Poslední diskuse


Téma týdne zobrazit diskusi

Dobrý den, mám zájem o studium U3V...

Politika zobrazit diskusi

Dobrý den.chtěli bychom se s manželem...

Politika zobrazit diskusi

mám zájem o vámi nabízené předplatné...

Komise pro spravedlivé důchody

Publikováno: 28.02.19
Počet zobrazení: 450
  Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
V pátek 22. února 2019 se uskutečnilo první zasedání Komise
pro spravedlivé důchody, ustavené ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Jejím posláním je připravit konkrétní opatření k nastolení spravedlnosti v důchodovém systému.

„Tu spravedlnost vidíme například v narovnání rozdílů důchodů mezi muži
a ženami. Asi se všichni také shodneme na tom, že lidé v náročných profesích
by měli odcházet do důchodu dříve. Spravedlnost musí být i v příjmech, a to ve smyslu mezigeneračního srovnání. V neposlední řadě musí být spravedlivé
 i vdovské a vdovecké důchody,“
říká ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová.

 

Z prvního jednání Komise pro spravedlivé důchody vyplynulo, že je nutné
se zaměřit na adaptaci stávajícího důchodového systému. Nejdříve se komise zaměří na rozdíly mezi penzemi žen a mužů. Právě na tomto tématu panuje největší politický konsenzus, obdobně jako u tématu dřívějšího odchodu
do důchodu u náročných profesí a u otázky vdovských a vdoveckých důchodů. Následně se komise bude zabývat otázkou příjmů důchodového systému

 

Předsedkyně komise Danuše Nerudová ve svém vystoupení poukázala na hlavní
výzvy, na které se bude muset důchodový systém v blízké budoucnosti
připravit: „Pro oblast důchodového systému je zcela zásadní demografický vývoj. Naděje dožití se u nás zvyšuje a Česká republika se přibližuje ekonomicky
a sociálně vyspělejším státům, zabezpečujícím vysokou kvalitu života. Musíme také uvažovat o změnách, které nastanou v celkové struktuře ekonomiky a trhu práce s nástupem digitalizace a umělé inteligence v nejbližší budoucnosti.“

 

Během prvního jednání komise byli jmenováni její místopředsedové. Stali se jimi
Marie Bílková z Ministerstva financí a Martin Holub z Výzkumného ústavu práce
a sociálních věcí. Součástí jednání byla rovněž rekapitulace hlavních principů,
na kterých je založeno státní důchodové zabezpečení a prezentace nejnovější demografické prognózy Českého statistického úřadu z listopadu 2018. Členové byli dále seznámeni se statusem a jednacím řádem komise a dalšími organizačními záležitostmi. Dostali dotazníky, které pomůžou při dalším nastolování témat. Jejich celé znění najdete zde. Další jednání komise
je naplánováno na 22. března 2019.

 Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: