Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Jak podporovat mentální věk?

Publikováno: 24.10.07
Počet zobrazení: 10400

Inteligenční kvocient, index inteligence neboli IQ byl poprvé uveden v roce 1912 německým psychologem Williamem Sternem (1871-1938), který definoval mentální věk MA (mental age) ve vztahu k aktuálnímu či chronologickému věku CA (chronological age): IQ = MA/CA. Mentální věk je úroveň intelektuálního vývoje měřená inteligenčním testem.

Úlohy jsou v testu rozčleněny do obtížností podle toho, jak staří jedinci jsou je v průměru schopni zvládnout. Mentální věk vyjadřuje věk, který odpovídá věku, ke kterému náleží ty nejnáročnější úlohy, které byl testovaný schopen adekvátně řešit. Chronologický věk pak věk testovaného jedince.

Inteligence postupně vzrůstá

Inteligence se měří asi sto let. S každou generací se zvyšuje výsledek, hodnota IQ, o 5 – 6 bodů, za dobu měření se celková hodnota zvýšila o 20 – 30 bodů. V pozadí tohoto vzestupu je dobrá strava, ale zejména fakt, že stále více zaměstnáváme mozek, že na naši mysl působí stále více podnětů, neustále řešíme různé problémy. Lze tedy říci, že rozvoj inteligence ovlivňuje dodávka potravin a množství podnětů. To ovšem platí i obráceně. Za „chytré legální drogy“ jsou považovány káva + čokoláda: káva působí krátkodobě, čokoláda prokazuje působení delší. Členové Mensy testovali i potravinové doplňky, nabízí se např. pilulka DMAE, ale prokazatelný efekt na sobě přednášející nemůže potvrdit.

Pro zvýšení inteligence, resp. její udržení, platí zejména ono známé „Učit se, učit se, učit se!“. Pro maximální soustředění je třeba mít klid, ale užitečná je neustálá duševní aktivita, snaha cokoli zkoumat, o problémech přemýšlet, kombinovat možná řešení, neustále zaměstnávat mozek. Pro duševní činnost je ideální teplota 17 – 19 °C.

IQ se měří různými testy (Mensa převážně geometrické, Scio, psychotesty), asi polovina populace dosahuje výsledku 90 – 110, 15 % populace 111 – 120, 8 % populace 121 – 130, asi 2 % populace více než 131.
Asi ze 70 % je hodnota IQ předurčena dědičností, ze 30 % ji lze ovlivnit tréninkem, způsobem vnímání a řešení počitků, působením okolí. U významné části nositelů IQ hodnoty pod 90 lze vystopovat degeneraci jako následek po generace opakovaného rodičovského spojení osob příbuzných. Předpoklady pro IQ jsou totožné u všech ras či geografických oblastí.

Ke zvýšení hodnoty výsledku v testech IQ se doporučuje:

- cvičit testy IQ (Sciotesty či geometrické testy Mensy) a psychotesty,
- postupovat při testu takticky (úkoly pro testovanou osobu náročnější nechat na později, zbude-li čas; rychle získávat body na co největším počtu řešení zadání, která se nabízejí okamžitě),
- test absolvovat pod tlakem mírného stresu (při úplné „pohodě“ bývají výsledky o něco nižší),
- trénovat – možnost zvýšit výsledky až o 10 b (strategické a logické počítačové hry, pexeso, křížovky).

Nejvyšších výsledků při testech IQ dosahují lidé ve věku 17 – 30 let, proto se hodnoty testovaných osob mimo tento interval věkově přepočítávají. Celkové prodlužování lidského věku lidí vede i k posunu věkové hranice, při níž se udržuje vysoká úroveň IQ. Tato schopnost souvisí se zvyšujícím se kvantem informací, které lidé v průběhu celého života zpracovávají.

Zdroj: ZAV

Vaše komentáře

Celkem 2 komentáře (0 komentářů čeká na schválení)

11.06.2018 20:07  Jiřina

Dobrý večer:) Jak má zjistit objektivní výsledek IQ,když jsou otázky zaměřeny na matematiku a techničnost, která mi chybí? Bez problémů jsem zvládla studium na SOU a dále se zdokonalují, co se týče kariérní postupu. Mojí silnou stránkou je čeština, otázky žádné. Z tohoto testu bych byla podhodnocena, jelikož mi nejde matematika. Co s tím? Děkuji za odpověď! :)

27.01.2012 15:08  Kravajedna

jo supr vec sem duchodce

Zanechte komentář: