Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

50 let práce u jedné firmy

Publikováno: 7.04.16
Počet zobrazení: 1582
  Autor článku: Zdeněk Vohradník
Firmou o které píši, byl výrobce elektrických spotřebičů v Hlinsku. Měl postupně tři názvy: ESA, Elektro-Praga a ETA. Pracoval jsem zde v letech 1953 – 2003. V této sérii článků chci popsat, jak to vše, z mého pohledu, probíhalo.
 

01. Co mě vedlo k napsání těchto pamětí – rok 2016

Hlavním impulzem pro tyto vzpomínky byla má osmdesátka. Po ní jsem začal bilancovat různé oblasti svého života. Vliv na to měl i nedávný článek pardubické redakce Mladé fronty DNES. V něm mě nazvali, po rozhovoru o mém působení ve firmě, „Eťák celým svým srdcem“. Měli pravdu. Na padesát let aktivního života v jednom podniku, nelze zapomenout.

Kromě toho si ETU téměř denně připomínám, když chodím kolem původního areálu na nákupy a dívám se do prázdných oken, za kterými jsem léta pracoval. Usoudil jsem proto, že některé události z uplynulého období stojí za zaznamenání. Nejen pro mě, ale i pro ostatní pamětníky a možná i pro bývalé zákazníky. Nejedná se však o souvislý děj, ale jen o výběr určitých událostí, které hrály v mém životě, a v historii firmy, významnější roli.

Výběr vzpomínek byl ovlivněn také tím, jaké funkce jsem v daném období vykonával. Jinak to asi viděl člověk, který pracoval celou dobu v zásobování, jako můj spolužák František, nebo ve výrobě, v technickém úseku apod. Avšak to podstatné, že se zde vyráběly kvalitní elektrospotřebiče, používané ve většině českých a slovenských domácností, a že to zajišťovalo práci pro velkou část obyvatel našeho regionu, cítíme asi všichni stejně.

Půl stolení u jedné firmy by se mohlo zdát dosti jednotvárné. Ale pro mne nebylo:

 • Prvních 20 let jsem vykonával různé funkce v ekonomickém úseku – od referenta pro účetní výkazy po vedoucího účetně-plánovacího odboru.
 • 10 let, jako vedoucí odboru organizace a techniky řízení, jsem se zabýval mj. přípravou a provozem prvního sálového počítače.
 • Dalších 10 let jsem byl obchodním náměstkem a staral se o to, aby bylo co vyrábět.
 • V posledním desetiletí, již jako pracující důchodce, jsem v podniku vykonával funkci tiskového mluvčího a staral se o prezentaci  firmy v médiích.
 • Během své praxe jsem zažil 7 podnikových ředitelů. S většinou z nich jsem i osobně spolupracoval.

Ještě jako zaměstnanec ETY jsem se v roce 1998 podílel na publikaci „55 let výroby elektrospotřebičů v Hlinsku“. V ní jsme popisovali odborný rozvoj našeho podniku, který měl na svém vrcholu až 4300 zaměstnanců a patřil mezi 100 největších firem ve státě. V tomto textu však půjde spíše o můj osobní vztah k firmě, ve které jsem pracoval od 19 do 69 let tj. 50 roků aktivního života.

Do textu jsem zahrnul i několik poznatků z historie firmy, které jsem dosud neznal. Našel jsem je až v poslední době, převážně na internetu. Rozsah memoárů jsem záměrně omezil slovem „práce“ v titulku (50 let práce), protože společenské, politické a další vztahy, by je neúměrně rozšířily.

Pro lepší orientaci jsem doplnil do nadpisu každého článku letopočet, ve kterém se popisovaná událost odehrála nebo vznikla. Sám jsem při psaní poznal, že při tak velkém časovém rozsahu sledovaných událostí se někdy těžko odhaduje i desetiletí.

Dlouho, ještě i během psaní, jsem také uvažoval, jak padesátiletou historii prezentovat. Po dobrých zkušenostech s publikací článků o stáří a stárnutí jsem zvolil formu jednostránkových textů zveřejňovaných na internetu. Doufám, že i Vám bude tato forma vyhovovat.

Prameny k celému seriálu:

 • Brožura „55 let výroby elektrospotřebičů v Hlinsku“ ze srpna 1998
 • Tiskové zprávy ETA a. s.
 • Obchodní rejstřík
 • Webové stránky ETA a.s. a souvisejících organizací
 • Informace z tisku a internetu
 • Vlastní podklady a znalostí autora

 

Autor: Zdeněk Vohradník.

Foto: MF Dnes k článku “Vždy budu rád dělat Etě reklamu“

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: