Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Čocht baroni 14

Publikováno: 29.08.20
Počet zobrazení: 272
Autor článku: Jiří Vodička
Seď a pij čajíček,postarám se o to zvedl se Béda s tajuplným úsměvem a šel otevřít dveře návštěvníku kterého jistě podle jeho úsměvu jistě očekával.Po chvilce se Béda vrátil v doprovodu naší bábinky Janičky a muže středního věku,velice elegantně oblečeného a který se nám představil jako doktor práv,Jan Kodet zastupující zde přítomnou paní Tamaru Kaminskou.

A advokát jemně naznačil pohybem ruky že se jedná o naší bábinku.Údivem jsem otevřel pusu neboť toto ženské jméno mě bylo zcela cizí neboť jsme všichni znali naši bábinku jen jako bábinku. Dovolíte mi přátelé abych si odložil ?Zeptal se a po těchto slovech si odložil svrchník a klobouk do nastavených rukou našeho Lojzíka který stál jak solný sloup zcela omráčen vybraným chováním našeho hosta.Nu že vidím vážení že jsme zde všichni a můžeme k právním úkonům kvůli kterým jsem zde.
A položil kožený kufřík na stolek a vyňal z něho pečlivě urovnané listiny,které rozložil po stolečku.Tak abychom se dostal k podstatě věci a neb proč jsem zde.Minulý týden mne navštívila zde přítomná paní Tamara Kaminská, v doprovodu zde přítomného pana Bedřicha Rendla za účelem jisté právní rady a vypracování jistého právního úkonu.A vzhledem k určitým okolnostem za kterých jsem panu Rendlovi velice zavázán,rozhodl jsem se porušit určité právní regule jež jsem povinen jako právník dodržovat,učinil jsem výjimku vzhledem k
možnosti ohrožení práva ze strany novodobého uchopení moci a porušování práv a zákonů z hlediska nastolené moci nového režimu.Jedná se o vypracování,darovací smlouvy za jistých podmínek které ochrání,zde přítomnou paní Kamenskou,před zvůlí novodobých ochránců pořádku, kteří pod záštitou novodobé demokracie olupují bezbranné občany o jejich majetky
a proto jsem na přání paní Kamenské a pana Rendla vypracoval tuto darovací smlouvu,kterou přechází veškerý majetek paní Kamenské jako dar na zde přítomného Jiřího Vencla a slečnu Janu Kočovou,za podmínek že k získání tohoto velkorysého daru je závazek,od Jiřího Vencla a slečny Jany Kočové že po dobu jejího stáří,jí budou věnovat všestrannou péči až do doby naplnění jejich dnů odchodů ze světa.Tato darovací smlouva,je sepsána podle přesných požadavků mé klientky,paní Tamary Kamenské a to ve třech exemplářích a to jeden u mne jako jejího právního zástupce,druhý, paní Tamara Kamenská a třetí zde přítomní,Jiří Vencl a slečna Jana Kočová,kteří budou pečovat o blaho paní Kamenské.

Zároveň vás upozorňuji vážení přítomní upozornil nás advokát při podepisování darovací smlouvy na úpravu data nabití platnosti této darovací smlouvy, které jsem úmyslně posunul na týden před dnem kdy byl zkonfiskován majetek paní Kamenské.Tak že v tu dobu měla toto nemovitost už jiného majitele,kterému byl vlastně tento dům vyloupen a může s toho to nezákonného činu vyvodit právní důsledky.Dovolíte abych ještě jednou překontroloval veškeré detaily této darovací smlouvy?Abych si byl opravdu jistý že je vše v pořádku,požádal nás advokát a my jsme jej nechali po našem podpisu nerušeně o samotě ž do doby kdy uznal že je vše v naprostém pořádku a předal nám darovací smlouvy se slovy na rozloučenou.

Vážení jsem velice rád,že mohu i v této pohnuté době,být nápomocen spravedlnosti.A když jsme jej doprovázeli k jeho automobilu,loučila se s ním naše bábinka se slovy.Pane doktor jsem Vám velice vděčná že jste mi pomohl zachránit to o co mne chtěli připravit novodobí moci páni.A když usedal do vozu vtiskla mu do dlaně malou potažené pouzdro potažené sametem.Advokát nastartoval automobil pokynul nám na rozloučenou a odjížděl setmělou ulicí,ale zvědavost mu nedala pokračovat v jízdě zastavil pod rozsvíceným osvětlením pouliční lampy,otevřel pouzdro které mu vtiskla bábinka na rozloučenou do ruky a úžasem se mu zastavil dech.V otevřeném pouzdře se mu na bleděmodrém sametu ve světle pouličního osvětlení rozzářil nádherný obrovský briliant zasazený ve zlaté broži rozhazujíc kolem sebe třpytivé paprsky oslňující užaslého advokáta.Tak tomu říkám,pal máre, pomyslel si užaslý právník prohlížející si nádherný šperk.

A když se jeho pohled nasytil nádherného třpytu briliantu opatrně jej opět uložil do pouzdra a do kapsy kabátu,opět nastartoval automobil a s výtečnou náladou výherce lotýnky se rozjel domů.Zatím co náš advokát odjížděl domů,zakřepčila naše bábinka radostí,vlastně už ne naše babča, jak jsme jí nazývali až do teď, když jsme se dozvěděli její jméno ale paní Tamara Kaminská.A bude se slavit přátelé,odběhla a za chvilku se vrátila nesouc v rukou podnos se sklenkami a dvěmi láhvemi vodky,té staré kterou jsem obdivoval.Babča teď už Tamara, otřela láhve od letitého prachu vlhkým kusem látky,což ale nedalo Bédovi který začal jednu z těch starých lahví prozkoumávat.Ano přátelé podívejte se tato vodka se dodávala na carský dvůr.Vysvětlovala naše Tamara když láhve kolovali z ruky do ruky abychom se mohli obdivovat něco co dostával Ruský car.Tak přátelé na zdraví naplnila sklenky pozvedla ji s námi k přípitku a na tykání a říkejte mi Táňa,rozjařila se a v jejích dříve tak smutných a utrápených očích se objevil šťastný třpyt a jiskřičky štěstí.

Táničko netajíš něco před námi? Vyzvídal Béda,tvé jméno vztah k Rusku tahle vodka a ukázal na láhev stojící na stolku.Jednou vám svou minulost vyjasním,ale až k tomu bude vhodná příležitost přátelé,teď je toho na mne ještě trochu moc.Mějte ještě chvilku strpení.Požádala nás naše přítelkyně, teď už paní Táňa.A dáme ještě jednu do volátka podíval se Béda na hodinky a jdeme na kutě je už pozdě a zítra je neděle a čeká nás ještě stěhování,toho co jsme nechali v tom skladišti a co patří tady do toho to baráku.Nasedat a jede se do pelechu vy dva se ještě doma sbalte proto že už od zítra budete spát tady u Táničky že ano? Obrátil se k Táničce.No jé je zajásala Tánička konečně se v noci nebudu probouzet se strachem že mne někdo kvůli tomu baráku zamorduje.

Autor: Jiří Vodička; foto: internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: