Dnes je 03.12.2022, Svátek má Svatoslav, zítra Barbora

Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

6 důvodů, proč senioři odkládají operaci šedého zákalu

Publikováno: 27.04.21
Počet zobrazení: 698
Autor: Andrea Vosádková
Šedý zákal patří u seniorů mezi častá onemocnění, jelikož s postupem let se přirozená lidská čočka v oku zakaluje a způsobuje, že se člověku zamlžuje vidění. Ačkoliv lze problém řešit jednoduchou a bezbolestnou operací, více než čtvrtina těch, kterým byla katarakta diagnostikována, zákrok odkládá. Tím se připravují nejen o kvalitnější život, ale také hrozí pokročilé stádium, které je hůře operovatelné.

Problémy se zrakem má 76,8 % seniorů, vyplynulo z průzkumu1) agentury STEM/MARK, který byl realizovaný pro oční kliniky NeoVize. Vzhledem k tomu, že podle Českého statistického úřadu2) žije v naší zemi více než 2,1 milionů lidí nad 65 let, jednalo by se o více než 1,6 milionů obyvatel. Šedý zákal byl diagnostikován u 45,3 % z nich, což je v přepočtu 741 tisíc seniorů.

„Operace šedého zákalu patří mezi nejčastěji prováděné chirurgické zákroky u seniorů. Díky moderním technologiím je tento zákrok velmi bezpečný a vůbec nebolí,“ uvádí doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno. Šedý zákal bývá častěji diagnostikován seniorům z velkých měst (50 tisíc a více obyvatel), kteří po jeho diagnostice zákrok ihned podstoupili, či se na něj v krátké době chystají. Přesto se však ukázalo, že 27 % seniorů, u nichž byl šedý zákal odhalen, operaci odkládají. Pokud bychom tato procenta přepočetli na výše uvedený počet diagnostikovaných, jednalo by se o více než 200 tisíc lidí. Zde jsou nejčastější důvody, které je k tomuto rozhodnutí vedou.

„Myslím, že můj šedý zákal není tak špatný, aby potřeboval operaci.“
Tento důvod uvedlo 63,2 % z těch, kteří operaci katarakty odkládají. Přitom lékaři radí neotálet a přijít včas, protože čím dříve se šedý zákal podchytí, tím snazší je jeho náprava. Onemocnění nelze léčit medikamenty, očními kapkami ani jej korigovat brýlemi. Operace, při níž se vyjme zakalená oční čočka a nahradí se umělou, je tedy jediným způsobem léčby. Zatímco dříve se mělo za to, že by se katarakta měla nechat „uzrát“, v současnosti odborníci radí zbytečně s řešením neotálet. „Léčbu šedého zákalu doporučuji hned, jakmile se začne pacientovi zhoršovat vidění. Jednak je zbytečné trápit se se zhoršeným zrakem a také platí, že čím dříve pacient přijde, tím rychlejší a snadnější operace je. To, že se má šedý zákal nechat takzvaně dozrát, už dávno neplatí. V případě jakýchkoli změn vidění je třeba hned navštívit očního lékaře,“ nabádá docentka Skorkovská. Dobrou zprávou pro seniory je, že vyšetření i základní operaci šedého zákalu s monofokální čočkou hradí zdravotní pojišťovny.

„Šedý zákal mi nepřekáží.“
Tento důvod zmínilo 47,4 % seniorů, dalších 21,1 % respondentů uvedlo, že čekají, až jim operaci doporučí doktor. Zhoršení zraku ovšem mohou lidé pociťovat až ve vyšším stupni šedého zákalu. Problém slábnoucího zraku tkví v tom, že přichází plíživě a člověk si jej vlastně dlouho nemusí připustit. Má zkrátka pocit, že vidí stále stejně – dokud ovšem neabsolvuje vyšetření u specialisty. To může být nebezpečné zejména pro řidiče, kteří pak špatným viděním ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Navíc kvůli zhoršujícímu se šedému zákalu se mohou senioři zbytečně ochuzovat o koníčky, komplikovat si práci či seberozvoj. „Ze zkušeností z práce s našimi klienty jsme vypozorovali, že ztráta či zhoršení jakékoli smyslové funkce významně omezují prožívání každodenního života a schopnosti radovat se z něj. Zrak je jednou z nejdůležitějších funkcí a jeho zhoršování může vyvolávat například sníženou orientaci v prostoru, zhoršenou schopnost číst text a dělat věci, které měli rádi,“ uvádí Iveta Luxová, ředitelka organizace Právě teď! o.p.s., která organizuje pro seniory širokou škálu aktivit.

„Mám z operace strach.“
Obavy ze zákroku vyjádřilo 21,1 % dotázaných. „U strachu v seniorském věku hraje důležitou roli také klesající sebedůvěra, úměrná klesajícím schopnostem či dovednostem ve srovnání s časem mládí. Nastupují nemoci, snížená mobilita, zhoršení smyslů, zhoršení koordinace apod. Společným jmenovatelem je nejistota. Strach senioři mívají nejen z možných negativních důsledků zdravotního zákroku, tedy například zhoršení aktuálního zdravotního stavu či hrozící nemohoucnosti, ale také z hospitalizace, že budou rodině na obtíž nebo že se projeví jejich slabost či zranitelnost,“ uvádí psycholog Mgr. Petr Šusta, Ph.D. „Doporučuji rodině co nejvíce seniora aktivizovat, nenechat jej předčasně odejít z aktivního společenského a rodinného života. Je velmi účinné, pokud se senior cítí prospěšný – babička vaří a peče, děda učí vnuka rybařit. Nejedná se o instantní řešení, ale dlouhodobý přístup, který obavy například z operace katarakty či jiných zákroků pomůže zmírnit,“ dodává psycholog.

Jedním, ze způsobů, jak snížit obavy, je také dobrá informovanost o tom, jak bude samotný zákrok probíhat, co se bude během něj dít a co následuje po operaci. „Oko znecitlivíme speciálními kapkami a po celou dobu operace s pacientem komunikujeme. Postiženou oční čočku šetrně odstraníme pomocí ultrazvuku (pomoci s odstraněním může i laser) a místo ní do oka vložíme umělou nitrooční čočku, která v oku zůstává po zbytek života. Na operačním sále stráví pacient asi 15 minut a po krátkém odpočinku může s doprovodem odejít domů. Již druhý den na operované oko vidí. Opravdu se není čeho bát,“ uklidňuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha. Její slova potvrzuje i pacient Petr Kuchař, který operaci prodělal: „Mohu ze své zkušenosti říct, že operace měla vynikající průběh. Za dvacet minut bylo hotovo, nic nebolí. Velmi příjemný personál se mnou komunikoval, takže lze opravdu doporučit a veškeré obavy jsou zbytečné.“

„Odkládám operaci kvůli situaci s COVID-19.“
Poslední rok ovlivnila naše životy pandemie koronaviru, která výrazně zasáhla i do oblasti zdravotnictví a způsobila „epidemii odložené péče“. Kvůli narušení běžného chodu zdravotnických zařízení a obavám z možné nákazy došlo k odložení mnoha operací. Problém se může týkat i pacientů s šedým zákalem, kteří se rozhodli nechat zákrok na dobu, až pandemie odezní – v průzkumu tento důvod uvedlo 15,8 % dotázaných. Jenže čekání trvá již rok, návrat k normálu je zatím podobně mlhavý jako vidění při šedém zákalu – a zrak se během té doby stále zhoršuje… „Víme, že oční onemocnění nepočkají, až virus ustoupí. Proto jsme zavedli přísná hygienická opatření a provádíme v současnosti veškerá oční vyšetření i operace, které jsme schopni realizovat prakticky ihned,“ uvádí MUDr. Lucie Valešová. Navíc právě kvůli probíhající pandemii Covid-19 zůstali senioři mnohdy „uvězněni“ a dobrý zrak je pro ně v takové situaci důležitější více než kdy dřív, ať už z důvodu samostatnosti či kvality života. „Pro všechny, nejen seniory, je tato doba těžká. Někdo zažívá například pocity zvýšené osamělosti, zmaru či deprese, pro jiné to je či byla příležitost, kdy třeba objevili a využívají možnosti nových technologií,“ uvádí Hana Čepová z organizace Právě teď! o.p.s. a dodává: „V současnosti připravujeme pro seniory on-line živé aktivity a i tady narážíme na to, že někteří účastníci navštěvují aktivity méně, protože jim to nedělá dobře na oči.“ Senioři se tak mohou dostávat do začarovaného kruhu, kdy kvůli Covid-19 odkládají řešení šedého zákalu, ale zhoršující se zrak jim zároveň ztěžuje či znemožňuje činnosti, kterým se v době karantény mohou věnovat.

„Nemám se na operaci jak dostat.“
Pokud se šedý zákal dostane do pokročilého stádia, brání zamlžený zrak pacientovi řídit automobil. Někteří starší senioři navíc trpí problémy s pohyblivostí a jestliže nemají ve svém okolí rodinu ani blízké, kteří disponují vozem, vnímají návštěvu oční kliniky a případnou operaci jako komplikovanou záležitost. Důvod „Nemám se na operaci jak dostat“ uvedlo 10,5 % respondentů. Řešením může být například Senior Taxi, které funguje v mnoha různých městech napříč republikou.

V Jihomoravském kraji dokonce vznikl projekt MedBus (www.medbus.cz), nabízející seniorům bezplatnou dopravu k očnímu lékaři. Služba, zajišťovaná Nadačním fondem Josefa Hycla, je určena lidem starším 65 let, kteří jsou pojištěni u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. „Špatně chodím a u očního jsem dlouho nebyla. Moje dcera našla Medbus a všechno zařídila. Odvezli mě od vchodových dveří až do ordinace,“ popisuje Ludmila Spodniaková z Břeclavi svou zkušenost. Podle statistik spolupracující Oční kliniky NeoVize Brno je u pacientů přepravených MedBusem až 2,5krát vyšší výskyt přezrálého šedého zákalu, než je tomu u ostatních pacientů.
„Aktuálně řeším jiné zdravotní potíže/onemocnění.“

Pokud jde o zdraví, pro některé seniory je prioritní řešit jiné neduhy, jež jsou podle nich akutnějšího rázu než šedý zákal – tento důvod uvedlo 5,3 % respondentů. I to je dalším z argumentů, proč kataraktu odstranit ještě v mladším seniorském věku a zavčasu se tak nachystat na možné komplikace, které mohou s přibývajícími léty nastat. Jelikož umělá oční čočka v oku zůstává po zbytek života, není nutné operaci šedého zákalu v budoucnu opakovat. A dobrý zrak může proto později pomoci i v případě, že se objeví další onemocnění. Příkladem je snazší rekonvalescence po operaci kyčle či kolena, kdy šedý zákal může komplikovat cvičení a chození. Zároveň ostrý zrak funguje jako prevence úrazů spojených například se zakopnutím a pádem či obtížemi při řízení automobilu.

Autor: Andrea Vosádková, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: