Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Seznam univerzit třetího věku pro seniory:

Publikováno: 11.10.05
Počet zobrazení: 173264

1. Univerzita Karlova v Praze
Kompletní informace v informační publikaci Katalog kurzů Univerzity třetího věku (stáhněte si ji), která je k dispozici i v Infomačně-poradenském centru, Celená 13, Praha 1
Www stránky univerzity – informace pod Celoživotním vzděláváním

2. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK
Adresa: Kateřinská 32, 121 08 Praha 1
Kontakt: Jana Šarapatková, jana.sarapatkova@lf1.cuni.cz
Www stránky fakulty

3. Univerzita 3. věku na Univerzitě Karlově – 2. lékařská fakulta
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Kontakt: tel.: 224 431 111 (ústředna FN Motol)
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

4. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta UK
Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10
Kontakt: PhDr. Radomila Drozdová, tel.: 267102438, radomila.drozdova@post.lf3.cuni.cz

Seznam poskytovaného studia
Www stránky fakulty

5. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, oddělení vědy
Adresa: Albertov 6, 128 43 Praha 2
Kontakt: Olga Kaiglová, tel.: 221951161, veda@natur.cuni.cz, 1. patro, č. dveře 131
Seznam poskytovaného studia
Www stránky fakulty – informace pod Celoživotním vzděláváním

6. Univerzita Karlova v Praze, katolická teologická fakulta
Adresa: Thákurova 3, Praha 6, 160 00
Kontakt: Běla Wagnerová, tel. 220 181 394, Bela.Wagnerova@ktf.cuni.cz
Seznam poskytovaného studia
Www stránky fakulty

7. Univerzita Karlova v Praze, husitská teologická fakulta
Adresa: Pacovská 350/4, Praha 4, 140 21
Kontakt: studijní oddělení Mgr. Jitka Chaloupková, studijni@htf.cuni.cz
informace ke studiu
Www stránky fakulty

8. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Adresa: Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
Kontakt: Jaroslava Chromcová, tel.: 221005201, chromcov@prf.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

9. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Adresa: Nám.Jana Palacha 2, Praha 1
Kontakt: Jana Hamerníková, tel.: 221619228, jana.hamernikova@ff.cuni.cz, místnost č.33
Seznam kurzů Celoživotního vzdělávání, informace přímo seniorům
Www stránky fakulty – více pod Dalším vzděláváním

10. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Adresa: Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontakt: studijní oddělení JUDr. Dana Macharová, tel.: 221 911 254, stud@dekanat.mff.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

11. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Kontakt: Jana Bohuslavová, tel.: 222112254, bohuslav@mbox.fsv.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

12. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK
Adresa: M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Kontakt: Jana Pavlíková 221 900 257 jana.pavlikova@pedf.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

13. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Adresa: J.Martiho 31, Praha 6
Kontakt: PaedDr.Prajerová,CSc., tel.: 220172081, prajerova@ftvs.cuni.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

14. Univerzita Palackého
Adresa: Křižkovského 8, 771 80 Olomouc
Kontakt: Radmila Wagnerová, tel.: 585 633 392, 585232088
Seznam kurzů a informace o fakultě
Www stránky fakulty

15. Vysoká škola chemicko technologická v Praze
Adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
kontakt: PhDr. Adéla Petrášková, tel.: 22044-3790, Adela.Petraskova@vscht.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

16. Vysoká škola ekonomická v Praze
Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 3
Kontakt: PhDr. Ing. Radka Havlová, tel.: 224 095 632, u3v@vse.cz
Kompletní informace
Seznam kurzů
Www stránky fakulty
Klub seniorů

17. Vysoké učení technické v Brně
Adresa: VUT v Brně-rektorát, Antonínská 1, Brno
Kontakt: Shromáždilová Lenka 541 145 131 lenkas@ro.vutbr.cz 541 145 115
Seznam kurzů
Kompletní informace
Www stránky univerzity

18. Masarykova univerzita
Adresa: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Kontakt: Miroslava Černošková, te.: 549493415, cernoskova@rect.muni.cz
Seznam kurzů
Www stránky univerzity

19. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno
Kontakt: Bc. Veronika Vejrostová 545135206 CZV@mendelu.cz
Seznam kurzů
Www stránky univerzity

20. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Adresa: Palackého 1/3, Brno 612 42
Kontakt: tel.: 541 56 20 88 – 92, icvi@vfu.cz
Seznam kurzů
Www stránky univerzity

21. Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Hornicko – geologická fakulta
Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Kontakt: Ing. Martina Polášková, tel.: 597 325 340, martina.polaskova@vsb.cz
Seznam kurzů
Www stránky univerzity

22. Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Kontakt: Doc.RNDr. Lubomír Čížek,CSc., tel.: 596 994 584, lubomir.cizek@vsb.cz
Kompletní informace – seznam kurzů pod Studiem-Celoživotní vzdělávání

23. Univerzita Tomáše Bati
Adresa: Mostní 5139, 760 01 Zlín
Kontakt: Ingr. Jarmila Hřebíčková, tel.: 576032408, hrebickova@rektorat.utb.cz
Seznam kurzů
Www stránky fakulty

24. České vysoké učení technické v Praze
Adresa: Zikova 4, 166 36, Praha 6
Kontakty: Olga Vrtišková, tel. 224 357 484, vrtiskov@fel.cvut.cz; RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc., tel.: 384 417 205, 384 417 277, syrovatka@fm.vse.cz; Mgr. Veronika Vymětalová, tel.: 312 608 206, 224 358 496, vymetalova@fbmi.cvut.cz
Kompletní seznam kurzů na jednotlivých fakultách
Www stránky univerzity

25. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta
Adresa: Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
Kontakt: Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., tel.: 387 427 901, sember@zsf.jcu.cz
Kompletní informace

26. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta
Adresa: Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
kontakt: studijní oddělení Mgr. Tatiana Trávníčková, tel.: 389 033 504, travnick@tf.jcu.cz
Kompletní informace pod Studium-Celoživotní vzdělávání

27. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta
Adresa: Studentská 13, 370 05 České Budějovice
kontakt: Ing. Radek Toušek, Ph.D., tel.: 387 772 476, tousek@zf.jcu.cz
Seznam kurzů

28. Západočeská univerzita v Plzni
Adresa: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Kontakt: Mgr. Zdeňka Klepetková, tel.: 377 631 920 kle@ucv.zcu.cz
Seznam kurzů

29. Západočeská univerzita v Plzni – fakulta ekonomická
Adresa: Hradební 22, 350 11 Cheb
Kontakt: Eva Myslíková, tel.: 354 423 451-2, myslikov@ccv.zcu.cz
Seznam kurzů

30. Slezská univerzita v Opavě
Adresa: Olbrichova 25, 746 01 Opava
Kontakt: Jaroslava Kolářová, tel.: 553 684 697, jaroslava.kolarova@slu.cz
Seznam kurzů
Kompletní informace

31. Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum Krnov
Adresa: Za Drahou 3, 794 01 Krnov
Kontakt: Monika Sedláčková, tel.: 554 614 352, monika.sedlackova@slu.cz
Kompletní informace

32. Česká zemědělská univerzita
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Kontakt: Ing. Klára Nehodová 224 382 350, mob.: 604 133 368 nehodova@pef.czu.cz
Kompletní informace

33. Kulturní dům Vltavská
Adresa: Bubenská 1, 170 00 Praha 7
Kontakt: pí. Peřestá, tel.: 220 879 683, zajezdy@vltavska.cz
Univerzita volného času
Klub aktivního stáří

Téma: Vzdělávání pro důchodce

Vaše komentáře

Celkem 92 komentáře (1 komentář čeká na schválení)

03.04.2022 19:24  Štefan Čambal (stefancambal@gmail.com)

Dobrý večer, rád by som študoval U3V v obore batracho a herpetológia, kľudne aj v ČR. Jestvuje Univerzita ponúkajúca takúto možnosť? Ďakujem a všetko dobré.
http://www.vivarista.sk/

24.02.2021 15:05  Vzdělávání dospělých – LigaPortal ()

[...] univerzit třetího věku naleznete na webových stránkách www.tretivek.cz. Publikováno 19.2.2021Od Poradna pro život s postiženímV rubrikách [...]
http://test.ligaportal.cz/vzdelavani/vzdelavani-dospelych

27.09.2020 18:01  Šéfredaktorka

Možnosti studia U3V v Ostravě najdete ZDE: https://www.osu.cz/univerzita-tretiho-veku/

24.09.2020 22:29  Urbancová

Dobrý den, prosím o informaci, zda je možno studovat U3V v Ostravě v oboru byliny a bylinkářství. Rovněž prosím, zda je možno studovat anglický jazyk. Děkuji

18.05.2020 07:58  Jitka Mühlhoferová

Dobrý den, jsem ročník 1956, mám VŠ technické vzdělání a ráda bych si doplnila další vzdělání buď v oblasti historie, nebo zahradní architektura. Prosím mohli byste mi poradit,na jaké katedře v Praze se mám informovat o studiu? A zda bude taková výuka vůbec zahájena? Děkuji. Jitka

05.10.2019 11:45  Breiterová

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde je možno U3V studovat obory se zaměřením např. na léčivé byliny, zdravý životní styl, psychologie, kultura a umění. Nejlépe v Pardubickém kraji, ale možno i jinde. Děkuji za odpoveď. Breiterová

09.09.2019 12:11  Wagner

Dobrý den, můžete mi sdělit, zda v Praze existuje univerzita třetího věku se zaměřením na životní prostředí? Děkuji za odpověď, Wagner

06.04.2019 10:04  Šéfredaktorka

Zkuste se zeptat přímo na univerzitě ad odkaz ZDE:https://www.osu.cz/univerzita-tretiho-veku/

02.04.2019 00:39  Kolichova Eva

Dobrý den, ráda bych se naučila na PC. Existuje studium U3V v tomto oboru v Ostravě? Děkuji

31.01.2019 00:29  karel MRZÍLEK (k.DEU@seznam.cz)

Potřeboval bych informaci ohledně studia třetího věku obor Dějiny. /Dějiny Slovanů./ Budu vděčný za každou informaci kam se na koho obrátit adresa příp. tel. Děkuji KM
http://---

18.10.2018 15:32  Andrea Doudová

Dobrý den, měla bych zájem o kurzy týkající se rehabilitace vycházející z poznatků pana profesora Pavla Koláře.Kam se mám obrátit.

05.10.2018 19:06  Zámečníková Božena

Měla bych zájem o studium U3V obor sociálně právní nejlépe v Praze. Moc děkuji. Seniorka z Kolína

06.07.2018 15:55  Šéfredaktorka

Zkuste Vysokou školu sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. na ul. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město

01.07.2018 19:03  Danuše Kalinová

Dobrý den, jsem "čerstvá" havířovačka a ráda bych se doptala, kde v Havířově nebo blízkém okolí, je možné kontaktovat U3V. Děkuji a pěkné dny Danuše Kalinová

03.05.2018 16:54  Šéfredaktorka

Zkuste se poptat v Olomouci na Univerzitě Papackého http://prf.osu.cz/univerzita-tretiho-veku/

02.05.2018 19:03  Dana

Prosím o informaci, kde je možné studium botaniky - zaměření na léčivé byliny, včelařství ad., nejlépe severní Morava, není podmínkou. Děkuji Dana

14.03.2018 21:51  Miloslav

Dobrý den, potřeboval bych nějaké informace o studium 3.věku v Ostravě a okolí. Na Opavu jsem se díval ,je tam řada možností, ale je to pro mne poměrně daleko.Nevím kde bych nenašel informaci podrobnější z VŠB Poruby,tam ale prakticky kromě geologie a metalurgie jsem nic nenašel.Zajímal jsem se o jazyky(věčný student) nebo ekonomiku i počítačovou techniku. děkuji za informaci. Ing.Sochacký M.

14.03.2018 18:59  Šéfredaktorka

Kontakt na univerzitu je mailem na u3v@upol.cz nebo telefonní číslo 585 633 408.

14.03.2018 13:26  Adéla Polášková

Dobrý den, ráda bych studovala U3V v Olomouci na Přírodovědecké fakultě obor botanika, biologie, zoologie, zahradní architektura. Kam se mám obrátit? Děkuji za odpověď. A. Polášková.

24.02.2018 15:38  emilie fabiánová.

Potřebovala bych informaci zda bude letos v Moravskoslezském kraji studium archeologie na Universitě třetího věku.Děkuji Fabiánová

23.01.2018 17:37  Šéfredaktorka

Poptejte se na Univerzitě Karlově, odkaz najdete ZDE: https://www.cuni.cz/UK-51.html

23.01.2018 13:54  Marie Hrušová

Dobrý den, prosím kde v Praze je možné na UV3 studovat zahradní architekturu ? moc děkuji M, Hrušová

18.08.2017 11:48  Irena Fraibišová

Dobrý den, prosím můžete mi sdělit, kde bych mohla navštěvovat U3V se zaměřením na dějiny umění, nebo dějiny malby , architektury atd.? Děkuji Vám za odpověď.

29.07.2017 23:06  Karel Daněk

Prosím o informace o možnosti studovat U3V v Karlových Varech. Mám velký zájem o studium teologie, kde nejblíže KV takové kurzy U3V lze najít v ročníku 2017 - 2018? Dakuji - Karel Daněk

22.04.2017 22:21  Zdenka kormod

Dobry den,mela bych zajem o univerzitu tretiho veku,ale obor fotografie! Kde prosim toto existuje? Byla bych moc rada za radu,kde tato skola je a kde se jde prihlasit! Muze mi prosim poradit? Dekuji Kormos Zdenka

16.03.2017 15:36  Barbora Pokorná

Dobrý den, ráda bych věděla, jestli a kde je možné v rámci akademie 3. věku studovat hru na kytaru. Dozvěděla jsem se, že několik pražských ZUŚ toto studium umožňuje, ale nedaří se mi dohledat konkrétní informace. Děkuji. BP

27.02.2017 08:43  Anna KaliAnna Kališová

Dobrý den, prosím o informaci,je-li na Univerzitě třetího věku možné studium kunsthistorie,sběratelství,ev.která univerzita je pořádá. Děkuji

26.01.2017 18:46  Eva Šollová

Dobrý den, prosím rovněž o informaci, zda se dá na Univerzitě 3. věku studovat obor zahradní architektura. Děkuji, Eva

09.01.2017 18:22  Zlata Trnkova

Prosím o info, zda je možné studovat na Univerzitě 3. věku obor zahradní architektura . Děkuji

24.10.2016 06:45  Eva

Proč se nedostanu na vzdělávání v Brně?

22.10.2016 23:21  Dana

Dobrý den, jsem ročník 53, a jsem vyučená bez maturity. Zajímalo by mne zda je v Ostravě možno studovat univerzitu třetího věku obor počítače. Děkuji Dana Onderková

23.05.2016 18:23  Šéfredaktorka

Zkuste tento odkaz: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-56.html

23.05.2016 13:03  Pavel Veleba

Mám zájem o studium FTVS, potřebuji informace

05.02.2016 17:28  Sochatzi

Prosím universita 3.věku pro obor první pomoci. Jsem původní profese zdrav.sestra všeobecný směr a asistent hygienické služby, pomáhám přednášet v Autoškolách "první pomoc" a chtěl bych si tímto doplnit vzdělání. Děkuji

11.11.2015 08:56  Marcela Pastorková

Prosím o informace o Univerzitě 3V v Ostravě-lékařské fakultě. Děkuji Pastorková M.

14.09.2015 13:44  hodisová

ZAPLATILA JSEM KURSY NĚMECKÉHO JAZYKA, NEVÍM KDE SE KONAJÍ/ SNAD BLÍZKO STANICE ANDĚL, NAPSALI MI KDY TYTO KURSY ZAČÍNAJÍ, ALE NENAPSALI KDE. PROSÍM O INFORMACI

29.06.2015 18:31  Zounková Irena

Dobrý den, ráda bych věděla, zda je v Praze možné studovat v seniorském věku hru na klavír. Děkuji,Zounková

09.06.2015 22:19  Soňa Hubáčková

Dobrý den, prosím, měla bych zájem studovat malbu-výtvarné umění. Absolvovala jsem již 8 roků kurzů a mám pocit, že na kurzech se už víc nenaučím a chtěla bych dál. Nevím, zda v Praze existuje škola pro seniory s tímto zaměřením. Jestli je možné studovat tento obor na U3V a kde. Předem vám děkuji za odpověď. Děkuji

06.05.2015 10:42  Olga Sedláčková

Dobrý den,chtěla bych Vás poprosit o informaci,zda se na některé fakultě v Praze přednáší na téma "Bytový design". Děkuji Vám za zprávu - Olga Sedláčková

09.03.2015 17:55  Marcela Blattna

Dobry den, prosim o informaci, kde bych mohla studovat dejiny umeni nebo historii. Dekuji Marcela Blattna

30.01.2015 09:36  eva hanusova

Prosim,zda bych se mohla dozvědět,existuje-li universita třetího věku v oboru umění(malířství,sochařství,historie,... Děkuji Eva Hanušová

22.01.2015 10:27  Šéfredaktorka

Informaci Vám podá Jihočeská univerzita tel. +420 389 032 191 nebo email info@jcu.cz

22.01.2015 10:15  Dagmar

Dobrý den, prosím o informaci, zda se v lednu, nebo v únoru 2015 otevírají v Č. Budějovicích nějaké kurzy U3V. Děkuji

18.11.2014 02:09  Mottl

Mám zájem o studium blízké speleologii, případně geologii, nebo příbuznému těmto oborům. Pokud možno, blízko Brna. Jiná města nejsou překážkou je-li v místě vlak. Děkuji za případné informace. Mottl

04.11.2014 18:38  Mirek Sláma

Zajímá mě, zda některá univerzita 3.věku nabízí kurz Bezpečnostní a strategická studia. Děkuji za odpověď. Sláma

07.08.2014 17:37  Šéfredaktorka

Informace najdete ZDE: http://u3v.upol.cz/info-870/

07.08.2014 10:49  Jana Lošťáková

Prosím o informaci U3V v Olomouci . děkuji Lošťáková Jana Olomouc

15.05.2014 18:15  Olga Bůžková

Kde bych mohla studovat na Univerzitě třetího věku v Praze obor zahrada a nebo příbuzné obory. Děkuji.

05.04.2014 17:17  Lebedová

Dobrý den, slyšela jsem, že na teologické fakultě husitské jsou kurzy angličtiny. Kdy je možné se přihlásit do příštího semestru pro mírně pokročilé a kolik to stojí a který den bude v příštím semestru probíhat pro mírně pokročilé kurz. Děkuji, s pozdravem V.Lebedová

05.02.2014 16:42  Šéfredaktorka

Univerzitní 8 30614 Plzeň Tel:377631901 Fax:377631902

05.02.2014 16:05  Mašková Stanislava

Dobrý den, nemohu prosím sehnat kontakt na U3V - lékařská fakulta v Plzni. Předem děkuji za odpoveď. Mašková

20.01.2014 18:25  jirka

zajima mne zda v ostrave je mozno studovat spanelstinu anebo nejaky humanitni obor-treba i na VSB o-poruba? diky

02.06.2013 18:40  Šéfredaktorka

Seznam všech univerzit asi nenajdete, je třeba je hledat jednotlivě. http://pdf.osu.cz/cdv/index.php?kategorie=36040 http://www.osu.cz/index.php?kategorie=1&id=3313 http://www.vsb.cz/cs/uchazeci/u3v/

02.06.2013 18:29  Jana Zylova

Dobry den ,hledam seznam Univerzit tretiho veku Moravskoslezkem kraji ,Spozdravem pekneho dne Zylova Jana

14.05.2013 09:01  Šéfredaktorka

Informace o studiu pro seniory v Českých Budějovicích najdete ZDE: http://www.zsf.jcu.cz/u3v

26.04.2013 12:05  Kalaš

Dobrý den,je prosím někde v Českých Budějovicích U3V zaměřená na studium cizích jazyků,nebo archeologie.Děkuji za odpověď.

22.04.2013 11:31  Eva Zahrádkova

Prosím je nekde na Kladne u3v na angličtinu a počítače ?Děkuji za odpověd Zahradková Eva

15.04.2013 13:26  Šéfredaktorka

Zkuste tento odkaz http://pdf.osu.cz/cdv/index.php?kategorie=36040

15.04.2013 13:17  Ing.Filipková Milena

Kde mohu najít seznam univerzit třetího věku ,které se konají v Ostravě,Karviné, Havířově a to ve šk.r.2013/2014. Dále bych se chtěla seznámit s obsahem přednášek. Děkuji Ing. Filipková Milena

22.03.2013 11:27  Renata Cíchová

Dobrý den. existuje někde v republice U3V oboru bytový architekt? Děkuji

05.03.2013 23:03  Makyčová

Dobrý den, prosím o informaci. Chci se přihlásit ke studiu na U3V a věnovat se studiu zaměřenému na cvičení pro zdraví v seniorském věku. Jsem absolventem pedagogické fakulty. Existuje "návazné studium"? Děkuji za odpověď Makyčová

26.02.2013 12:45  Iva

Prosím o informaci, jaká univerzita 3. věku bude otevřena poblíž Rožnova pod Radhoštěm. Mimo Vsetína. Děkuji

14.01.2013 09:49  Monika

Přeji pěkný den.Nejsem vyučená a hledám školu,která by mne zachránila. Roč.72. Prosím poradte. Děkuji Filipova

09.01.2013 12:11  Šéfredaktorka

V České Lípě jsme nedohledali žádné informace. Hledejte pomoc na těchto stránkách: http://www.e-senior.cz/www/

09.01.2013 12:08  Šéfredaktorka

Možnosti najdete na stránkách: http://www.e-senior.cz/www/konzultacni-strediska/detail/17 nebo http://xarquon.jcu.cz/u3v/

07.01.2013 20:29  Hana

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, kde je nejblíž České Lípy U3V? Děkuji

07.01.2013 18:36  Alena Dvořákova

Prosím o informaci studia pro seniory v Jindřichově Hradci,Českých Budějovicích.Děkuji Dvořákova

07.01.2013 08:58  Šéfredaktorka

Zkuste tyto odkazy: http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku.html http://www.upce.cz/studium/czv/u3v.html http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/univerzita-3-veku/Stranky/default.aspx http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/univerzita-3-veku/program-u3v/Stranky/default.aspx

07.01.2013 08:50  Lenka

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jaká universita třetího věku ,je otevřená v pardubickém krají, nebo v hradeckém krají. Děkují.

09.11.2012 18:09  Jana Plačková

V roce 1983 jsem maturovala a chtěla by jsem si dokázat že ještě něco znám

25.08.2012 19:47  Šéfredaktorka

Najdete na našem portálu zde: http://www.tretivek.cz/200510/seznam-univerzit-tretiho-veku/

25.08.2012 01:22  Stáňa

Dobrý den, ráda bych studovala na Vaší univerzitě asi na filozofické fakultě. Můžu? Děkuji za informaci. Stanislava Ružáková ročník 1953

25.07.2012 19:09  Šéfredaktorka

Nejbližší Univerzitu třetího věku máte ve Zlíně, najdete ji na adrese: http://web.utb.cz/?id=0_3_13_4&lang=cs&type=0

25.07.2012 10:01  Pavla Stanová

Prosím kde mám nejblíž studium na střední generaci tředního věku . Jsem Uherskýho hradiště .

10.07.2012 18:01  Stanzelová Jana

Prosím ví někdo o studiu třetího věku v Ostravě?O zprávu prosím na email Stanzelova.Jana1@seznam.cz

08.07.2012 20:29  Šéfredaktorka

Informace najdete ZDE: http://www.europe-direct.cz/strediska/most/

08.07.2012 09:59  Vladimír Derych

Může mi někdo podat informaci o U3V v Mostě a jaké možnosti studia tam jsou ?

04.05.2012 21:19  Karasiewiczová Ludmila Ing.

Ráda bych věděla, jestli bude ve studijním roce někde zahájeno studium zahradní architektury nebo okrasného zahradnictví.Děkuji. Karasiewiczová

30.03.2012 19:16  Šéfredaktorka

Dobrý den, na odkazu http://www.u3v.muni.cz/no_cache/aktuality/read-news/prihlasky-do-prvnich-rocniku-u3v/ práva nevidím, ale zkuste se tam zeptat.

29.03.2012 17:34  Ladislav Burian

Dobrý den. Je mi 80 let, jsem ZTP+P a žijo v DPS. Chtěl bych se zeptat zda bych v mém případě mohl studovat v Univerzitě třetího věku právaa kde. Bydlím 25 km od Brna Ladislav Burian

27.01.2012 18:20  EVA KRÁLOVÁ

Dobrý den, jsem ročník 1957, z Prahy. Mám ÚSO s maturitou, SEŠ pro zahraniční obchod. Zajímám se o studium hispanistiky, na stř. škole jsem se učila 2 roky, dále různé krátkodobé kurzy. Tento jazyk jsem upotřebila i během mé praxe v PZO. Předem děkuji za informaci. S pozdravem Eva Králová

20.12.2011 17:17  Hana Komrsková

Dobrý den, mrzí mě, že například brněnská škola nelze otevřít a některé školy mají v nabídce akademický školní rok 2008/2009. Ráda bych navštěvovala kurzy historie nejlépe v Praze, ale bohužel nikde se tento obor nenabízí. Hezké svátky, Komrsková Hana

18.11.2011 10:02  Šéfredaktorka

Dobrý den, informace najdete zde http://www.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/dalsi-moznosti-vzdelavani/univ-3v/

17.11.2011 17:38  ivana

Dobrý den, chci se informovat, zda a kde v Ostravě mohu jako seniorka studovat Děkuji

09.11.2011 12:31  Šéfredaktorka

Zkuste lenka.cesakova@uhk.cz na odkazu http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/univerzita-3-veku/Stranky/default.aspx

09.11.2011 10:27  Horniaková Dagmar

Dobrý den. Jsem ročník 1957,z Náchoda,středoškolačka /maturita na gymnáziu a nástavbě SEŠ-obor Cestovní ruch/.Moc ráda bych se i nadále vzdělávala a to formou U3V anebo jinou obdobnou. Prosím vás o informaci ohledně možností u nás v královéhradeckém kraji,příp.jinde. Děkuji.Dagmar Horniaková.

23.09.2011 13:04  Sýkorová

Dobrý den, obracím se na vás se žádostí, zda je na Kladně otevřeno studium pro seniory - univerzita třetího věku?? Děkuji

09.07.2009 16:32  webmaster (administrator@tretivek.cz)

Dobrý den, v Ústí nad Labem je UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ . Adresa: Hoření 13 telefon 475 282 138, e-mail: u3v@ujep.cz . V červenci ale má oddělení celoživotního vzdělávání zavřeno. Nicméně když zkusíte reagovat mailem, mohli by odpovědět. Zdraví a zajímavé studium přeje Vlasta Otychová
http://

05.07.2009 14:23  E.Horáková

Prosím o informaci jaká universita třetího věku je nebo bude otevřena v ústeckém kraji.

17.01.2009 19:17  Steinerová Miroslava

Mám zájem o studium potravinářské farmacie na U3V.Je možnost studia v moravskoslezském kraji?Jsem seniorka z Havířova

06.08.2008 15:45  Havlásková Anna

Postrádám seznam Univerzit v Moravskoslezském kraji.Ač hledám nikde nenalezam.Sama jsem absolvovala Univerzitu třetího věku v dřívějšícj letech na Filosofické fakultě čtyřsemestrový a dvousemestrální studium Univerzity třetího věku na Zdravotně sociální fakultě ostravské univerzity- V seznamu je uvedena VŠB Ostrava a vím,že v dalších městech jsou další,ale nejsou zveřejněne a je to škoda,protože starší lidé měli a mají zájem. Na přednáškách bylo takové ticho,že by bylo slyšet ,kdyby spadl špendlík.A posluchači měli tolik dotazů,že nestačil stanovený čas.A tak si domlouvali setkání s přednášejícími i mimo. Děkuji Havlásková Anna

12.09.2007 17:43  Netopilová

Potřebovala bych informaci, zda bude letos zahájena v Kroměříži U3V. Loni jsem to zmeškala, tak bych šla ráda letos a proto sháním informace.Předem děkuji .Netopilová

Zanechte komentář: