Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Literární procházky

Publikováno: 1.11.08
Počet zobrazení: 3049


      Autorka článku: JUDr. Irena Novotná
Už se brzy stmívá a mnohé lidi nebaví se pořád dívat na televizi. Rozhlasová vysílání se hodně věnují literárním večerům a profilům autorů literárních děl a mnozí z nás si jistě vždy rádi poslechnou čtení románů a nebo dramatizaci některého ze světových děl. Dokonce některá díla vycházejí na CD jako mluvené slovo a je příjemné si večer před spaním poslechnout poutavé čtení známých klasiků. Poměrně levné a hodnotné knihy můžete na dobírku získat z Antikvariátů, kterých je Internetu celá řada. Vždyť například v zimě není často ani chuť běhat po městě a knihy můžete obdržet poštou a ihned zaplatit.

Probírala jsem onehdy dějinami světové literatury a napadlo mne, že by nebylo nezajímavé psát o těch, které příliš neznáme.
A tak jsem to vzala od severu k jihu. Neboť švédská, dánská nebo norská literatura je velmi krásná a zvláštní atmosférou, jak historickou, tak společenskou i tou zeměpisnou, v které tyto, pro nás studené země, leží. Ale samozřejmě, že se postupně seznámíme i dalšími autory nejen evropskými.

Okénko do dánské literatury 19. století
Herman Bang

Herman Bang se narodil 20. dubna 1857 v Adserballe na ostrově Als a zemřel 29. ledna 1912 v Obdej ve státě Utah, USA. Byl významný dánský prozaik 19. století..Toto neklidné století zrodilo v Evropě mnoho významných autorů i literárních směrů, z kterých lze čerpat i v dnešní době. Proto jsem vybrala tohoto autora, u nás nepříliš známého.
Herman Bang byl synem protestanského pastora. Nedokončil studia práv; snažil se stát hercem, později pracoval jako novinář a režisér. Jako literární kritik popularizoval novou, hlavně francouzskou literaturu a nové proudy v dánské literatuře, realismus a impresionismus osobitě chápané. Jeho tvorbu zejména ovlivnilo cestování do zahraničí a jeho život byl završen při přednáškovém turné po Americe.
K pochopení jeho literárního zaměření je nutné se zmínit o politické situaci v Dánském království, která přiměla mnoho významných Dánů opustit svou zemi. V 19. století bylo Dánsko zmítáno válkami, které jej zcela zruinovaly. Postupně se od Dánska odpojilo Norsko a bylo připojeno ke Švédsku. Paradoxně je ale toto období označováno za zlatý věk dánské kultury.Literatura, malířství a filozofie zažívají velice plodné období. V té době například tvořil Hans Christian Andersen, Soren Kierkegaard, Bertel Thorvaldsen.
V době jeho dospívání vrcholila v Dánsku tíživá a nebezpečná politická situace, způsobená územními ztrátami a nutností Dánů přehodnotit významně svou situaci. Dvě koncepce internacionalismu a nacionalismu byly důležitou součástí historie dánského dělnického hnutí, které nabralo sílu, když se sociální otázka začala spojovat s internacionalismem.Poté následovala ústavní krize, která skončila až v roce 1901 představením parlamentní vlády. Bylo rozhodnuto, že žádná vláda nebude usilovat o prosazování zákonů, s kterými nesouhlasí většina parlamentu.
Skandální román
Bangův první román Beznadějná pokolení (Haabløse slĂŚgter,1880) zajímavě zachycuje charakteristické rysy dekadence. A byl to román, který probudil ohromný skandál. V té době neuspěl ani jeho další román Faidra (Faedra,1883). Avšak z jeho dalších děl vynikly Excentrické novely (Excentriske noveller,1885) a Tiché existence (De stille eksistenser,1886), do nichž je zařazen i román U cesty (Ved vejen). Z řady dalších próz jsou významné romány Tina (Tine,1889), Ludvíkov (Ludvigsbakke,1896), Bílý dům (Det hvide hus,1898).
Co o něm píše kritik F.X. Šalda:
celá jeho tvorba má ráz klidné a povýšené aristokratické ironie, umdleného epigonství a fatalistické rezignace. Důsledný impresionista, nevěřil v silnou a mohutnou linii životní vůle a chtěl vystihnout déšť životních dojmů a jejich ironických spletí; jeho romány jsou prosty popisů i psychologických výkladů a rozpadají se v mozaiku jedinečných, nesmírně bystře a ostře zachycených postřehů a postojů životních. Podává melancholii prchavé nenávratné chvíle, žensky měkkou a rozkošnou páru životní, děje lidí vyvrácených a podvedených iluzí životní; básník únavy, skepse a ironické soudnosti životní, spíše však soucítící a chápající glosátor nežli syntetický tvůrce.
F.X.Šalda, časopis Novina, 1912

Překlad do češtiny : Bang, Herman: U cesty (Ved vejen; R, Praha, Odeon 1977) – přeložil František FrĂśhlich.

Autor: JUDr. Irena Novotná, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: