Dnes je 24.01.2019, Svátek má Milena, zítra Miloš

Poslední diskuse


Politika zobrazit diskusi

mám zájem o vámi nabízené předplatné...

Téma týdne zobrazit diskusi

Hezký den, Chtěla bych Vás poprosit o...

Téma týdne zobrazit diskusi

Hezký den, Chtěla bych Vás poprosit o...

K diskriminaci spotřebitelů stále dochází

Publikováno: 8.05.18
Počet zobrazení: 388
  Zdroj: Česká obchodní inspekce
Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje, zda nedochází ze strany obchodníků k některé z forem diskriminace spotřebitele. V roce 2017 uskutečnila v této oblasti 721 kontrol a podezření na některou z forem tohoto nežádoucího jednání zjistila v sedmi případech.

„Z výsledků kontrol provedených v roce 2017 vyplývá, že k diskriminaci spotřebitelů na českém trhu stále dochází. Oproti roku 2016 došlo v procentuálním vyjádření počtu zjištěných případů k minimálnímu snížení a to pouze o 0,35 %. Vzhledem k této skutečnosti bude problematice diskriminace věnována pozornost i v roce 2018,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2017 kontroly zaměřené na některé projevy a formy diskriminace spotřebitelů. Součástí kontrol bylo také ověřování plnění dalších zákonných povinností prodávajících.

Česká obchodní inspekce zjistila, že z celkového počtu 721 kontrol bylo shledáno v 7 případech podezření na některou z forem diskriminace (1 % z celkového počtu provedených kontrol). Dále objevila porušení dalších právních předpisů a to ve 250 případech (34,7 %).

Zjištěná porušení

Porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tedy diskriminační jednání prodávajícího bylo zjištěno v 7 případech. Jednalo se o následující případy diskriminace:

Diskriminace z důvodu národnosti byla zjištěna ve 3 případech.

  • cizojazyčně hovořícím návštěvníkům restauračního zařízení byla při placení účtována navíc částka 80 Kč, česky hovořícím návštěvníkům tato částka účtována nebyla
  • cizojazyčně hovořícím návštěvníkům restauračního zařízení byly účtovány ceny vyšší, než návštěvníkům hovořícím česky
  • ceny za použití WC na čerpací stanici byly stanoveny rozdílně pro občany ČR a cizince a to ve smyslu, že občan ČR měl použití WC na čerpací stanici zdarma bez čerpání pohonných hmot, zatímco pro cizí příslušníky byla na dveřích toalety umístěna dvojjazyčná cedule (v německém a anglickém jazyce), která oznamovala, že v případě použití WC, bez předchozího čerpání pohonných hmot, je cena za použití toalety 1 euro

Diskriminace obecná byla zjištěna ve 2 případech.

  • prodávající požadoval rozdílné ceny za vstupenky na hokejové utkání, kdy vstupné pro domácí účastníky bylo cenově výhodnější
  • společnost stanovila odlišné podmínky pro poskytnutí služby pro sobě rovné subjekty, bez jakéhokoli legitimního důvodu

Diskriminace z důvodu zdravotního postižení byla zjištěna v 1 případu.

  • nevidomá osoba nebyla vpuštěna do cukrárny, vzhledem k tomu, že ji doprovázel vodící pes

Diskriminace z důvodu věku byla zjištěna v 1 případě.

  • společnost pořádající předváděcí organizovanou akci omezila vstup na tuto akci věkovou hranicí „od 18 let“

Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo součástí kontrolní akce rovněž ověřování plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. bylo zjištěno ve 282 případech:

  • v 93 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje, např. nesprávná hmotnost pokrmu nebo míra nápoje a následné nesprávné účtování v návaznosti na seznámení s cenami (§ 3)
  • v 87 případech prodávající neseznamovali spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
  • ve 29 případech nevydal prodávající spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných služeb, tj. se všemi povinnými údaji (§ 16)

Další porušení tohoto zákona bylo zjištěno v menší míře.

Ve 48 kontrolních případech bylo zjištěno porušení jiných právních předpisů.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila celkem 297 pokut v celkové hodnotě 5 262 000 Kč. Z toho by uděleno 18 pokut za porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tedy diskriminační jednání prodávajícího, ve výši 1 045 000 Kč. Z toho 13 pokut bylo uloženo za souběžné porušení § 6 a ustanovení dalších paragrafů zákona č. 634/1992 Sb.

Dále byl uložen zákaz prodeje na 181 kusů výrobků v celkové hodnotě 16 124 Kč a zákaz používání na 27 kusů neověřených měřidel.

Zdroj: Česká obchodní inspekce

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: