Dnes je 21.01.2021, Svátek má Běla, zítra Slavomír

Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby

Publikováno: 22.09.20
Počet zobrazení: 373
Zdroj: MPSV
SEMAFOR jim pomůže řešit různá stádia epidemiologické situace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Asociací poskytovatelů sociálních služeb, odbory a zástupci krajů připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti, tzv. Semafor pro pobytové sociální služby. SEMAFOR má pomoci poskytovatelům pobytových sociálních služeb zorientovat se v rychle se měnící situaci. Tohoto opatření by měly ke své činnosti využívat také orgány ochrany veřejného zdraví. Díky SEMAFORU mohou jak poskytovatelé,
tak i klienti dopředu vědět, jak postupovat v případě, pokud se bude epidemiologická situace v jejich regionu měnit.

„Zajištění bezpečnosti pro nejzranitelnější skupiny osob, jakými jsou bezesporu i klienti sociálních služeb, je v současné době a blízké budoucnosti zcela zásadní. Proto jsme prostřednictvím SEMAFORU nastavili jasná pravidla, která poskytovatelům sociálních služeb pomohou reagovat na případné změny epidemiologické situace a zajistit ochranu zdraví svých klientů,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Semafor pro pobytové sociální služby se dělí na 4 základní stupně pohotovosti:

0, bílá: NULOVÉ NEBO ZANEDBATELNÉ RIZIKO

1, zelená: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU

2, žlutá: POČÍNAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR

3, červená: NARŮSTAJÍCÍ ANEBO PŘETRVÁVAJÍCÍ KOMUNITNÍ PŘENOS V ČR

K SEMAFORU budou následně vydány podrobnější metodické postupy, které MPSV bude uveřejňovat v následujících dnech.

V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU OCHRANNÝCH POMŮCEK KONTAKTOVAT KRAJ

MPSV doporučuje, aby všichni poskytovatelé sociálních služeb měli vytvořeny zásoby ochranných osobních pomůcek minimálně na 1 měsíc. Pokud se nákaza COVID-19 objeví v konkrétní sociální službě, která se potýká s nedostatkem personálu nebo zmíněných ochranných pomůcek, měla by tato sociální služba primárně kontaktovat kraj, ve kterém je daná sociální služba poskytována. Pokud se i přesto nepodaří tyto pomůcky zajistit, lze také podat výkaz ve formě dotazníku, který je uveřejněn ZDE. MPSV pak osloví daný kraj a začne s ním vzniklou situaci řešit.

NUTNOST MYSLET NA BEZPEČNOST I PRÁVA KLIENTŮ

MPSV také upozorňuje na skutečnost, že pokud sociální služba přijme jakákoliv režimová opatření, vždy je nutné vyvažovat mezi oblastí lidských práv a svobod klientů a ochranou zaměstnanců. Například v oblasti zamezování návštěv není vhodné návštěvy příbuzných zcela rušit nebo výrazně omezovat nad rámec mimořádných opatření či nařízení hygienických stanic. Obdobné je to i u vycházek. Každý občan má právo na svobodu pohybu i možnost setkávat se s rodinou, a to i za současných podmínek. Proto mají poskytovatelé sociálních služeb kromě bezpečnosti myslet také na práva svých klientů.

Důležité je také průběžně sledovat informace o mimořádných opatřeních na webu MPSV a na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Zdroj: MPSV

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: