Dnes je 29.09.2023, Svátek má Michal, zítra Jeroným

Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

Lidé jednají po tlakem událostí a co z toho vzejde.

Publikováno: 11.06.20
Počet zobrazení: 899
Autorka článku: Irena Novotná
Naše pilná média na nás denně chrlí mnoho informací, z nichž některé zvedají lidem tlak. Důvod je jasný. Jednou je situace taková, jindy zase jiná a to v rozmezí krátké doby. A tak se vytváří přetlak, který musí někde vybouchnout.

Sliby se musí plnit.

Jestliže někdo prohlásí, že vyrovná finanční ztrátu, kterou utrpěli lidé v průběhu pandemie, nebo že někoho odmění za jeho mimořádné výsledky v té napjaté době, pak se právem očekává, že se tak stane. Slib je právem vymahatelný nejen ve společenském životě, ale také v mezilidských vztazích. A víme, že nesplněné sliby mezi rodinnými příslušníky končí často ráznou sankcí, která byla často vyslovena už ve fázi jednání – a pokud svůj slib nedodržíš, tak od tebe odejdu a vezmu sebou děti, pokud slib nedodržíš, nebudu se starat o tvé rodiče a ty se podle toho začni zařizovat, a dítěti – pokud slib nedodržíš, přijdeš o všechny bonusy, které jsi od nás měl/a, a půjdeš pracovat, abys pochopil/a, o jaké dary jsi se připravil. Práce není trest!

Lidé pociťují nejistotu a propadají stresu.

Veřejné sliby by měly být potvrzeny usnesením vlády, a pokud mají dlouhodobou platnost pak novelou zákona. Neboť obyvatelstvo a státní orgány jsou nedílnou součástí konstitutivních prvků státu a předpokládá se, že oba tyto prvky komunikují prostřednictvím zákonů – jedni je vydávají a druzí respektují a obě strany jsou jimi vázány. V rámci obyvatelstva je zahrnuta činnost lidí, jejich práva a potřeby z činnosti vyplývající, kterých se mohou zákonnou cestou domáhat, pokud sliby jsou stvrzeny, nikoliv jen proneseny projevem jako momentální gesto v nějaké situaci. Poklidná transformace od toho co bylo k tomu co nastane se nějak plynule nekoná. Pohled na ceny zboží v regálech a zjištění stavu účtu nebo peněženky přivede krev do varu.

Slíbená pomoc, směřující vyrovnání dopadu koronavirové krize od státu se jen tak rychle nekoná a neví se, zda se bude konat, nikde to není napsáno. Všude se propouští a nějaká naděje, že kdy položím firmu, že si najdu práci, mizí před očima. To není tak snadné, když jsou děti v placených školkách (min. 6. tis. měsíčně), ne školách, když se hradí rodičům pobyt v domově důchodců, nebo lékařská péče. Z původního příjmu odpadají dříve hraditelné částky, které se snadno platily a ještě zbylo. Pro podnikatele je významný tento zákon: https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-255.htm.

Určitý propad firem na trhu bude mít velký dopad na ekonomiku a samozřejmě i na zaměstnanost, zvláště v určitých oblastech naší republiky, v níž trh práce nestačil na přijetí uchazečů o práci, a pokud práci získali, hrozilo, že budou propuštěni ve zkušební lhůtě a budou tam, kde byli. Stěhování za prací je nemyslitelné, protože všude bude asi situace stejná. Do jaké míry to může otřást důvěrou občanů k vládě, to je v tomto okamžiku hádanka od Sfingy. Lidé jsou zpravováni o tom, že se budou stavět komunikace, že se bude budovat to a ono a tuší, že prostředky, které se budou vynakládat na tyto počiny budou mít přednost před sociálními problémy lidí, které se budou víc a víc prohlubovat.

V každém případě je třeba řídit stát v chodu.

Ale jak přitom všem, co se lidem jeví jako nezvládnutelný chaos, udržet svůj obvyklý životní standard? Návrat k minulosti je zřejmě nemyslitelný, protože přichází nová doba, postkoronavirová, kterou nelze odhadnout, protože budoucnost už do zítřka je zahalena šedým závojem. Je třeba nastavit sociální standardy s trvalejší platností, nikoliv ad hoc k momentální situaci. Totéž platí o financích s ohledem na situaci trhu a jeho účastnících. Předražené potraviny lidé kupovat nebudou a tak zůstanou ležet v regálech a budou neprodejné a jejich výrobci přijdu o zisk. Není tak vhodné meditovat nad tím, co by bylo třeba k chodu státu, psát o tom na internetu bez informace, kdy kýžený výsledek nastane ve prospěch občanů i státu samého. Je třeba zvažovat co se sdělí veřejnosti a jak se to sdělí. Chod státu je určitý řád, který je třeba zajistit, stejně jako chod firem a domácností podléhají řádu, odvozeného od státu. Všechny instituce státu jsou službou, jejíž průběh závisí na rozhodování co je dobře, co špatně, co zavrhnout či obnovit. A lidé potřebují relevantní informace bez ohledu na to, od jaké politické strany se šíří. Potřebují je k tomu, aby se mohli zařídit a dostát všem povinnostem v rodině, v práci a v osobním životě.

Autor: Irena Novotná, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: