí

Internet i média nabízejí prostředky pro získání pevného zdraví, krásného vzhledu a dobrého pocitu z životního stylu. Touha po krásném těle je jakýmsi zděděným ekvivalentem pro úspěšný život a někteří lidé dokáží vynaložit spoustu prostředků, aby vynikli nad davem. Po četbě starořeckých a starořímských knih. které máme tu čest i dnes číst díky obětavé a namáhavé práci celé řady lidí, jsem dospěla k názoru, že staří bohové stále mezi námi žijí. Ti bohové, kteří byli nesmrtelní, vrtkaví, rozmarní a nespolehliví nabízeli člověku svou přízeň za tu cenu, že do jejich svatyní a chrámů bude nosit dary. oběti a pořádat veřejné slavnosti, které byly, dejme tomu, velmi spontánní. Člověk žil pod jejich vlivem a v helénské době, když se všechna dobová náboženství promíchala, se ještě obohatil o horoskopy, věštby a jiné kousky, podle kterých řídil svůj život. A tak se dostal do pasti. Jenže to bylo dlouho před naším letopočtem.

Cit pro krásu – krása je dobro

Je těžko pochopitelné, že lidé moderního světa, poměrně vzdělaní a uvážliví jsou na takových zdrojích závislí a dokáží vynaložit slušné peníze, aby si byli jisti svým osudem, který očekávají v těch nejlepších barvách. Neříkám, že všichni astrologové jsou zištní a nepoctiví. Ale, je třeba se zamyslet nad tím, že si každý řídí svůj osud sám a že odpovídá ta své volby, což platilo odjakživa, i kdyby obětoval bohům cokoliv. Sokrates byl zbožný člověk, který neopomněl nikdy své povinnosti vůči bohům a do své filosofie zařadil i anděla strážného, který mu říkal, co dělat nemá. I naše současná doba je propletena všemi možnými vírami a ideologiemi, které se vkrádají do našich životů v podobě různých „výhodných“ nabídek, které často v konci draze zaplatíme. Jenže, i když se můžeme domnívat, že jsou tu určité paralely se světem našich předchůdců, jedno nám chybí a to je opravdový symbol krásy, vkusu a rozumného uvažování. co je dobře a co je špatně a co je to dokonalost těla a duše. Chybí mi poezie Moudrá, krásná, zvukomalebná. Kam zmizeli všichni básníci? Dozvěděla jsem se, že lidé po poezii netouží a že knihy s básněmi čekají pod vrstvou prachu na své čtenáře. Že není o čem básnit? Přeci o lásce, touze, přírodě, snech, o tom, co člověku chybí, nebo o tom ani neuvažuje, volí si jiné prostředky k naplnění svých tužeb, takové ty, co nejsou skryté, ale vzbuzují davový obdiv.

Nauka o kráse

Myslíte si někdo, že není třeba učit děti o kráse? Nikde jsem nezaznamenala, že by takový předmět děti ve škole měli. A přesto – vidění krásy, vnímání krásy a její vytváření je člověku tak vlastní, jako život sám. Člověk je pro krásu stvořen. A též pro umění. Kde budeme hledat talenty jinde, než mezi mládeží. umožníme jim, aby svůj talent mohli rozvíjet a možná se objeví nový Bernini, Leonardo da Vinci či hudebníci, básníci, nebo spisovatelé, na jejich knihy budeme čekat před knihkupectvími, než se otevřou dveře a dovolí se nám vejít do království knih. Jenže, zdá se, že umění nemá zelenou. Nepočítá se s tím, že člověk pro svůj život, vnitřní rozvoj a estetické cítění potřebuje umění, prostředníka mezi světem a vlastním pocitem krásy. Kde hledat zdroje, než v mladé generaci, která nám propadá houfně u maturit, jak jsem si nedávno přečetla v tisku, která hledá svou seberealizaci ve vzdoru a ve vzdělání nevidí žádnou perspektivu. Chybí ji mnoho věcí, aby se mohli proměnit v motýla a udivovali svět, rozvíjeli svůj cit pro krásu a my ho mohli sdílet s nimi.

Člověk je moudrý tvor

Věřím, že člověk je ve své přirozenosti moudrý tvor. Aby však mohl moudrost rozpoznat, musí žít v moudrém prostředí. Pokud ho nemá, o svůj dar přichází, neumí si ho uvědomit. Informační společnost informuje, ale neučí o životě, o moudrosti, o kráse a lásce. Informační společnost nepotřebuje už objemné knihy, ale encyklopedie, kde najdete definice a poučení, ale ty nejsou k rozvoji osobnosti. Bohatost lidské osobnosti se rozvíjí ve vlastním duchovním a duševním světě, s kterým jsme se narodili a s kterým se lidé musí seznámit, jak funguje a je na rozhodnutí každého jedince. kam se za ním vydá. Není třeba mu házet klacky pod nohy a tvrdit, že to všechno, čím lidská společnost prošla je pasé a neukázat mu návaznosti a souvislosti se současnými fenomény. Čí je to věc, aby se děti a mladí lidé seznámili sami ze sebou? Školy, nebo rodiny? Nebo je to každého věc, aby si vyhledal zdroje poznání a bez předchozích znalostí a zkušeností se v nich chvíli utápěl, a pak je zavrhl? Člověk je sice moudrý tvor ze své přirozenosti, ale to je jen začátek. Další běh věcí se projeví v životě, pokud se nestane z pohodlnosti pošetilým.

Člověk je obdařen láskou

Je krásné prožívat lásku – k čemukoli. Člověk je vztahový tvor, proto nemůže být jen sám se sebou, ale vyhledává vztahy mezi lidmi, vztahy k něčemu a to mu dává smysl. Není nic krásnějšího, když malé dítě projeví poprvé svému otci či matce lásku. A od té chvíle by se měli být jeho rodiče cítit zavázáni láskou, protože to je to první Ty. Výchova dětí není lehká a jednoho dne odevzdají dítě do nitra společnosti, kde se bude setkávat s různými lidmi, různými vztahy a i se zradou srdce. Všechno unese snadněji, pokud pochopí, co je to láska v plném slova smyslu. Pochopí, že to není slepá závislost, ale svobodné rozhodnutí s nasazením rozumu, citu a soucitu. A k tomu všemu potřebuje vyvážené kulturní prostředí, které zná jednotu, nikoliv neustálá dlouhodobě nevyřešená dilemata a relativizace i v těch nejvážnějších věcech. Možná, že někteří se vydají na cestu poznání pravdy a stanou se z nich opory společnosti. Kéž by.

Autor: JUDr. Irena Novotná, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: