Dnes je 25.02.2021, Svátek má Liliana, zítra Dorota

Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Ministerstvo jednalo o revizi dávek na bydlení

Publikováno: 13.03.19
Počet zobrazení: 705
  Zdroj: MPSV
V pondělí 4. března se na MPSV uskutečnil kulatý stůl k problematice revize dávek na bydlení. Ministryně Jana Maláčová zde odbornou veřejnost podrobně seznámila s 6 východisky revize dávek na bydlení.

Cílem je zjednodušení systému, omezení zneužívání dávek a obrana před obchodníky s chudobou.

“Více než 90 procent nepojistných dávek jde rodinám s dětmi, seniorům
a zdravotně postiženým. Pokud má být cílem revize dávkového systému především úspora a zamezení zneužívání pomoci státu, vidím prostor zejména
u dávek na bydlení,” řekla ministryně Jana Maláčová s tím, že jakékoliv změny systému nesmějí mít negativní dopad na chudobou ohrožené skupiny obyvatel. To se týká především rodin s dětmi, seniorů a zvláště pak ovdovělých seniorek.

Kulatého stolu se zúčastnila kromě ministryně práce a sociálních věcí také ministryně pro místní rozvoj, poslanci a senátoři, zástupci místních samospráv
a odborné veřejnosti z řad neziskového sektoru. Účastníci kulatého stolu se shodli, že klíčové je v dohledné době připravit návrh zákona o dostupném bydlení, který má v gesci MMR. Podle ministryně Maláčové je tento zákon nezbytnou podmínkou pro systémovou podporu bydlení ze strany státu. Samotné dávky
na bydlení nemohou do budoucna nahrazovat státní podporu v oblasti bydlení.

Další kulatý stůl k tématu revize dávek na bydlení se uskuteční 20. 3. 2019. Cílem MPSV je získat případné připomínky ještě před předložením konkrétních návrhů do meziresortního řízení.

Východiska MPSV pro diskusi k revizi dávek na bydlení:

1. Zjednodušení systému dávek na bydlení
• Příspěvek na bydlení bude poskytován pouze do zkolaudovaných bytů.
• Doplatek na bydlení bude poskytován pouze do nebytových prostor
(tj. ubytovna, jiný než obytný prostor, stavba pro individuální či rodinnou rekreaci).
2. Aktivizace jako předpoklad výplaty dávek v hmotné nouzi
• Dávky budou v určitých životních situacích příjemců podmíněny jejich aktivizací prostřednictvím sociální práce (např. osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby, které se opakovaně dopustily přestupku proti občanskému soužití).
3. Dávka pouze do obyvatelných bytů
• Zavedení minimálních technických a hygienických standardů u bytů.
• Nepřiznání či odejmutí dávky u neobyvatelného bytu.

4. Dávky jen pro osoby, které fakticky užívají bydlení
• Vymezení okruhu společně posuzovaných osob u příspěvku na bydlení, které bude reflektovat skutečné soužití osob a vyživovací povinnosti
v rámci rodiny.
• Adresnější vyplácení dávky.
5. Dávky pouze pro nemajetné osoby
• Vyloučení nároku na dávku při vlastnictví více bytových jednotek.
• Zavedení omezeného testu majetku u příspěvku na bydlení.
6. Spravedlivější nastavení výše uznatelných nákladů na bydlení

• U nájemného je třeba vycházet z údajů hodnotové mapy nájemného (pokud bude k dispozici), která by přinášela reálný obraz výše nájemného
v obcích.
• U služeb a energii budeme vycházet z normovaných spotřeb na osobu nebo dle m2 a reálných cen dodavatelů.

Zdroj: MPSV

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: