Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Antika: O moudrosti věků. Soustředěná četba.

Publikováno: 11.11.18
Počet zobrazení: 1332

kytkaretro (1)Milé babičky a milí dědečkové. Moudrost patří k lidským zkušenostem a z těch zkušeností lidé vyvozují určité závěry. Lidskými cestami pak plynou moudré myšlenky do dalších věků, až je někdo zachytí, pečlivě sepíše a sváže krásnou knihu, kterou si lidé kupují a vzájemně darují.

Nedávno jsem si koupila velmi objemnou knihu „Dopisy psané stoikem“. Lucius Annaeus Seneca píše, o tom, jaký smysl má život, jak dosáhnout trvalé radosti o neohrožené mysli a moudrosti. I když existuje celá řada skvělých knih psané antickým Římem, Řeckem a starověkým Izraelem, vybrala jsem si pro tento článek právě Senecu, jehož svěží myšlenky jsou kupodivu i nyní aktuální; třeba v zamyšlení nad problémem soustředěné četby. Tento problém totiž trápí i současné lidi, hlavně děti, které se soustředění musí teprve učit a to není nic snadného. Takže, Vás zvu do antického Říma, za vlády císaře Nera, o níž si nemyslíme mnoho dobrého, ale která přinesla světové kultuře pár skvělých lidí.

[…] Každé těkání, praví Seneca, je známkou chorobného ducha. Prvním příznakem vyrovnané mysli je po mém soudu schopnost setrvat na místě a dlít sám se sebou. Na to však den pozor, aby tvá výběrové četba hojných autorů spisů všeho druhu neměla  v sobě cosi neklidného a nestálého. !Je třeba soustředit se na ohraničený počet tvůrců a jim dát na sebe působit, chceš-li si osvojit něco, co by v mysli věrně utkvělo. Ten, kdo je všude, není nikde. Lidé, kteří žijí v ustavičném cestování, přihání se, že mají mnoho známostí a žádného přátele.  Nutně stejný úděl mají ti, kdo se důvěrně nepřichýlí k žádnému význačnému tvůrci, ale vším procházejí v běhu a ve spěchu, Neprospívá tělu a výživy mu nepřidá pokrm, který z něho hned po požití odchází.  Uzdravování nemocného nic nebrzdí tak jako častá změna léků. Nezacelí se rána, k jejímuž zhojení pokusně střídáš léčiva. Nezmohutní rostlina, kterou často přesazuješ. Ani dobrá věc neprospěje, dopřeješ-li jí jen letmé působení. Množství knih rozptyluje. Proto nemůžeš-li přečíst tolik knih, kolik bys jich mohl mít, postačí, abys jich měl tolik. Kolik bys mohl přečíst. […].

Zamýšlela jsem nad naší dobou, která nás stále bombarduje informacemi; co jíst a nejíst, koho milovat a koho ne … a ty informace v mnohých hlavách zanechává chaos témat, které zpracovávají. Moudrost věků tak zůstává uvězněna v knihách, na které nemá nikdo čas; a lidé si říkají, až budu na dovolené, až budu v důchodě, všechny je přečtu. Ale to je marná zásada, ke které málokdy dojde, protože přijdou jiné podněty, které omezují čas a nakonec si člověk připadá jako bloud, že vlastně nic nezvládá. Ale není to zase tak tragické, pokud se včas zabrzdí a rozdělí si čas. Seneca o tom také píše:

[…] Tak se zařiď, můj Lucilie: Začni si činit nárok sám na sebe a sdruž i uchovej všechen čas, o který jsi byl dosud olupován nebo okrádán nebo který ti přicházel nazmar. Věř mi, že je tomu tak, jak píši: někdy nás o čas oberou, někdy nám je uzmou, někdy se nám vytratí. Nejhanebnější je však ztráta, která vzniká z netečnosti. A zamyslíš – li se, shledáš, že největší část života uniká těm, kdo dělají špatně, veliká část těm, kdo nedělají nic, celý život těm, kdo dělají, co dělat nemají.[…].

To je velké poučení, nad kterým by se měl každý řádně zamyslet. Přeji Vám krásné dny a budu se těšit na dalšími chvilkami s mudrci antiky.

Zdroj: Lucius Annaeus Seneca. Dopisy psané stoikem. Praha: [Rybka Publishers]. 2018. ISBN: 978-80-87950-51-7.

Autorka: Irena Novotná.

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: