Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

Braňte se aktivně věkové diskriminaci

Publikováno: 15.02.08
Počet zobrazení: 5558

Pražský trh práce je charakterizován vysoce kvalifikovanou pracovní silou, která je současně vysoce profesně flexibilní. Vzhledem k velké konkurenci se zároveň jedná o prostředí, ve kterém lidé s nízkou kvalifikací a znevýhodnění občané (např. z hlediska věku) mají ztížené možnosti opětovného vstupu na trh práce v případě ztráty zaměstnání.

Obecně sice Praha vykazuje velmi nízkou míru nezaměstnanosti (úřady práce udávají 2,2%), tento fakt však zastiňuje některé vážné problémy. Praha je region s nejvyšším indexem stáří v ČR, průměrný věk je zde 46 let. Řada obyvatel tak čelí věkové diskriminaci. Osoby ve věku nad 50 let tvoří 30% celkově evidovaných uchazečů úřadů práce. Většina zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců vychází z předpokladu, že lidé starší lidé jsou méně přizpůsobiví, obtížněji se učí novým věcem a pracují nižším tempem než lidé mladší. Vzhledem k demografickému vývoji ale není možné, aby zaměstnavatelé přehlíželi narůstající skupinu starších osob, které jsou pro ně potenciální zaměstnanci.

Nové kompetence pro starší a zkušenější

Občané z věkové kategorie nad 50 let se stávají stále častěji cílovou skupinou mnoha iniciativ, reklam a projektů. Jedná se o skupinu lidí, kteří jsou vysoce motivovaní k nalezení nového zaměstnání a jsou ochotni se pro dosažení tohoto cíle dále rozvíjet a učit. Mají řadu předností, mezi které patří profesní zkušenost, odbornost, dlouhodobá praxe. Jsou časově flexibilní a bez rodinných povinností. Že být starší není tabu, dokládá např. i nová reklama společnosti Dove na kosmetiku pro starší ženy.

Kurz pro budoucí správce nemovitostí a bezpečnostní pracovníky

Vzdělávací společnost InBIT Česká republika s.r.o. startuje vzdělávací projekt pro starší spoluobčany a osoby s nižší kvalifikací s názvem ˝Správce nemovitostí  bezpečnostní pracovník – nová perspektiva pro ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností˝.
Nabízí se dva vzdělávací kurzy pro správce nemovitosti – domovníka a bezpečnostního pracovníka. Denní školení v odpoledních hodinách mezi 14-18 hodinou bude probíhat v budově Střední školy technické na Zeleném pruhu, na Praze 4. Po ukončení kurzu obdrží úspěšní absolventi certifikát programu akreditovaný ministerstvem školství. Výhodou pro účastníky je zprostředkování měsíční praxe s vyhlídkou na stále zaměstnání. Forma i obsah školení jsou voleny s ohledem na věk účastníků a jejich dosavadní zkušenosti a znalosti. Díky financování z Evropské unie je účast v kurzu i stravování bezplatná.

Rekvalifikace pro 50+ a bez kvalifikace

Tříměsíční rekvalifikační kurz správce nemovitosti naučí absolventy provádět jednoduché údržbové a opravářské práce potřebné při správě nemovitosti. Účastníci získají informace i o situace na realitním trhu v ČR, právní základy i komunikační trénink pro jednání s majiteli i nájemníky budov. Projdou také základním školením práce na počítači, díky kterému budou schopni obsluhovat počítače a operační systém Windows nebo zpracovávat jednoduché texty a tabulky. V praktickém odborném výcviku se účastníci naučí základy instalatérské, topenářské, zednické, elektrikářské a zámečnické práce a základy vzduchotechniky.
Dvouměsíční rekvalifikace na bezpečnostního pracovníka zprostředkuje teoretické i praktické znalosti potřebné pro zajišťování ochrany objektů, osob a transportu. Účastníci si osvojí znalosti o způsobech zajišťování ochrany objektů a osob, o mechanických a elektronických zabezpečovacích systémech, o obsluze požárních systémů, získají však informace i o základech práce na počítači či angličtiny specializované na výkon povolání bezpečnostního pracovníka.
Nové poznatky si pak absolventi ověří v průběhu čtyřtýdenní praxe ve správcovských firmách, školách, veřejných budovách a bezpečnostních agenturách. Na praxi může navazovat uzavření trvalého pracovního poměru.

Realizátor projektu

InBIT Česká republika, s.r.o. působí na českém trhu od roku 2006. Je součástí mezinárodně zakotvené vzdělávací společnosti InBIT gGmbH, která se svými 80 vzdělávacími středisky a třicetiletými zkušenostmi patří mezi čtyři největší německé vzdělávací instituce. V sousedním Polsku je InBIT prezentován na čtyřech místech. InBIT Česká republika, s.r.o. je vzdělávací organizace, která se zaměřuje zejména na profesní a firemní vzdělávání, odborné vzdělávání a celoživotní učení. Pokrývá široké spektrum poradenských a projektových aktivit pro základní a střední odborné školství. Koncepce vzdělávacího programu bezpečností pracovník a domovník včetně jednotlivých obsahových modulů byla inspirována obdobnými projekty v Německu, které byly úspěšně realizovány pro úřady práce v Berlíně, Hannoveru a Duisburgu.

Aktuální informace lze dále získat na webové stránce http://www.projektesf.cz nebo přímo u realizátora společnosti InBIT Česká republika, s.r.o. na telefonním čísle 286 580 465 a 774 124 791, případně e-mailem na jonakova@inbitcr.cz.

Zdroj: pí Jonáková

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: