Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

FAQ – často kladené dotazy

Publikováno: 12.04.06
Počet zobrazení: 13117

1. Jak se stát členem Svazu důchodců ČR?
Hledejte kontakt na organizaci Svazu důchodců ČR ve svém bydlišti nebo kraji. Pokud tato
organizace ještě u vás není, snažte se se svými přáteli tuto organizaci založit.

2. Jak se stát členem Rady seniorů ČR?
Členství v Radě seniorů ČR je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická
osoba v seniorském věku, občanské sdružení seniorů, instituce seniorů (rada
seniorů města nebo obce, výbor obyvatel v domově nebo v penzioně pro důchodce)
a klub seniorů, který se chce na činnosti RS ČR podílet.
Za občanské sdružení seniorů se pro účely těchto stanov považuje občanské sdružení,
ve kterém nadpoloviční většinu členů tvoří senioři.
Za radu seniorů města nebo obce se považuje orgán zřízený městskou nebo obecní
samosprávou pro seniory.
Za klub seniorů se pro tyto účely považuje klub důchodců obecní samosprávy,
klub důchodců při domu s pečovatelskou službou, klub důchodců při kulturní instituci
nebo klub důchodců při charitativní organizaci.

Přihlášená organizace, instituce nebo klub se stává členem RS ČR na základě
písemné přihlášky a po schválení kolegiem RS ČR.

Na jednání kolegia RSČR dne 14.12.2005 bylo rozhodnuto o výši členských příspěvků.
Členské příspěvky pro rok 2006 :

  • 1. Individuální členové Kč 50.-/rok/osobu
  • 2. Kluby důchodců místní Kč 100.-/rok/klub
  • 3. Členské organizace RS Kč 1000.-/rok/organizaci

Vyplněné přihlášky s požadovanými údaji zašlete na adresu Rady:
Rada seniorů ČR
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Zdroj: Web RSCR