Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

Publikace ČSSZ: S námi to zvládnete

Publikováno: 4.04.08
Počet zobrazení: 4381


      Víte, k jakým změnám došlo od 1. ledna 2008 v sociálním zabezpečení? Podnikáte a musíte podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ? Zajímá Vás, jestli dostanete důchod do zahraničí? Jak je vysoké nemocenské a zda dostanete zpět přeplatek na pojistném?

Na tyto i další otázky najdete odpověď v publikacích ˝Sociální zabezpečení 2008˝ a ˝Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008˝. Vydala je Česká správa sociálního zabezpečení, jsou dostupné zdarma na všech 92 pracovištích a v elektronické podobě na CSSZ.cz.

Zatímco ˝Sociální zabezpečení 2008˝ vyšlo v nákladu 50 000 ks, ˝Příruček OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008˝ vydala ČSSZ 100 000. Obě publikace spojuje přehledná forma, logické členění i praktické příklady. ˝Sociální zabezpečení 2008˝ čítá 32 stran řazených podle jednotlivých oblastí. Od nemocenského před důchodové pojištění, pojistné, sociální zabezpečení v Evropské unii až po lékařskou posudkovou službu a potřebné kontakty a zkratky. ˝Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008˝ má o dvanáct stran víc – 44. Jednotlivé kapitoly provázejí podnikatele formou otázek a odpovědí celou oblastí sociálního zabezpečení. Pro ilustraci: OSVČ se v publikaci dozví například, co znamená účast na důchodovém pojištění, kdy se jedná o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, proč OSVČ platí pojistné, kde a kdy se podává Přehled o příjmech a výdajích apod.
Dodavatele obou publikací vybrala ČSSZ ve výběrovém řízení. Vydání ˝Sociálního zabezpečení 2008˝ stálo 264 775 Kč včetně DPH, jedna publikace tak vyšla na 5,30 Kč. ˝Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008˝ si vyžádala celkové náklady 589 050 Kč, což znamená cca 5,90 Kč za jeden výtisk.

      Příklady z publikací: Sociální zabezpečení 2008

Strana 6, příklad 3: Výpočet maximálního nemocenského v roce 2008
Zaměstnanec v rozhodném období dosáhl započitatelného příjmu 288 350 Kč. Denní vyměřovací základ se u tohoto zaměstnance vypočítá tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, kterým je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost, tj. 288 350 : 365 = 790 Kč. Redukovaný denní vyměřovací základ je 550 x 0,90 + 240 x 0,60 = 495 + 144 = 639. Denní výše nemocenského za prvních třicet dní pracovní neschopnosti bude 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. 639 x 0,60 = 383,4. Výše nemocenského se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, tj. v tomto případě 384 Kč. Při 14denní pracovní neschopnosti bude nemocenské činit 4 224 Kč. Při 30denní pracovní neschopnosti bude nemocenské činit 10 368 Kč. Dostane ho ta osoba, jejíž hrubé příjmy v posledních 12 kalendářních měsících činily nejméně 288 350 Kč, tedy alespoň cca 24 000 Kč měsíčně hrubého.

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008

Strana 16, příklad 5: Výpočet zálohy na pojistné na důchodové pojištění
OSVČ vykonávala po celý rok 2007 hlavní SVČ. Příjmy měla 400 000 Kč a výdaje 210 000 Kč. Příjmy po odpočtu výdajů tak byly 190 000 Kč. Nejdřív se vypočítá měsíční vyměřovací základ: (190 000 Kč x 0,5) : 12 = 7 916,66 Kč, který se zaokrouhlí směrem nahoru. Z něj se vypočítá minimální výše zálohy na pojistné: 7 917 Kč x 0,296 = 2 343,43 Kč. I zde se získaná částka za okrouhlí na celé koruny nahoru. Po podání přehledu za rok 2007 bude OSVČ vykonávající SVČ hlavní platit měsíční zálohu na pojistné na důchodové pojištění 2 344 Kč.

Pro úplnost: Nejpozději do středy 30. dubna 2008 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2007 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2008 u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení či Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2008. Další informace k OSVČ najdete například na CSSZ.cz/informace.

Zdroj: cssz.cz – pí Filipová

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: