Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

Komise pro spravedlivé důchody

Publikováno: 4.12.19
Počet zobrazení: 1109
Zdroj: MPSV
Komise pro spravedlivé důchody jednala o principech nultého a prvního pilíře. Zabývala se i důchody pro náročné profese .

Na svém jednání v pátek 15. listopadu se Komise pro spravedlivé důchody zabývala principy konceptu nultého a prvního pilíře. MPSV předložilo materiál s návrhy takových opatření, která dokáží naplňovat kritéria spravedlnosti, srozumitelnosti a udržitelnosti důchodového systému. Členové komise se věnovali také možnostem zajištění dřívějšího odchodu do důchodu pro pracovníky v náročných profesích.

MPSV předložilo materiál, který obsahuje 3 skupiny změn, vedoucích k:
• Zavedení individuálních virtuálních důchodových účtů:
Tento nástroj by umožňoval pravidelné a automatizované informování občanů o jejich důchodových nárocích v současnosti i v okamžiku dosažení důchodového věku. To by občanům umožnilo se dlouhodobě lépe připravit na životní situaci v důchodu.

• Vytvoření 0. pilíře a nastavení výše základního důchodu a podmínek nároku:
Cílem nultého pilíře důchodového systému je poskytovat všem seniorům s nárokem na důchod stejnou základní penzi, která by jim zajistila minimální životní standard. Výše tohoto základního důchodu by tedy nebyla závislá na předchozích příjmech důchodce.

• Vytvoření nového I. pilíře a nastavení principů ohodnocení individuálních životních kariér v tomto pilíři:
První pilíř by v novém uspořádání oceňoval individuální průběh kariéry každého člověka. Část důchodu vyplácená z tohoto pilíře by odrážela období výdělečné činnosti, ale zohledňovala by například i období péče o děti nebo nemohoucí blízké.

Komise se také zabývala konkrétními možnostmi řešení problematiky dřívějšího odchodu do důchodu pro pracovníky v náročných profesích bez krácení jeho výše. MPSV tímto opatřením mimo jiné reaguje na opomíjený závazek z 90. let, kdy byl zrušen systém kategorizace profesí, od kterého se odvíjel věk odchodu do důchodu.

Podle návrhu MPSV by do okruhu osob vykonávajících náročné profese povinně spadaly osoby vykonávající práce zařazené do stávající kategorie 4 (práce, při nichž hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví). Zařazení dalších osob vykonávajících práce v kategorii 3 a 2R, které jsou dohromady s nejvyšší kategorií označované za tzv. rizikové práce, bude záviset na výsledku kolektivního vyjednávání.

Navrhuje se, aby u osob v náročných profesích byl snížen věk odchodu do důchodu
o 1 rok za každých 10 let v náročné profesi.

V případě těchto profesí je práce spojena s dlouhodobými náklady, na kterých by se měli alespoň částečně podílet zaměstnavatelé. Návrh proto počítá s kompenzací takových nákladů formou zvýšení sazby na důchodové pojištění u zaměstnavatele za zaměstnance v náročné profesi o 5 p. b.

Je nutné dodat, že 91,7 % všech zaměstnavatelů žádné zaměstnance k nejrizikovější kategorii nemá. Dopady na zaměstnavatele budou tedy minimální.

Další jednání Komise pro spravedlivé důchody je naplánováno na 10. ledna 2020. Další informace je možné najít na www.duchodovakomise.cz

Zdroj: MPSV

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: