Dnes je 21.05.2024, Svátek má Monika, zítra Emil

Poslední diskuse


Zdraví zobrazit diskusi

Podle rady ministra už telefonuje 45 minut z...

Práce zobrazit diskusi

Hledám lidí pro výzkum trhu. Jedná se o...

Co se kde děje zobrazit diskusi

Ahojte,jsem tady nova a vidim posledni...

Co bude dál v postcovidové době?

Publikováno: 24.12.20
Počet zobrazení: 1198
Autorka článku: Irena Novotná
Nastane úpadek ve vzdělávání a v též přípravě budoucích absolventů škol? Bude televize jediným zprostředkovatelem umění, když začnou upadat divadelní scény? Budou se lidé zajímat o knihy a vystačí si s nimi?

Mimořádná doba, jako je v současnosti ta covidová si vyžaduje i mimořádná opatření, která omezují některé občanské svobody a zasahují do svobodného rozhodování občanů, a tak to můžeme chápat jako nastolení mimořádného řádu, který je zaveden osobami obdařenými zvláštními pravomocemi od těch, kteří je mají právo udělovat a ručí za jejich očekávané výkony a spoléhá na jejich profesionalitu a též za výstupy vůči chodu státu a veřejnosti, která je zvláštním režimem řízena tak, aby nedocházelo k šíření infekce a současně aby docházelo k ochraně některých sociálních skupin, pro které je případná nákaza fatální. Tolik k nositelům řádu, který má nastolit pořádek.

Mimořádné situace, ke kterým náleží kromě jiného i pandemie, epidemie a jiné ještě horší příhody, dokáží v konci změnit stabilitu řádu a vyvolat nové pořádky, které vychází z prodělané zkušenosti často draze zaplacené ztrátami a nutností změnit zvyklosti, standardy a navyklé stereotypy a přejít na zcela nové cesty i se zkušenostmi, které donutí hluboce přemýšlet o tom, co chybí, co přebývá, co je zbytečné udržovat a co nového přinést do obnovovaného života po překonané krizi. Říkejme tomu post-covidová doba, která by mohla být jakýmsi obrozením, jako když si člověk po probuzení protře oči, podívá se kolem sebe a začne přemýšlet o věcech svého života co je pro něho důležité a co není, protože je tím šťastným, že to všechno přežil a překonal tíživý strach z nevědomosti a nabyl zkušenosti z té tragické doby, v níž mnohé dříve důležité životní potřeby byly umenšeny, nebo byly náhle nedosažitelné a je třeba je změnit nebo přehodnotit.

Mám pocit, že největší problém nastává ve vzdělávacím systému dětí a mládeže v době Covidu a horší to bude ještě v post-covidové době, až se budou vyžadovat po dětech a mladých lidech výkony. A to rozhodne nejen o jejich budoucnosti, ale i o budoucnosti společnosti. V předchozích odstavcích jsem se zmínila o tom jak funguje stát a občanská společnost ve svých iniciativách a nyní přemýšlím, jaká budoucnost čeká novou generaci a jak se osvědčí v podobných situacích. I když je to povážlivé, že se uzavírají různé podniky, že podnikatelé ztrácejí příjmy a přitom platí daně, ale po doznění vlny pandemie se mohou ještě vzchopit, ale to se nepodaří vzdělávacímu systému, pokud se zanedbá počátek nebo rozjezd cílící k maturitám či zkouškám na vysoké škole. Tam vzniknou nenapravitelné problémy, protože učení a studium je jedním z těch probíhajících životních řádů a procesů, jejichž tok je závislý na lidské vůli, duševní zdatnosti, vytrvalosti a předsevzetí vybudovat si vlastní budoucnost podle podmínek, které se budou dále na absolventech vyžadovat. I přes to, že jsme obklopeni vysoce rozvinutou technologií, neočekávejme, že ve všem nahradí lidství v plném slova smyslu. Jsou to jen stroje. Obávám se, že výpadky ve vzdělávacím procesu budou mít následky, které žádná reforma nenapraví. A co se týče umění, které si vyžaduje lidský talent (ne často se objeví lidský talent spisovatel, dramatik, básník, pěvec či herec) a neschopnost ho pěstovat, zaznamená též propad, pokud není vytrvale a plynule předáváno společnosti živým způsobem. Rozhodně televize není schopna vynahradit tuto společenskou potřebu stále se opakujícími pořady a vytahováním do programu už v minulosti úspěšnými uměleckými díly. Umění má jít živě s dobou do aktuální přítomnosti a obohacovat svým nenahraditelným přínosem lidského ducha, nejen jako příležitost k pobavení a informování, což vede též k úpadku lidské mysli.

Bude toho hodně, co si vynutí nutnost přehodnocovat zavedený stereotyp a vykázat to, co k ničemu nevede a prokázat to, co je platné pro nejbližší a tím i vzdálenější budoucnost pro postcovidovou situaci společnosti, která bude mít nejen materiální potřeby.

Autor: Irena Novotná, Foto: Internet

Vaše komentáře

Celkem 0 komentářů (0 komentářů čeká na schválení)

Zanechte komentář: