Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Seznam univerzit třetího věku pro seniory:

Publikováno: 11.10.05
Počet zobrazení: 156199

1. Univerzita Karlova v Praze
Kompletní informace v informační publikaci Katalog kurzů Univerzity třetího věku (stáhněte si ji), která je k dispozici i v Infomačně-poradenském centru, Celená 13, Praha 1
Www stránky univerzity – informace pod Celoživotním vzděláváním

2. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK
Adresa: Kateřinská 32, 121 08 Praha 1
Kontakt: Jana Šarapatková, jana.sarapatkova@lf1.cuni.cz
Www stránky fakulty

3. Univerzita 3. věku na Univerzitě Karlově – 2. lékařská fakulta
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Kontakt: tel.: 224 431 111 (ústředna FN Motol)
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

4. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta UK
Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10
Kontakt: PhDr. Radomila Drozdová, tel.: 267102438, radomila.drozdova@post.lf3.cuni.cz

Seznam poskytovaného studia
Www stránky fakulty

5. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, oddělení vědy
Adresa: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Kontakt: Olga Kaiglová, tel.: 221951161, veda@natur.cuni.cz, 1. patro, č. dveře 131
Seznam poskytovaného studia
Www stránky fakulty – informace pod Celoživotním vzděláváním

6. Univerzita Karlova v Praze, katolická teologická fakulta
Adresa: Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Kontakt: Běla Wagnerová, tel. 220 181 394, Bela.Wagnerova@ktf.cuni.cz
Seznam poskytovaného studia
Www stránky fakulty

7. Univerzita Karlova v Praze, husitská teologická fakulta
Adresa: Pacovská 350/4, Praha 4, 140 21
Kontakt: studijní oddělení Mgr. Jitka Chaloupková, studijni@htf.cuni.cz
informace ke studiu
Www stránky fakulty

8. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Adresa: Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
Kontakt: Jaroslava Chromcová, tel.: 221005201, chromcov@prf.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

9. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Adresa: Nám.Jana Palacha 2, Praha 1
Kontakt: Jana Hamerníková, tel.: 221619228, jana.hamernikova@ff.cuni.cz, místnost č.33
Seznam kurzů Celoživotního vzdělávání, informace přímo seniorům
Www stránky fakulty – více pod Dalším vzděláváním

10. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontakt: studijní oddělení JUDr. Dana Macharová, tel.: 221 911 254, stud@dekanat.mff.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

11. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Kontakt: Jana Bohuslavová, tel.: 222112254, bohuslav@mbox.fsv.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

12. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK
Adresa: M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Kontakt: Jana Pavlíková 221 900 257 jana.pavlikova@pedf.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

13. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Adresa: J.Martiho 31, Praha 6
Kontakt: PaedDr.Prajerová,CSc., tel.: 220172081, prajerova@ftvs.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

14. Univerzita Palackého
Adresa: Křižkovského 8, 771 80 Olomouc
Kontakt: Radmila Wagnerová, tel.: 585 633 392, 585232088
Seznam kurzů a informace o fakultě
Www stránky fakulty

15. Vysoká škola chemicko technologická v Praze
Adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
kontakt: PhDr. Adéla Petrášková, tel.: 22044-3790, Adela.Petraskova@vscht.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

16. Vysoká škola ekonomická v Praze
Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 3
Kontakt: PhDr. Ing. Radka Havlová, tel.: 224 095 632, u3v@vse.cz
Kompletní informace
Seznam kurzů
Www stránky fakulty
Klub seniorů

17. Vysoké učení technické v Brně
Adresa: VUT v Brně-rektorát, Antonínská 1, Brno
Kontakt: Shromáždilová Lenka 541 145 131 lenkas@ro.vutbr.cz 541 145 115
Seznam kurzů
Kompletní informace
Www stránky univerzity

18. Masarykova univerzita
Adresa: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Kontakt: Miroslava Černošková, te.: 549493415, cernoskova@rect.muni.cz
Seznam kurzů
Www stránky univerzity

19. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno
Kontakt: Bc. Veronika Vejrostová 545135206 CZV@mendelu.cz
Seznam kurzů
Www stránky univerzity

20. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Adresa: Palackého 1/3, Brno 612 42
Kontakt: tel.: 541 56 20 88 – 92, icvi@vfu.cz
Seznam kurzů
Www stránky univerzity

21. Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Hornicko – geologická fakulta
Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Kontakt: Ing. Martina Polášková, tel.: 597 325 340, martina.polaskova@vsb.cz
Seznam kurzů
Www stránky univerzity

22. Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Kontakt: Doc.RNDr. Lubomír Čížek,CSc., tel.: 596 994 584, lubomir.cizek@vsb.cz
Kompletní informace – seznam kurzů pod Studiem-Celoživotní vzdělávání

23. Univerzita Tomáše Bati
Adresa: Mostní 5139, 760 01 Zlín
Kontakt: Ingr. Jarmila Hřebíčková, tel.: 576032408, hrebickova@rektorat.utb.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

24. České vysoké učení technické v Praze
Adresa: Zikova 4, 166 36, Praha 6
Kontakty: Olga Vrtišková, tel. 224 357 484, vrtiskov@fel.cvut.cz; RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc., tel.: 384 417 205, 384 417 277, syrovatka@fm.vse.cz; Mgr. Veronika Vymětalová, tel.: 312 608 206, 224 358 496, vymetalova@fbmi.cvut.cz
Kompletní seznam kurzů na jednotlivých fakultách
Www stránky univerzity

25. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta
Adresa: Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
Kontakt: Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., tel.: 387 427 901, sember@zsf.jcu.cz
Kompletní informace

26. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta
Adresa: Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
kontakt: studijní oddělení Mgr. Tatiana Trávníčková, tel.: 389 033 504, travnick@tf.jcu.cz
Kompletní informace pod Studium-Celoživotní vzdělávání

27. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta
Adresa: Studentská 13, 370 05 České Budějovice
kontakt: Ing. Radek Toušek, Ph.D., tel.: 387 772 476, tousek@zf.jcu.cz
Seznam kurzů

28. Západočeská univerzita v Plzni
Adresa: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Kontakt: Mgr. Zdeňka Klepetková, tel.: 377 631 920 kle@ucv.zcu.cz
Seznam kurzů

29. Západočeská univerzita v Plzni – fakulta ekonomická
Adresa: Hradební 22, 350 11 Cheb
Kontakt: Eva Myslíková, tel.: 354 423 451-2, myslikov@ccv.zcu.cz
Seznam kurzů

30. Slezská univerzita v Opavě
Adresa: Olbrichova 25, 746 01 Opava
Kontakt: Jaroslava Kolářová, tel.: 553 684 697, jaroslava.kolarova@slu.cz
Seznam kurzů
Kompletní informace

31. Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum Krnov
Adresa: Za Drahou 3, 794 01 Krnov
Kontakt: Monika Sedláčková, tel.: 554 614 352, monika.sedlackova@slu.cz
Kompletní informace

32. Česká zemědělská univerzita
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Kontakt: Ing. Klára Nehodová 224 382 350, mob.: 604 133 368 nehodova@pef.czu.cz
Kompletní informace

33. Kulturní dům Vltavská
Adresa: Bubenská 1, 170 00 Praha 7
Kontakt: pí. Peřestá, tel.: 220 879 683, zajezdy@vltavska.cz
Univerzita volného času
Klub aktivního stáří

Téma: Vzdělávání pro důchodce

Vaše komentáře

Celkem 90 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

27.09.2020 18:01  Šéfredaktorka

Možnosti studia U3V v Ostravě najdete ZDE: https://www.osu.cz/univerzita-tretiho-veku/

24.09.2020 22:29  Urbancová

Dobrý den, prosím o informaci, zda je možno studovat U3V v Ostravě v oboru byliny a bylinkářství. Rovněž prosím, zda je možno studovat anglický jazyk. Děkuji

18.05.2020 07:58  Jitka Mühlhoferová

Dobrý den, jsem ročník 1956, mám VŠ technické vzdělání a ráda bych si doplnila další vzdělání buď v oblasti historie, nebo zahradní architektura. Prosím mohli byste mi poradit,na jaké katedře v Praze se mám informovat o studiu? A zda bude taková výuka vůbec zahájena? Děkuji. Jitka

05.10.2019 11:45  Breiterová

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde je možno U3V studovat obory se zaměřením např. na léčivé byliny, zdravý životní styl, psychologie, kultura a umění. Nejlépe v Pardubickém kraji, ale možno i jinde. Děkuji za odpoveď. Breiterová

09.09.2019 12:11  Wagner

Dobrý den, můžete mi sdělit, zda v Praze existuje univerzita třetího věku se zaměřením na životní prostředí? Děkuji za odpověď, Wagner

06.04.2019 10:04  Šéfredaktorka

Zkuste se zeptat přímo na univerzitě ad odkaz ZDE:https://www.osu.cz/univerzita-tretiho-veku/

02.04.2019 00:39  Kolichova Eva

Dobrý den, ráda bych se naučila na PC. Existuje studium U3V v tomto oboru v Ostravě? Děkuji

31.01.2019 00:29  karel MRZÍLEK (k.DEU@seznam.cz)

Potřeboval bych informaci ohledně studia třetího věku obor Dějiny. /Dějiny Slovanů./ Budu vděčný za každou informaci kam se na koho obrátit adresa příp. tel. Děkuji KM
http://---

18.10.2018 15:32  Andrea Doudová

Dobrý den, měla bych zájem o kurzy týkající se rehabilitace vycházející z poznatků pana profesora Pavla Koláře.Kam se mám obrátit.

05.10.2018 19:06  Zámečníková Božena

Měla bych zájem o studium U3V obor sociálně právní nejlépe v Praze. Moc děkuji. Seniorka z Kolína

06.07.2018 15:55  Šéfredaktorka

Zkuste Vysokou školu sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. na ul. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město

01.07.2018 19:03  Danuše Kalinová

Dobrý den, jsem "čerstvá" havířovačka a ráda bych se doptala, kde v Havířově nebo blízkém okolí, je možné kontaktovat U3V. Děkuji a pěkné dny Danuše Kalinová

03.05.2018 16:54  Šéfredaktorka

Zkuste se poptat v Olomouci na Univerzitě Papackého http://prf.osu.cz/univerzita-tretiho-veku/

02.05.2018 19:03  Dana

Prosím o informaci, kde je možné studium botaniky - zaměření na léčivé byliny, včelařství ad., nejlépe severní Morava, není podmínkou. Děkuji Dana

14.03.2018 21:51  Miloslav

Dobrý den, potřeboval bych nějaké informace o studium 3.věku v Ostravě a okolí. Na Opavu jsem se díval ,je tam řada možností, ale je to pro mne poměrně daleko.Nevím kde bych nenašel informaci podrobnější z VŠB Poruby,tam ale prakticky kromě geologie a metalurgie jsem nic nenašel.Zajímal jsem se o jazyky(věčný student) nebo ekonomiku i počítačovou techniku. děkuji za informaci. Ing.Sochacký M.

14.03.2018 18:59  Šéfredaktorka

Kontakt na univerzitu je mailem na u3v@upol.cz nebo telefonní číslo 585 633 408.

14.03.2018 13:26  Adéla Polášková

Dobrý den, ráda bych studovala U3V v Olomouci na Přírodovědecké fakultě obor botanika, biologie, zoologie, zahradní architektura. Kam se mám obrátit? Děkuji za odpověď. A. Polášková.

24.02.2018 15:38  emilie fabiánová.

Potřebovala bych informaci zda bude letos v Moravskoslezském kraji studium archeologie na Universitě třetího věku.Děkuji Fabiánová

23.01.2018 17:37  Šéfredaktorka

Poptejte se na Univerzitě Karlově, odkaz najdete ZDE: https://www.cuni.cz/UK-51.html

23.01.2018 13:54  Marie Hrušová

Dobrý den, prosím kde v Praze je možné na UV3 studovat zahradní architekturu ? moc děkuji M, Hrušová

18.08.2017 11:48  Irena Fraibišová

Dobrý den, prosím můžete mi sdělit, kde bych mohla navštěvovat U3V se zaměřením na dějiny umění, nebo dějiny malby , architektury atd.? Děkuji Vám za odpověď.

29.07.2017 23:06  Karel Daněk

Prosím o informace o možnosti studovat U3V v Karlových Varech. Mám velký zájem o studium teologie, kde nejblíže KV takové kurzy U3V lze najít v ročníku 2017 - 2018? Dakuji - Karel Daněk

22.04.2017 22:21  Zdenka kormod

Dobry den,mela bych zajem o univerzitu tretiho veku,ale obor fotografie! Kde prosim toto existuje? Byla bych moc rada za radu,kde tato skola je a kde se jde prihlasit! Muze mi prosim poradit? Dekuji Kormos Zdenka

16.03.2017 15:36  Barbora Pokorná

Dobrý den, ráda bych věděla, jestli a kde je možné v rámci akademie 3. věku studovat hru na kytaru. Dozvěděla jsem se, že několik pražských ZUŚ toto studium umožňuje, ale nedaří se mi dohledat konkrétní informace. Děkuji. BP

27.02.2017 08:43  Anna KaliAnna Kališová

Dobrý den, prosím o informaci,je-li na Univerzitě třetího věku možné studium kunsthistorie,sběratelství,ev.která univerzita je pořádá. Děkuji

26.01.2017 18:46  Eva Šollová

Dobrý den, prosím rovněž o informaci, zda se dá na Univerzitě 3. věku studovat obor zahradní architektura. Děkuji, Eva

09.01.2017 18:22  Zlata Trnkova

Prosím o info, zda je možné studovat na Univerzitě 3. věku obor zahradní architektura . Děkuji

24.10.2016 06:45  Eva

Proč se nedostanu na vzdělávání v Brně?

22.10.2016 23:21  Dana

Dobrý den, jsem ročník 53, a jsem vyučená bez maturity. Zajímalo by mne zda je v Ostravě možno studovat univerzitu třetího věku obor počítače. Děkuji Dana Onderková

23.05.2016 18:23  Šéfredaktorka

Zkuste tento odkaz: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-56.html

23.05.2016 13:03  Pavel Veleba

Mám zájem o studium FTVS, potřebuji informace

05.02.2016 17:28  Sochatzi

Prosím universita 3.věku pro obor první pomoci. Jsem původní profese zdrav.sestra všeobecný směr a asistent hygienické služby, pomáhám přednášet v Autoškolách "první pomoc" a chtěl bych si tímto doplnit vzdělání. Děkuji

11.11.2015 08:56  Marcela Pastorková

Prosím o informace o Univerzitě 3V v Ostravě-lékařské fakultě. Děkuji Pastorková M.

14.09.2015 13:44  hodisová

ZAPLATILA JSEM KURSY NĚMECKÉHO JAZYKA, NEVÍM KDE SE KONAJÍ/ SNAD BLÍZKO STANICE ANDĚL, NAPSALI MI KDY TYTO KURSY ZAČÍNAJÍ, ALE NENAPSALI KDE. PROSÍM O INFORMACI

29.06.2015 18:31  Zounková Irena

Dobrý den, ráda bych věděla, zda je v Praze možné studovat v seniorském věku hru na klavír. Děkuji,Zounková

09.06.2015 22:19  Soňa Hubáčková

Dobrý den, prosím, měla bych zájem studovat malbu-výtvarné umění. Absolvovala jsem již 8 roků kurzů a mám pocit, že na kurzech se už víc nenaučím a chtěla bych dál. Nevím, zda v Praze existuje škola pro seniory s tímto zaměřením. Jestli je možné studovat tento obor na U3V a kde. Předem vám děkuji za odpověď. Děkuji

06.05.2015 10:42  Olga Sedláčková

Dobrý den,chtěla bych Vás poprosit o informaci,zda se na některé fakultě v Praze přednáší na téma "Bytový design". Děkuji Vám za zprávu - Olga Sedláčková

09.03.2015 17:55  Marcela Blattna

Dobry den, prosim o informaci, kde bych mohla studovat dejiny umeni nebo historii. Dekuji Marcela Blattna

30.01.2015 09:36  eva hanusova

Prosim,zda bych se mohla dozvědět,existuje-li universita třetího věku v oboru umění(malířství,sochařství,historie,... Děkuji Eva Hanušová

22.01.2015 10:27  Šéfredaktorka

Informaci Vám podá Jihočeská univerzita tel. +420 389 032 191 nebo email info@jcu.cz

22.01.2015 10:15  Dagmar

Dobrý den, prosím o informaci, zda se v lednu, nebo v únoru 2015 otevírají v Č. Budějovicích nějaké kurzy U3V. Děkuji

18.11.2014 02:09  Mottl

Mám zájem o studium blízké speleologii, případně geologii, nebo příbuznému těmto oborům. Pokud možno, blízko Brna. Jiná města nejsou překážkou je-li v místě vlak. Děkuji za případné informace. Mottl

04.11.2014 18:38  Mirek Sláma

Zajímá mě, zda některá univerzita 3.věku nabízí kurz Bezpečnostní a strategická studia. Děkuji za odpověď. Sláma

07.08.2014 17:37  Šéfredaktorka

Informace najdete ZDE: http://u3v.upol.cz/info-870/

07.08.2014 10:49  Jana Lošťáková

Prosím o informaci U3V v Olomouci . děkuji Lošťáková Jana Olomouc

15.05.2014 18:15  Olga Bůžková

Kde bych mohla studovat na Univerzitě třetího věku v Praze obor zahrada a nebo příbuzné obory. Děkuji.

05.04.2014 17:17  Lebedová

Dobrý den, slyšela jsem, že na teologické fakultě husitské jsou kurzy angličtiny. Kdy je možné se přihlásit do příštího semestru pro mírně pokročilé a kolik to stojí a který den bude v příštím semestru probíhat pro mírně pokročilé kurz. Děkuji, s pozdravem V.Lebedová

05.02.2014 16:42  Šéfredaktorka

Univerzitní 8 30614 Plzeň Tel:377631901 Fax:377631902

05.02.2014 16:05  Mašková Stanislava

Dobrý den, nemohu prosím sehnat kontakt na U3V - lékařská fakulta v Plzni. Předem děkuji za odpoveď. Mašková

20.01.2014 18:25  jirka

zajima mne zda v ostrave je mozno studovat spanelstinu anebo nejaky humanitni obor-treba i na VSB o-poruba? diky

02.06.2013 18:40  Šéfredaktorka

Seznam všech univerzit asi nenajdete, je třeba je hledat jednotlivě. http://pdf.osu.cz/cdv/index.php?kategorie=36040 http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&id=3313 http://www.vsb.cz/cs/uchazeci/u3v/

02.06.2013 18:29  Jana Zylova

Dobry den ,hledam seznam Univerzit tretiho veku Moravskoslezkem kraji ,Spozdravem pekneho dne Zylova Jana

14.05.2013 09:01  Šéfredaktorka

Informace o studiu pro seniory v Českých Budějovicích najdete ZDE: http://www.zsf.jcu.cz/u3v

26.04.2013 12:05  Kalaš

Dobrý den,je prosím někde v Českých Budějovicích U3V zaměřená na studium cizích jazyků,nebo archeologie.Děkuji za odpověď.

22.04.2013 11:31  Eva Zahrádkova

Prosím je nekde na Kladne u3v na angličtinu a počítače ?Děkuji za odpověd Zahradková Eva

15.04.2013 13:26  Šéfredaktorka

Zkuste tento odkaz http://pdf.osu.cz/cdv/index.php?kategorie=36040

15.04.2013 13:17  Ing.Filipková Milena

Kde mohu najít seznam univerzit třetího věku ,které se konají v Ostravě,Karviné, Havířově a to ve šk.r.2013/2014. Dále bych se chtěla seznámit s obsahem přednášek. Děkuji Ing. Filipková Milena

22.03.2013 11:27  Renata Cíchová

Dobrý den. existuje někde v republice U3V oboru bytový architekt? Děkuji

05.03.2013 23:03  Makyčová

Dobrý den, prosím o informaci. Chci se přihlásit ke studiu na U3V a věnovat se studiu zaměřenému na cvičení pro zdraví v seniorském věku. Jsem absolventem pedagogické fakulty. Existuje "návazné studium"? Děkuji za odpověď Makyčová

26.02.2013 12:45  Iva

Prosím o informaci, jaká univerzita 3. věku bude otevřena poblíž Rožnova pod Radhoštěm. Mimo Vsetína. Děkuji

14.01.2013 09:49  Monika

Přeji pěkný den.Nejsem vyučená a hledám školu,která by mne zachránila. Roč.72. Prosím poradte. Děkuji Filipova

09.01.2013 12:11  Šéfredaktorka

V České Lípě jsme nedohledali žádné informace. Hledejte pomoc na těchto stránkách: http://www.e-senior.cz/www/

09.01.2013 12:08  Šéfredaktorka

Možnosti najdete na stránkách: http://www.e-senior.cz/www/konzultacni-strediska/detail/17 nebo http://xarquon.jcu.cz/u3v/

07.01.2013 20:29  Hana

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, kde je nejblíž České Lípy U3V? Děkuji

07.01.2013 18:36  Alena Dvořákova

Prosím o informaci studia pro seniory v Jindřichově Hradci,Českých Budějovicích.Děkuji Dvořákova

07.01.2013 08:58  Šéfredaktorka

Zkuste tyto odkazy: http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku.html http://www.upce.cz/studium/czv/u3v.html http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/univerzita-3-veku/Stranky/default.aspx http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/univerzita-3-veku/program-u3v/Stranky/default.aspx

07.01.2013 08:50  Lenka

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jaká universita třetího věku ,je otevřená v pardubickém krají, nebo v hradeckém krají. Děkují.

09.11.2012 18:09  Jana Plačková

V roce 1983 jsem maturovala a chtěla by jsem si dokázat že ještě něco znám

25.08.2012 19:47  Šéfredaktorka

Najdete na našem portálu zde: http://www.tretivek.cz/200510/seznam-univerzit-tretiho-veku/

25.08.2012 01:22  Stáňa

Dobrý den, ráda bych studovala na Vaší univerzitě asi na filozofické fakultě. Můžu? Děkuji za informaci. Stanislava Ružáková ročník 1953

25.07.2012 19:09  Šéfredaktorka

Nejbližší Univerzitu třetího věku máte ve Zlíně, najdete ji na adrese: http://web.utb.cz/?id=0_3_13_4&lang=cs&type=0

25.07.2012 10:01  Pavla Stanová

Prosím kde mám nejblíž studium na střední generaci tředního věku . Jsem Uherskýho hradiště .

10.07.2012 18:01  Stanzelová Jana

Prosím ví někdo o studiu třetího věku v Ostravě?O zprávu prosím na email Stanzelova.Jana1@seznam.cz

08.07.2012 20:29  Šéfredaktorka

Informace najdete ZDE: http://www.europe-direct.cz/strediska/most/

08.07.2012 09:59  Vladimír Derych

Může mi někdo podat informaci o U3V v Mostě a jaké možnosti studia tam jsou ?

04.05.2012 21:19  Karasiewiczová Ludmila Ing.

Ráda bych věděla, jestli bude ve studijním roce někde zahájeno studium zahradní architektury nebo okrasného zahradnictví.Děkuji. Karasiewiczová

30.03.2012 19:16  Šéfredaktorka

Dobrý den, na odkazu http://www.u3v.muni.cz/no_cache/aktuality/read-news/prihlasky-do-prvnich-rocniku-u3v/ práva nevidím, ale zkuste se tam zeptat.

29.03.2012 17:34  Ladislav Burian

Dobrý den. Je mi 80 let, jsem ZTP+P a žijo v DPS. Chtěl bych se zeptat zda bych v mém případě mohl studovat v Univerzitě třetího věku právaa kde. Bydlím 25 km od Brna Ladislav Burian

27.01.2012 18:20  EVA KRÁLOVÁ

Dobrý den, jsem ročník 1957, z Prahy. Mám ÚSO s maturitou, SEŠ pro zahraniční obchod. Zajímám se o studium hispanistiky, na stř. škole jsem se učila 2 roky, dále různé krátkodobé kurzy. Tento jazyk jsem upotřebila i během mé praxe v PZO. Předem děkuji za informaci. S pozdravem Eva Králová

20.12.2011 17:17  Hana Komrsková

Dobrý den, mrzí mě, že například brněnská škola nelze otevřít a některé školy mají v nabídce akademický školní rok 2008/2009. Ráda bych navštěvovala kurzy historie nejlépe v Praze, ale bohužel nikde se tento obor nenabízí. Hezké svátky, Komrsková Hana

18.11.2011 10:02  Šéfredaktorka

Dobrý den, informace najdete zde http://www.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/dalsi-moznosti-vzdelavani/univ-3v/

17.11.2011 17:38  ivana

Dobrý den, chci se informovat, zda a kde v Ostravě mohu jako seniorka studovat Děkuji

09.11.2011 12:31  Šéfredaktorka

Zkuste lenka.cesakova@uhk.cz na odkazu http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/univerzita-3-veku/Stranky/default.aspx

09.11.2011 10:27  Horniaková Dagmar

Dobrý den. Jsem ročník 1957,z Náchoda,středoškolačka /maturita na gymnáziu a nástavbě SEŠ-obor Cestovní ruch/.Moc ráda bych se i nadále vzdělávala a to formou U3V anebo jinou obdobnou. Prosím vás o informaci ohledně možností u nás v královéhradeckém kraji,příp.jinde. Děkuji.Dagmar Horniaková.

23.09.2011 13:04  Sýkorová

Dobrý den, obracím se na vás se žádostí, zda je na Kladně otevřeno studium pro seniory - univerzita třetího věku?? Děkuji

09.07.2009 16:32  webmaster (administrator@tretivek.cz)

Dobrý den, v Ústí nad Labem je UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ . Adresa: Hoření 13 telefon 475 282 138, e-mail: u3v@ujep.cz . V červenci ale má oddělení celoživotního vzdělávání zavřeno. Nicméně když zkusíte reagovat mailem, mohli by odpovědět. Zdraví a zajímavé studium přeje Vlasta Otychová
http://

05.07.2009 14:23  E.Horáková

Prosím o informaci jaká universita třetího věku je nebo bude otevřena v ústeckém kraji.

17.01.2009 19:17  Steinerová Miroslava

Mám zájem o studium potravinářské farmacie na U3V.Je možnost studia v moravskoslezském kraji?Jsem seniorka z Havířova

06.08.2008 15:45  Havlásková Anna

Postrádám seznam Univerzit v Moravskoslezském kraji.Ač hledám nikde nenalezam.Sama jsem absolvovala Univerzitu třetího věku v dřívějšícj letech na Filosofické fakultě čtyřsemestrový a dvousemestrální studium Univerzity třetího věku na Zdravotně sociální fakultě ostravské univerzity- V seznamu je uvedena VŠB Ostrava a vím,že v dalších městech jsou další,ale nejsou zveřejněne a je to škoda,protože starší lidé měli a mají zájem. Na přednáškách bylo takové ticho,že by bylo slyšet ,kdyby spadl špendlík.A posluchači měli tolik dotazů,že nestačil stanovený čas.A tak si domlouvali setkání s přednášejícími i mimo. Děkuji Havlásková Anna

12.09.2007 17:43  Netopilová

Potřebovala bych informaci, zda bude letos zahájena v Kroměříži U3V. Loni jsem to zmeškala, tak bych šla ráda letos a proto sháním informace.Předem děkuji .Netopilová

Zanechte komentář: