Dnes je 13.07.2020, Svátek má Markéta, zítra Karolína

Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Kontroly hraček potvrzují opakující se nedostatky

Publikováno: 24.08.19
Počet zobrazení: 259
  Zdroj: Česká obchodní inspekce
Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly, zaměřené na dodržování zákona o technických požadavcích na výrobky. Konkrétně kontrolovala hračky určené pro děti do 14 let. V 1. čtvrtletí 2019 uskutečnila 458 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 299 z nich.

Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí 2019 kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Realizováno bylo celkem 458 kontrol hraček u výrobců, dovozců do EU a distributorů hraček určených pro děti ve věku do 14 let. Inspektoři ČOI zjistili u 299 kontrol porušení právních předpisů. Z tohoto počtu bylo porušení zákona č. 22/1997 Sb. zjištěno při 227 kontrolách.

V průběhu akce bylo zkontrolováno 1 487 modelů hraček a u 733 modelů byly zjištěny nedostatky:

  • ve 495 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci výrobce hračky
  • ve 360 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci dovozce
  • ve 322 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)
  • v 315 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce)
  • ve 240 případech se jednalo o nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem

U některých hraček došlo i ke kumulaci několika uvedených závad. Česká obchodní inspekce vyhodnotila v tomto období jako nebezpečné výrobky 3 modely hraček. Ty byly následně zveřejněny v systému RAPEX a na webových stránkách ČOI (ZDE).

Jedná se o tyto nebezpečné hračky: