Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

Dny slunce bez rizika

Publikováno: 2.06.08
Počet zobrazení: 5094


      Maligní melanom je závažné a záludné onemocnění, a proto je zde tzv. primární prevence jednou z nejúčinnějších zbraní proti této chorobě. Incidence nádoru stoupla za posledních 30 let pětinásobně. Melanomem u nás každoročně onemocní 1500 lidí a pětina tohoto počtu na něj zemře. Průměrný věk pacienta s melanomem je 54 let, společně s leukemií v dospělosti se jedná o nádor, který pacienta připraví o nejvíce let produktivního života.

Laboratoře VICHY ve spolupráci s vybranými partnerskými lékárnami organizují již osmý ročník osvětového edukativního projektu DNY SLUNCE BEZ RIZIKA ve dnech 4., 5. a 6. června 2008.

Již ze všech možných údajů prakticky s jistotou víme, že sluneční záření a citlivá kůže kožního typu I, II jsou faktory, které výrazně zvyšují riziko vzniku maligního melanomu. Dalším faktorem je pozitivní rodinná anamnéza, což jinými slovy znamená, že ohroženou skupinou jsou ti jedinci, jejichž přímí pokrevní příbuzní již měli maligní melanom. Stejně tak to platí i pro jedince, kteří již onemocněli melanomem v minulosti. Tyto osoby mají 10x větší pravděpodobnost opětného vzniku melanomu než ti, kteří ještě melanomem neonemocněli. Osoby, jež mají na kůži větší počet pigmentových znamének, mají také zvýšené riziko vzniku melanomu. Protože se předpokládá, že tato znaménka se vytvářejí v útlém dětství působením ultrafialového záření, je jedním z preventivních mechanismů účinná ochrana dětí před sluncem. Někdy se na vzniku melanomu spolupodílí i oslabený imunitní systém organismu. Protože si předky ani typ své kůže nemůžeme vybrat, zbývá nám pro účinnou prevenci prakticky výlučně ochrana proti slunečnímu záření.

Projekt navazuje na celosvětové edukativní aktivity Laboratoří VICHY. Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti
o možných rizikách slunečního záření a doporučit vhodné chování na slunci.
Projektu, který proběhne ve dnech od 4. do 6. června se účastní letos více než 100 lékáren z celé České republiky. Informace o nebezpečí slunečního záření a poradenství o vhodné ochraně před tímto zářením bude podávat odborník na danou problematiku – speciálně vyškolený lékárník.
Z výsledků epidemiologické studie z roku 2007 s cílem diagnostikovat a zvýšit povědomí o péči o pokožku, získané z Center zdravé pokožky, vyplývá, že hlavní obavou českých žen při sluneční expozici je rakovina kůže (55%), pak spálení kůže (45%) a v neposlední řadě předčasné stárnutí kůže (42%). Pouze 18% žen používá vysoký ochranný faktor (SPF).

Průběh poradenství v lékárně
Lékárník poskytuje zdarma na vyhrazeném a dobře označeném místě informace týkající se nebezpečí slunečního záření a jeho vlivu na kůži. Zájemcům určí fototyp a na základě toho i vhodné chování a efektivní ochranu při dané intenzitě slunečního záření. Každý účastník obdrží informační materiály s vlastní diagnostikou.

Odbornými garanty projektu jsou Česká dermatovenerologická společnost a Česká lékárnická komora.

Seznam partnerských lékáren projektu bude týden před akcí a po dobu konání akce
k dispozici na telefonní infolince 222 193 777.

Bližší informace k akci včetně seznamu lékáren na stránkách http://www.dnysluncebezrizika.cz.

Ochrana před UV zářením
Ideální samozřejmě je omezit pohyb na přímém slunci co nejvíce. Pokud to nelze, snažíme se vyvarovat se pobytu na slunci v době mezi 11.-15. hodinou, kdy je UVB záření atmosférou nejméně filtrováno, protože dopadá ze slunce na zemský povrch skrze atmosféru její nejmenší tloušťkou. V té době nebo nejlépe po celý slunný den se snažíme pohybovat se ve stínu budov, pod stromy, pod slunečníkem a podobně a zároveň kryjeme kůži co nejvíce oděvem. Ne každé oblečení chrání proti ultrafialovému záření stejně kvalitně. Záleží na druhu použitého materiálu k výrobě oblečení, barvě vláken, struktuře tkaní, stáří látky, opranosti, suchosti nebo vlhkosti apod. Proto je nejlepší, když pro plánovaný pobyt na slunci, ať již při práci nebo při rekreačních aktivitách, zvolíme plážové oblečení z certifikovaných tkanin, které mají přímo deklarován stupeň ochranného faktoru (UPF) proti UV záření (http://www.plazoveobleceni.cz). Více informací si můžete vyžádat na adrese plazoveobleceni@sanatorium.cz.
Odborníci se shodují na tom, že i pro každodenní přecházení po městských ulicích by měl mít člověk ošetřenu kůži faktorem minimálně 6, ale nejlépe alespoň 15. Co to ale vlastně ten faktor je? SPF, jak se odborně ochrannému faktoru v krémech říká, uvádí, jaká část ultrafialového záření se při jeho použití dostane do kůže. Tak např. faktor 10 propustí do kůže 1/10 ultrafialového záření a zjednodušeně řečeno prodlouží náš pobyt na slunci 10krát při vzniku stejných škod (např. zčervenání) jako bez použití tohoto faktoru. Analogicky faktor 20 propustí do kůže 1/20 ultrafialového záření, ochrání nás tedy před 95 % dopadajícího záření, faktor 50 nás ochrání před 98 % záření, faktor 100 před 99 % atd. Protože rozdíl mezi padesátkou a stovkou je zanedbatelný, používá se podle nového doporučení označení velmi vysokých faktorů pouze jako 50+.
Při koupání je nutné nanášet prostředky označené jako water-resistant každých 40 minut a water-proof každých 80 minut. Možná se ptáte, proč by se měl člověk chránit před UV zářením pod vodou? To je ale školácká chyba, voda proti ultrafialovému záření dostatečně nechrání. I bez koupání opakujeme aplikaci ochranného prostředku každé 2 hodiny, faktor totiž odplavuje pot a některé chemické faktory ztrácejí při přeměně ultrafialových paprsků na teplo své ochranné vlastnosti.
Stoupáme-li do hor, s každými 300 metry se zvýší intenzita ultrafialového záření o 4 %, se zvýšením dávky záření musíme počítat také při odrazu od vodní hladiny nebo sněhu. S přibližujícím se rovníkem stoupá dávka UV záření – např. ve srovnatelné nadmořské výšce na polárním kruhu je množství ultrafialového záření při jasném slunečném dnu ve stejnou denní dobu a ročním období 5krát nižší než v tropické oblasti.

Zdroj: Parnas – pí E. Riegerová, odborný text – prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Vaše komentáře

Celkem 2 komentáře (0 komentářů čeká na schválení)

02.03.2015 18:31  Šéfredaktorka

Redakce se obává, že na to Vám neodpoví ani specializované lékařské pracoviště. Rakovina je individuální nemoc a rozhodně se nespustí u moře.

01.03.2015 22:10  Josef

Dobrý den.Lidé kteří poprvé odjeli k moři za sluníčkem myslím převážně staré lidi tam často onemocněli třeba tak že si laicky řečeno přivezli rakovinu.Je to možné,že by se jejich skryté onemocnění tam rozjelo a po návratu domu nebo už tam zemřeli? Děkuji za odpověd Josef

Zanechte komentář: