Dnes je 08.08.2020, Svátek má Soběslav, zítra Roman

Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Střelba v ostravské nemocnici. Pár dní poté.

Publikováno: 19.12.19
Počet zobrazení: 465
Autorka článku: Irena Novotná
Není snadné se s takovými událostmi vnitřně vyrovnat, byť bydlíme pěkný kus od Ostravy. Přiznávám, že se mne to hluboce dotklo a soucítím s obětmi, jimiž jsou i pozůstalí toho útoku. Proč a co se to vlastně stalo?

Vztahy mezi státními orgány a občany regulují zákony.

Denně jsme zpravováni o násilí ve světě, neštěstích v našich městech, na našich silnicích, železnicích a v rodinách. Nedávno jsme se dozvěděli, jak to vlastně chodí v domovech důchodců, kde jsou umístěni staří lidé, o poměrech, které skrývají jejich zdi. Podle mého názoru, i když zákony v sobě neskrývají morální stránku, přesto tradice vyzývá k přiblížení se k žádoucímu chování k bližním, kterými jsou všichni spoluobčané jakéhokoliv věku. Jde o to, že česká společnost prožívá dobu, která si vyžaduje pravdivý pohled na úroveň občanského života a též úroveň řízení našeho státu ze strany orgánů, vykonávajících moc zákonodárnou, soudní a výkonnou.

Politika je věc veřejná a jejím úkolem je řídit stát, jehož konstitutivními prvky jsou: území, státní občané, státní orgány a právo má regulovat vztahy mezi jednotlivými prvky vně i uvnitř jejich vztahů a konání, jednání a činnosti. Mezinárodní právo a právo Evropské unie je nadřízeno tuzemskému právu členských států. Z toho vyplývá, že těch zákonných předpisů na každý členský stát, jimž je i Česká republika mezi jinými, horizontálním způsobem působí i jiné právní systémy a předpisy.

Evropské směrnice mají ve svém textu napsáno, co platí pro všechny země a co si státy mohou upravit při implementaci evropských norem do tuzemských zákonů podle svých možností a rozhodnutí. Jde tedy o to, že členské státy mají ve svých tuzemských zákonech společná ustanovení, které zapracovala do příslušných zákonů a pak své vlastní úpravy dle rozhodnutí tuzemských zákonodárců o správě státu a vztahů mezi občany a státními orgány a v mezilidských vztazích (občanský zákoník, v němž je zapracována Listina základních lidských práv a svobod), jehož působnost platí pro činnost všech, kteří zákonu podléhají, včetně všech odpovědností, povinností, neboť slouží k regulaci životních podmínek na určitém území.

Nejsou to však jen zákony, které regulují zákony regulované chování a konání uvnitř systému právnických osob, ale též směrnice, kterými se mají řídit státní příspěvkové organizace, do nich jsou zapracovány příslušné zákony a které jsou zřizovateli příspěvkových organizací, nebo soukromé organizace, do nichž spadají i zdravotnická zařízení. Všemi těmi systémy, které fungují v naší zemi a obdobně i v členských zemích EU funguje kontrolní systém nejen z hlediska finančního procesu. ale také z hlediska plnění odpovědností, které jsou deklarovány nejen v zákonech, ale též v interních směrnicích Pokud funguje vnitřní kontrola, pak je snadné odhalit, pokud dojde k události, která je zapříčiněna nedostatky v řízení a výpadky povinností, které jsou uloženy příslušným řídícím osobám, vybavenými pravomocemi, pak je šance, že se zavčas eliminují nežádoucí a škodlivé procesy.

Zdá se, že by všechno mělo bezvadně fungovat.

Ovšem, téměř denně se setkáváme s problémy, jejichž důsledkem jsou zranění a úmrtí občanů, havárie na silnicích, dálnicích a železnicích, šíření epidemií, problémy nemocných lidí, kteří se těžce domáhají proplacení určitých léků, ačkoliv mají diagnózu, která si drahé léky vyžaduje, množící se sebevraždy občanů dětmi počínaje a seniory konče z nejrůznějších příčin, většinou vztahových a finančních a též bují násilí na ulicích, na komunikacích a v rodinách, ve školách, z důvodu tragických příčin a nabytých duševních poruch, které mají souvislost s neuspokojivým průběhem života a nemožnosti dosáhnout vlastními silami nápravy. Ve valné většině případů nelze svalovat odpovědnost na jednotlivé osoby, pokud se ukáže, že jednotlivé osoby jednaly v právu, ale je třeba hledat pochybení v jednotlivých systémech, které jsou začleněny a mají fungovat po právu v případech, v nichž se ukazuje, že jsou vážně narušené vztahy, které mohou vést ke katastrofálním koncům, kterým mohou zabránit. Proč tomu tak má být? Státní orgány, ztělesňující stát a obyvatelstvo jsou ve vzájemném odpovědnostním vztahu. Jedni zákony dávají, druzí jsou odpovědni za jejich dodržování ve svém chování, jednání a konání.

Co se vlastně v té ostravské nemocnici stalo a proč?

Zákon o zbraních a střelivu určuje podmínky, za nichž umožněno občanovi držet zbraň, manipulovat s ní, kdy je možno získat zbrojní průkaz apod. V první polovině letošního roku měla být projednána Evropská směrnice o zbraních. Do našeho zákona o zbraních by po projednání parlamentem by měly podmínky EU směrnice implementovány. Co ta směrnice znamená?

Pachatel, který střílel v nemocnici, prý držel ilegální zbraň a zastřelil a zranil na těle i na psychice nevinné lidi. Taková událost se jen tak nezapomene. I když sám po činu spáchal sebevraždu, policie prošetřuje veškeré myslitelné důvody, proč pachatel tak jednal. Jaký měl důvod, který ho pohnal až za samou hranici lidskosti a soucitu. Kde se stala chyba? Tento zavrženíhodný případ opět probudil veřejnou diskusi mezi občany o ozbrojování se. Do toho vstoupila Evropská směrnice o zbraních, která je ještě stále v pozici diskuse, do jaké míry bude implementována do tuzemského zákona o zbraních. A protože vše souvisí ze vším, na straně jedné stojí organizace s měkkou bezpečností vůči takovým útokům jednotlivců. v nichž pracují a působí lidé, kteří zřejmě nechodí do práce ozbrojeni, z druhé strany jsou ve hře státní orgány, které stojí před úkolem regulace zákona o zbraních, Vzhledem k počtu držitelů, kteří zřejmě nelegálně drží zbraň a někteří z nich mohou být potencionálními útočníky, budou muset tyto organizace učinit nějaká systémová opatření na ochranu personálu a lidí, kteří se v těchto prostorech schází. Pociťuji velkou lítost a soustrast nad nevinnými obětmi, mezi které počítám i ty, kteří byli pouze v té chvíli nějakým způsobem přítomni. Co bude dál, o tom rozhodnou příslušné orgány.

Autor: Irena Novotná, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: