Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Zákon o důchodovém pojištění schválen

Publikováno: 17.07.19
Počet zobrazení: 777
  Zdroj: MPSV
Poslanci ve třetím čtení schválili návrh zákona o důchodovém pojištění. Návrh relativně více pomůže seniorům s nižšími důchody. V průměru si důchodci polepší o 900 Kč na 14 200 Kč. Minimálně o 750 Kč si polepší 9 z 10 důchodců a jejich měsíční důchod tak dosáhne alespoň 10 750 Kč.

„Jsem velmi ráda, že zvýšení důchodů ve sněmovně postupuje, jak má. Podle mého názoru rozhodně není spravedlivé a důstojné, aby jakýkoliv senior po 35 letech poctivé práce
a odvádění pojistného měl důchod nižší než 10 000 Kč měsíčně. Těší mě proto, že schválená nadstandardní valorizace pomůže zejména těmto lidem, kteří se velmi často pohybují
na hranici příjmové chudoby,“
řekla ministryně Maláčová.

 

Přestože k návrhu zákona byly předloženy čtyři pozměňovací návrhy, nakonec byl schválen v původním znění. Tři ze čtyř navrhovaných změn byly v rozporu s původním záměrem, kterým je zlepšení životní situace pro již zmíněné seniory s nižšími příjmy, a sněmovna je nepodpořila.

 K tomuto záměru je třeba připomenout, že 14,2 % českých důchodců dnes žije pod hranicí příjmové chudoby, což je v podstatě každý sedmý. Počet seniorů, kteří jsou rizikem chudoby ohroženi, je celých 30,6 % (tedy každý třetí). Jeden ze dvou seniorů pak pobírá starobní důchod, který nedosahuje ani výše minimální mzdy. Pokrýt základní měsíční náklady je
za těchto podmínek problematické pro každou pátou domácnost (zhruba 23 %).

 U čtvrtého pozměňovacího návrhu by pak došlo k rozporu jak se základními principy systému důchodového zabezpečení, tak s principem zásluhovosti.

 Na základě schválení návrhu zákona si důchodci polepší následovně:

 seniorům s průměrnou výší důchodu se příjem zvýší o 900 Kč měsíčně
na 14 200 Kč

  • 9 z 10 lidem se zvýší důchod alespoň o 750 Kč měsíčně na alespoň 10 750 Kč

Navrhovaný zákon ještě musí schválit Senát a následně jej musí podepsat prezident.

 Zdroj: MPSV

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: