Dnes je 19.02.2020, Svátek má Patrik, zítra Oldřich

Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Senior bez nehod

Publikováno: 13.09.18
Počet zobrazení: 518
Zdroj: Tisková zpráva
Nová celostátní preventivní kampaň nejen pro seniory.

Na českých silnicích umírá stále více seniorů. Nová celostátní preventivní kampaň (nejen) seniorům poradí, jak se chovat v provozu bezpečně.

Zatímco před 10 lety byl podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod 15%, letos už je to rovná čtvrtina

Série 300 edukativních přednášek pro seniory začíná v Moravskoslezském kraji

Rozhovor s dopravním expertem Romanem Budským o nelichotivých statistikách nehodovosti seniorů i o nové kampani

Nakolik jsou vlastně senioři ohrožení v silničním provozu?

Senioři čili osoby ve věku 65+ se na populaci Evropské unie podílejí z 18 procent. Nicméně v důsledku dlouhodobě nízké porodnosti, stárnutí populačně silných ročníků a prodlužování průměrné délky dožití by měl jejich podíl narůst do roku 2030 na 24 % a do roku 2050 pak na 28 %. S tím ovšem souvisí i očekávané zvýšení podílu seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod. Zatímco aktuálně je čtvrtinový, do roku 2050 by mohl vzrůst na celou třetinu. Problém se týká i České republiky. Ke konci roku 2015 byl podíl seniorů na celkové populaci České republiky zhruba 18 %, do roku 2020 naroste na téměř 21 %, do roku 2030 na 24 % a do roku 2050 na třetinu. Adekvátně tomu roste i podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod. V roce 2008 byl 15%, v roce 2013 20%, v roce 2017 však už 24% a za prvních šest měsíců letošního roku již dosáhl jedné čtvrtiny. Do budoucna se dá očekávat, že podíl osob seniorského věku na celkovém počtu obětí nehod bude i nadále narůstat.

V rámci Evropské unie jsou senioři druhou nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu, v těsném závěsu za osobami ve věku od 15 do 24 let. Statistická data jasně dokládají, že mladí ve věku 15 až 24 let se na celkové populaci Evropské unie podílejí 11 procenty, jejich podíl na celkovém počtu obětí nehod je však 17%. Druhou nejohroženější skupinou účastníků silničního provozu jsou právě osoby v seniorském věku. Jejich podíl na celkové populaci je 18%, avšak tvoří celou čtvrtinu obětí nehod. Naopak dospělí lidé ve věku 25 až 49 let tvoří 35 procent evropské populace, na obětech nehod se podílejí z 36 procent. Nejbezpečnější jsou silnice pro děti ve věku do 15 let. Na celkovém počtu obyvatel se podílejí z jedné šestiny, na celkovém počtu usmrcených následkem dopravní nehody jen 3 procenty.

Co je příčinou tragických nehod seniorů?

Seniory ohrožují jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Při působení stejné síly jsou osoby ve věku nad 75 let vystaveny třikrát většímu riziku vzniku smrtelného zranění než osmnáctiletí. Nejohroženější jsou senioři jako cyklisté, výrazně méně nebezpečí jim hrozí při přepravě automobily. Obecně pak jsou osoby ve věku nad 65 let dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá – ohrožení je více než 16násobné. Je ovšem dobré připomenout, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou velmi individuální záležitostí.

Jak vypadají čerstvé statistiky tragických nehod s účastí seniorů. Předpokládám, že senioři neumírají jen jako řidiči automobilů…

Máte pravdu. Podívejme se na čerstvé statistiky tragických dopravních nehod s účastí seniorů. Zatímco loni za prvních šest měsíců jich zemřelo 37, letos toto tragické číslo vyšplhalo na 59. To je nejvíce za posledních 10 let. Dalších 214 starších osob bylo zraněno těžce, zde naopak zaznamenaly statistiky pokles o 22 případů. Každý čtvrtý mrtvý na českých silnicích byl starší 65 let, v případě těžce zraněných to byl každý pátý. Senioři nejčastěji umírali jako řidiči automobilů – statistiky zaznamenaly 19 takových případů. V dalších 16 případech to byli chodci, v 10 spolujezdci, v 8 cyklisté a 6 motocyklisté.

Pojďme si teď krátce představit novou celostátní preventivní kampaň. Její název je docela výstižný – Senior bez nehod

Kampaň Senior bez nehod realizuje společnost ECHOPIX, je financována z Fondu zábrany škod. Jejím hlavním cílem je seznámit naše starší spoluobčany s tím, jak se bezpečně pohybovat po silnicích. Cílit ovšem budeme nejen na ně, ale také na mladší ročníky. I je budeme pravidelně informovat o tom, jak se ke starším osobám v silničním provozu správně chovat. A půjde nejen o bezpečné jednání, ale také o vstřícnost a vzájemnou slušnost. Přece jen silnice jsou společenské prostředí, kde by měla být zachovávána alespoň základní pravidla etiky i etikety.

A jak bude vlastní kampaň probíhat? Po celé České republice se od letošního září do konce příštího roku uskuteční na 300 edukativních přednášek, a to formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se budou moci senioři interaktivně rozhodovat o vývoji sledovaného děje. To nesporně přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky. Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky, které poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů. Součástí projektu bude ovšem i mediální kampaň. Široká veřejnost se s ní bude moci setkat na různých televizních i rozhlasových stanicích, v tisku i na internetu.

Závěrem si řekněme něco o tom, co se dozvědí návštěvníci přednášek

Spektrum komunikovaných témat bude opravdu široké. Cílit budeme nejen na řidiče automobilů, ale také na seniorské spolujezdce, chodce, cyklisty, cestující prostředky hromadné dopravy. Podrobněji hovořeno bude například o statistikách dopravních nehod a jejich příčinách, o specifikách chování starších řidičů v silničním provozu, o zdravotních prohlídkách šoférů, vlivu nemocí či medikamentů na výkon řidiče, o vybavení moderních automobilů a jak je správně využívat, o změnách v pravidlech silničního provozu a o dopravních značkách. Řeč bude i o tom, jak se správně chovat jako chodec, jak je to s předností chodců na přechodech, ale také o bezpečné a zdravé cyklistice. Dojde i na to, jak správně cestovat autobusy či tramvajemi. Jsem přesvědčen, že skutečně každý návštěvník naší přednášky se dozví řadu zajímavých a užitečných informací. Navíc velmi přístupnou a zábavnou formou.

Bližší informace o kampani i termínech a místech konání přednášek se nacházejí na webových stránkách www.seniorbeznehod.cz.

Zdroj: Tisková zpráva

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: