Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Jak fungujete s inkontinencí? Dá se vůbec...

Práce zobrazit diskusi

Dobrý den, hledám práci v okrese Příbram,...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Rád bych si dopisoval s někým, kdo by měl...

Sociální zabezpečení od května

Publikováno: 3.05.10
Počet zobrazení: 4174
Autor článku: MPSV
Dávky v nemoci, nezaměstnanosti a pro rodiny s dětmi, důchody i nároky související se zdravotní péčí se budou řídit novými předpisy Evropské unie (EU).

Nová legislativa bude účinná od 1. května 2010. Zjednodušeně řečeno upraví sociální nároky lidí, kteří se pohybují mezi členskými státy EU z pracovních, rodinných nebo jiných důvodů, dočasně či trvale. Nařízení mají přispět k posílení volného pohybu osob a zároveň sloužit jako nástroj ochrany jejich práv.

Cílem členských zemí EU bylo především zjednodušit a modernizovat stávající pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení, doplnit v nich některé chybějící právní normy a zohlednit v nich nedávné rozsudky Soudního dvora Evropských společenství. Nová nařízení se řídí principy rovnosti zacházení (členské státy nemohou vyhradit přístup k dávkám pouze svým občanům), aplikace právního řádu jediného státu (každá migrující osoba je pojištěna pouze v jednom z členských státu, zpravidla tam, kde pracuje), sčítání dob pojištění (pokud je nárok na dávku podmíněn získáním minimální doby pojištění, zohlední se i doby pojištění získané v ostatních státech EU), a zachování nabytých práv - export dávek (pokud osoba získá na určitou dávku nárok, nelze ji přestat poskytovat pouze proto, že se odstěhovala do jiného státu). Právní předpisy Evropské unie nenahrazují národní legislativu, jsou však přímo závazné a systémy sociálního zabezpečení členských států koordinují.

Změna se mj. dotkne úhrad mezi institucemi členských států za zdravotní péči poskytnutou v jiném státě, než tam, kde má klient pojištění. Díky přesně stanoveným lhůtám by se mělo fungování systému výrazně urychlit. K tomu by měla přispět rovněž elektronická výměna informací mezi institucemi v různých členských státech, na kterou by měly postupně přecházet. Měla by mimo jiné výrazně zrychlit a zpřehlednit postup u vyřizování žádostí klientů o sociální dávky.

Nová nařízení rovněž rozšiřují možnosti hledání práce v jiném státě EU, než kde je nezaměstnaný evidován a pobírá dávky v nezaměstnanosti. Dobu poskytování dávky v nezaměstnanosti ze strany státu posledního zaměstnání je možné nově rozšířit až na 6 měsíců. Kromě toho by nezaměstnaný měl dostávat dávku přímo, nikoliv prostřednictvím úřadu práce hostitelské země, jak tomu bylo doposud. Úplně poprvé se v právní úpravě této oblasti objevují nástroje na vymáhání přeplatků na dávkách a na vymáhání pojistného, které dosud členským státům EU chyběly.

Nová nařízení nahradí stávající právní úpravu, která byla v Nařízeních Rady Evropského hospodářského společenství č. 1408/71 a č. 574/72. Členské státy EU na nich pracovaly řadu let a jejich dokončení se dá považovat za jeden z úspěchů českého předsednictví v Radě EU.

Zdroj: MPSV – Filipová

Vaše komentáře

Celkem 5 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

31.08.2017 13:57  Pavla

Dobrý den,již starám se o ležícího manžela o terminálním stadiu nemoci.Jak dlouho trvá vyřízení,pokud je žádost již odeslána lékařem? Máme nárok na dávku za ten určitý měsíc,pokud by manžel zemřel 1.nebo ze začátku měsíce?A v jakém rozsahu ? Děkuji za odpověd.

28.02.2016 17:06  Šéfredaktorka

Dobrý den, není zřejmé, jakou podporu jste pobírala a už nepobíráte. Dovozuji, že podporu v nezaměstnanosti. Nejlepší bude, když navštívíte úřad práce, zda nemá babička nárok na zvýšení příspěvku na péči, nebo zda byste neměla nárok na další finanční pomoc ( příspěvek na mobilitu u babičky, příspěvek na bydlení, příspěvek v hmotné nouzi). To vše se odvíjí od dalších informací, které neznám.

28.02.2016 16:51  krejcicek

dobry den,prosim o radu. staram se babicku, které je 84 let a pobira davku na nemohoucnost.opustila lsem zamestnani a bralajsem potporu 6 mesicu, tet neberu vice nez 1 rok zadnu potporu.mam na něco nárok předem moc dekuji

17.02.2014 14:02  Šéfredaktorka

Ano, to hlásit musíte, za období, které babička tráví příspěvek, nedostane dávku. Hlaste na Úřadu práce - sociální odbor.

17.02.2014 13:06  Radka Šůrková

Dobrý den , prosím vás o radu. Starám se o babičku, které je 84 let a pobírá dávku na nemohoucnost. Teď je už 3 týden v nemocnici. Mám povinnost hlásit tuto skutečnost na úřadu a jakém. Jsem z okresu Hodonín. Děkuji moc za odpověď.

Zanechte komentář: