Dnes je 24.01.2019, Svátek má Milena, zítra Miloš

Poslední diskuse


Politika zobrazit diskusi

mám zájem o vámi nabízené předplatné...

Téma týdne zobrazit diskusi

Hezký den, Chtěla bych Vás poprosit o...

Téma týdne zobrazit diskusi

Hezký den, Chtěla bych Vás poprosit o...

Každý pátý Čech je zapojen do péče o blízkého člověka

Publikováno: 1.11.18
Počet zobrazení: 321
Zdroj: Fond dalšího vzdělávání
Péče o blízkého člověka, který potřebuje pomoc z důvodu stáří, dlouhodobé nemoci či zdravotního postižení, není okrajový jev, ale činnost, do které je zapojena významná část populace.

Dle výsledků výzkumu Fondu dalšího vzdělávání (dále jen „FDV“) 21,5 % dospělých Čechů alespoň občas pomáhá někomu blízkému, což představuje 1,8 milionu osob v České republice (dále jen „ČR“). Z této skupiny pak 400 tisíc osob pečuje o blízkého z rodiny či okruhu přátel intenzivně. Celkem 85 % Čechů se domnívá, že by se problematice měli věnovat čeští zákonodárci, a 84 % si pak myslí, že by se na podporu domácí péče a pečujících osob měly vydávat veřejné prostředky.

Počet osob, které pečují o své blízké, kteří potřebují podporu z důvodu stáří, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci, není v ČR sledován. V rámci projektu Podpora neformálních pečujících II. bylo na jaře 2018 provedeno reprezentativní dotazníkové šetření na populaci 18+ s cílem zmapovat zkušenosti a postoje české populace k neformální péči. „Výsledky ukazují, že do péče je v ČR zapojeno významně více osob, než udávaly dosavadní expertní odhady,“ uvedla gestorka projektu Jindra Dienstbierová.

Minimálně každý pátý dospělý Čech je zapojen do péče o blízké z rodiny i okruhu přátel, což představuje 1,8 milionu osob. Intenzivní dlouhodobou kompletní péči, která významně negativně dopadá i na jejich vlastní život, poskytuje 400 tisíc osob. Dalších 600 tisíc osob je zapojeno do středně náročné péče, tu se často snaží skloubit s pracovními povinnostmi. Pomoc dalších 800 tisíc osob pak je nejméně náročná a odehrává se v rámci běžné rodinné reciprocity. Nejvíce pomoci pečující věnují svým rodičům či rodičům partnera (48 % z poskytované péče), prarodičům (16 %) a partnerům (14 %). Mezi pečujícími převažují ženy, tvoří 62 % pečujících osob, péče žen je přitom v porovnání s muži náročnější.

Výstupy šetření vypovídají také o postojích české populace k neformální péči. Domácí péče se těší podpoře české veřejnosti, 66 % respondentů si myslí, že by péče o staré a nemohoucí měla probíhat v domácím prostředí. Zároveň však většina lidí považuje domácí péči za veřejný, nikoliv soukromý problém, a klíčovou roli v podpoře pečujících osob a ve financování domácí péči přisuzuje státu. Celkem 85 % populace zastává názor, že by se tématu měli věnovat čeští zákonodárci a 84 % osob schvaluje vynakládání veřejných financí ve prospěch domácí péče.
I přes množství osob, které jsou do péče zapojeny, i nakloněnosti Čechů k tématu domácí péče, lze pozorovat nízkou informovanost lidí o existujících možnostech podpory pečujících. „Dohromady 45 % dotázaných nebylo schopno jmenovat žádnou podpůrnou službu, 36 % osob neví, na jakou instituci se mohou při vzniku pečovatelského závazku obrátita a 58 % nezná dokonce ani jeden typ zákonné podpory při péči. Jedná se o alarmující zjištění, které je zapotřebí změnit, aby se lidem při péči o blízké dostalo potřebné podpory“, dodal ředitel FDV Richard Ščerba.

Zdroj: Fond dalšího vzdělávání

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: