Dnes je 24.04.2024, Svátek má Jiří, zítra Marek

Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

Konference „Evropský rok aktivního stárnutí“

Publikováno: 27.01.12
Počet zobrazení: 5273
Konference_1 Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a tento rok byl zahájen i v České republice.

Když nám na Třetí věk došla pozvánka od místopředsedy Senátu Petra Pitharta na tuto konferenci, velmi mne zaujalo téma i místo konání konference. Byla jsem velmi ráda, že se mohu této akce zúčastnit. 17. ledna 2012 konference probíhala v Jednacím sále Valdštejnského paláce v Praze.

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a tento rok byl zahájen i v České republice. Východiskem pro vyhlášení evropského roku 2012 je rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č 940/2011/EU ze 14. září 2011. Konference byla tematicky zaměřena na seniory, jejich vzdělávání, dále na stárnutí populace z několika pohledů – demografického, sociálního, ekonomického a politického. Evropský rok aktivního stárnutí má pomoci seniorům žít déle ve zdraví a spokojenosti, dále zůstat déle v zaměstnání a podělit se o cenné zkušenosti.
Stárnutí populace dokazují statistické údaje, v roce 1950 bylo v České republice 12,4 % obyvatelstva starších 60 let a k 31. 12. 2010 to již bylo 22,6 %. Pracující důchodci představují pouze 6,2 % z celkového počtu seniorů starších 60 let. Tedy naprostá většina obyvatel u nás této věkové kategorie je ekonomicky neaktivní.

Na konferenci vystoupilo se svými referáty řada osobností, mezi které patří:
- JUDr. Jiřina Rippelová (Senát PČR), která se ujala zahájení konference a úvodního slova.

- Mgr. Jan Dobeš (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)poukázal na demografické změny a vytyčil hlavní cíle Evropského roku aktivního stárnutí.

- Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Ve svém referátu se zaměřil na problematiku, kde získat dostatečné finanční zdroje na vyplácení důchodů a na pokrytí zdravotní péče. Vlády mnoha států světa věnují pozornost stárnutí, neboť jde o úbytek daňových poplatníků a tím i pokles příjmů do státních pokladen.

- Ing. Božena Mannová Ph.D (ČVUT, Praha)
Seniory je nutné integrovat do informačních společností. Digitální vyloučení souvisí s věkem, proto se musí tyto bariéry překonávat a i ve zralém věku využívat v maximální míře komunikační a informační technologie. Tuto společnost pak nazýváme informační společností. Do těchto technologií nepatří pouze počítač a internet, ale zahrnujeme sem i mobilní telefony, digitální televize, navigace a mnoho dalších.
Čeští senioři se v poslední době více zajímají o informační technologie. Důkazem jsou data Českého statistického úřadu, kde v roce 2007 používalo počítač 34,3% obyvatel starších 55 let, v roce 2009 to bylo však o 15,2 procentního bodu více.

- Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (předseda Asociace univerzit třetího věku)
Byla představena Asociace univerzit třetího věku (AUV3VČR). Jedná se o občanské sdružení institucí, které nabízí vzdělávání na vysokoškolské úrovni pro seniory v České republice.

- PhDr. Kateřina Sadílková (MŠMT)
Vystoupila se svým referátem na téma celoživotní vzdělávání v České republice. Celoživotní učení je kontinuální proces, týká se každého z nás. Nepředstavujme si pouze profesní vzdělávání, ale i zkvalitňování života.

- Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. (MFF UK)
Třetím věkem můžeme rozumět dobu mezi koncem výdělečného zaměstnání a začátkem závislosti jedince na pomoci okolí. V současném světě se tato doba stále prodlužuje, pohybuje se kolem 25 let. Kvalitní obohacení této etapy života je studium na vysokých školách, na univerzitách třetího věku.

- PaeDr. Václav Petrus (starosta města Švihov)
Senioři na venkově mají omezenou dostupnost služeb, kulturního vyžití, chybí kamenné univerzity. Východisko představuje novinka ve formě virtuálních univerzit třetího věku.

- Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. (JČU České Budějovice)
Univerzity třetího věku plní specifickou úlohu v celoživotním vzdělávání (bez ohledu na věk a bez ohledu na vzdělávání). Univerzity jsou zodpovědné za kvalitu, za vzdělávání. Věková skupina, která usedá do univerzitních lavic, se pohybuje kolem 65 let. Na univerzitní půdě se vzdělávají studenti bez ohledu na věk, jedná se o celoživotní program, jsou registrováni stejně jako denní a dálkoví studenti, mají i práva studenta. Univerzity třetího věku mají svoje vzdělávací programy, moduly a kurzy.

- PhDr. Naděžda Hrapková, PhD. (generální sekretářka Světové asociace univerzit třetího věku AIUTA)
Evropský rok aktivního stárnutí byl 10. ledna zahájen i na Slovensku a to vernisáží výstavy „Staroba sa nás dotýka“. V příspěvku byly naznačeny aktivity, které Slovensko podnikne v rámci evropského roku 2012. Aktivní stárnutí je klíčem k zachování solidarity mezi generacemi ve společenstvích, ve kterých narůstá počet starších lidí. Politici a zainteresované strany se budou muset zaměřit na to, aby starší lidé měli víc příležitostí na aktivní stárnutí a samostatný nezávislý život.

Konference byla zahajovacím aktem Evropského roku aktivního stárnutí, ale podle mého názoru nebyly zmíněné konkrétní cíle, které v roce 2012 Evropa, Česká republika a další země podnikne pro seniory. Během letošního roku budou snad jednotlivé kroky ke splnění cílů vytyčeny a i naplněny. Nejpřínosnějším referátem, i s výhledem do budoucna, byl od paní Hrapkové z AIUTA. Předpokládala jsem, že předmětem jednotlivých příspěvků na konferenci nebudou jen statistiky České republiky, univerzity třetího věku a vzdělávání na nich. Ale postrádala jsem zmínky o domovech důchodců, internetových portálech pro seniory, zájezdy pro občany v důchodovém věku, volnočasové kluby a další.

Autorka: Třetí věk, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 1 komentář (0 komentářů čeká na schválení)

30.01.2012 16:02  J. Feix

Velmi bych si přál, aby "Evropský rok aktivního stárnutí" nedopadl podobně jako "Národní program přípravy na stárnutí" Rada, která za realizaci odpovídá se v průběhu roku 2011 nesešla ani jednou. (Nikde není uveden záznam). Podle statutu se mají konat nejméně tři zasedání! Odpovídá MPSV. Zatím všechno, co se dělá ve prospěch seniorů je příliš formální. Velmi mě překvapuje, že se s tímto stavem ztotožňují i nejvyšší funkcionáři seniorských organizací, kteří jsou v "Radě" zastoupeni.

Zanechte komentář: