Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

50 let života u jedné firmy – část 26

Publikováno: 29.09.16
Počet zobrazení: 1965
Autor článku: Zdeněk Vohradník
Firmou o které píši, byl výrobce elektrických spotřebičů v Hlinsku. Měl postupně tři názvy: ESA, Elektro-Praga a ETA. Pracoval jsem zde v letech 1953 – 2003. V této sérii článků chci popsat, jak to vše, z mého pohledu, probíhalo.

TISKOVÝ MLUVČÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU – ROK 1994

V roce 1994 jsem dosáhl důchodového věku a chtěl jsem ukončit funkci obchodního náměstka. Chystal jsem se na důchod. Podnikový ředitel mi však navrhl, abych ve firmě ještě zůstat a zavedl zde funkci tiskového mluvčího. Tuto funkci jsme dosud neměli, ale začali jsme ji postrádat. Šlo nám především o to, dostat do médií nezkreslené informace o situaci ve firmě, tak aby je novináři nesháněli jinými cestami. Po vyjasnění detailů jsem s nabídkou souhlasil a začal jsem přemýšlet jak začít.
Výběr médií

V prvé řadě bylo potřeba navázat kontakt se seriózními médii. V předchozích funkcích vedoucího OTŘ i obchodního náměstka jsem se již s novináři setkával, poskytoval jsem rozhovory a napsal několik odborných článků. Nyní však šlo o soustavnou práci.

Začal jsem nejprve s nejbližšími redakcemi: s východočeským zpravodajem ČTK, pardubickým redaktorem hospodářských novin, okresními novinami a krajskými redakcemi deníků. Postupně přibývala další média i s celostátní působností.

Začátky bez elektronické pošty
Připomínám, že jsem s novou funkcí začínal v roce 1994. Tehdy se teprve začínaly používat mobilní telefony, ve firmě bylo jen několik personálních počítačů, které většinou jen nahrazovaly psací stroje. Internet byl v plenkách. První tiskové zprávy jsme sice již psali na počítači, ale pak se rozmnožovaly na „ormigu“ a rozesílaly klasickou poštou.

Velkým pomocníkem bylo zavedení elektronické pošty. E-maily postupně nahradily jiné způsoby komunikace. Tiskové zprávy jsem si brzo začal psát přímo na vlastním počítači. Překvapilo mě, že jsem ani po čtyřiceti letech nezapomněl psát „všemi deseti“, tak jak nás to naučili v ekonomické škole v Chrudimi.

Práce s veřejností – public relations
Brzy jsem také zjistil, že práce tiskového mluvčího není jen isolovanou prací jednotlivce, ale že je součástí mnohem širší činnosti nazývané Public Relations (PR) – neboli práce s veřejností. To již není jen předávání informací a udržování kontaktů s médií, ale mnohem širší činnost, která však může podstatně zlepšit image firmy. Je to např. cílevědomé psaní P. R. článků, soustavné rozesílání aktuálních zpráv do různých médií, organizování tiskových konferencí, příprava výročních zpráv a mnoho dalších věcí.

Výsledky práce po pěti letech
Po pěti letech výkonu nové funkce se moje činnost rozšířila tak, že jenom v roce 1999 o nás vyšlo v ČR 540 článků v 78 novinách a časopisech. Nejvíce Mladá fronta Dnes – 62, Noviny Chrudimska – 52, Hradecké noviny – 33, Právo – 32, Hospodářské noviny 30. V roce 1999 získala ETA také 1. místo v novinářské kategorii ocenění Signum Temporis – diplom za informační otevřenost.

Odchod do důchodu
Když se mi v roce 2004 přiblížila sedmdesátka, rozhodl jsem se, že odejdu do skutečného starobního důchodu. Tehdy byl generálním ředitelem ing. z První investiční společnosti, která byla majoritním vlastníkem firmy. Ten vybral mého nástupce. Novináře jsme s tím seznámili na tiskové konferenci v Hradci Králové. Zapracoval jsem nástupce a začal jsem se věnovat svým koníčkům. Dění v ETĚ jsem sledoval jen nepřímo.

Autor: Zdeněk Vohradník.

Foto: MF Dnes k článku “Vždy budu rád dělat Etě reklamu“

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: