Poslední diskuse


Co se kde děje zobrazit diskusi

Dobrý den. Ráda bych Vás poprosila o...

Téma týdne zobrazit diskusi

důchody by měly narůstat ne procenty, ale...

Práce zobrazit diskusi

Společnost Věda nás baví o.p.s. hledá...

Důchodce a duchovní život – Nebojte se jógy 2

A stejně jako jiné studium, např. hra na hudební nástroj či naučení se cizí řeči, lze přístup k józe rozdělit na určité etapy.
22.03.17
Autor článku: František Benda

Důchodce a duchovní život – Nebojte se jógy 1

Jóga není pojem, který by u nás už zcela zdomácněl, avšak naprosto neznámá také již dávno není.
15.03.17
Autor článku: František Benda

Důchodce a duchovní život – Přestat si stěžovat

Stalo se snad někdy, že by si někdo neměl na co stěžovat? Ale kdež – to je přece nemožné. Žijeme v tak komplikovaném světě, že věcí, které nám nejdou právě pod nos, je neustále kolem nás dost a dost.
8.03.17
Autor článku: František Benda

Důchodce a duchovní život – Polarizace 4

Polarizace si s námi pohrává jako kočka s myší. Ne nadarmo je ve známém symbolu pro jang/jin v černém poli bílá skvrnka a naopak. Je to připomínka, že nic není nikdy dokonalé černé ani bílé.
1.03.17
Autor článku: František Benda

Důchodce a duchovní život – Síla okamžiku

Všichni v podstatě hrajeme velmi složitou simultánku.Rozdíl je pouze v tom, že šachový mistr přechází od jedné šachovnice k druhé, kde musí bleskově zhodnotit situaci a rozhodnout se pro následující tah.
22.02.17
Autor článku: František Benda

Důchodce a duchovní život – Hranice jednání

Někdy je opravdu těžké rozhodnout, jak se v nové situaci zachovat a zvolit další postup jednání.
15.02.17
Autor článku: František Benda

Důchodce a duchovní život – Směry

Kdo se byť jen trochu porozhlédne po zákulisí poznatků, které neklidný a zvídavý lidský duch nashromáždil za dobu své existence, nedostane se jinam, než do spleti rozpaků.
8.02.17
Autor článku: František Benda

Důchodce a duchovní život – Oko uragánu

Uragán je hrozivý, ohromující jev. V našich končinách je prakticky neznámý, zatímco jinde znamená smrtelné nebezpečí.
1.02.17
Autor článku: František Benda

Důchodce a duchovní život – Obtíže meditace

Je to dost často pokládaná otázka: jak meditovat, když je kolem tolik zla a neštěstí?
25.01.17
Autor článku: František Benda

Důchodce a duchovní život – Hranice postupu

To už je dávno pryč; situace se velice změnila, ale bohužel nikoli k lepšímu. Nyní je zase literatury přehršel, takže vzniká otázka, co si vybrat.
18.01.17
autor je právě ten, kdo k dané problematice má co říci. Nic proti tomu, takové spisy skutečně existují, a napsali je věrohodně prozřevší mistři, kteří se víceméně nezištně podílejí se čtenáři o výsledky svého mnohaletého usilování. Lze snadno zjistit, že takový návod velice často začíná od nejjednodušších poznatků. Tomu zpravidla předchází dlouhý úvod, neboť autor předpokládá, že vědychtivý žák o dané problematice mnoho neví. Čili je třeba mu všechno náležitě vysvětlit. Běda, přeskočí-li se nějaká drobnost, na které je celé pozdější učení stavěno. Takové, byť lehké pochybení v základech dokáže později ohrozit i velkou, výstavnou budovu. Je to obvyklá chyba všech začátečníků. Pochybení ale nejsou uchráněni ani učitelé Tím, že – jak se předpokládá – své učení dokonale znají, mohou snadno přehlédnout nějakou drobnost, kterou považují za samozřejmost, a to pak žáčkům komplikuje situaci. Sami ji přece objevit nedokáží. Na to je třeba dávat pozor a na začátku studia se spíš vracet, a vše, zatím poznané, si raději prověřovat, než se velkopansky hnát za novými poznatky a přitom něco podstatného zanedbat. I při vší pečlivosti však student nevěnuje dost pozornosti věcem, o kterých se domnívá, že je dobře zná. Jak často zde dochází k omylům! Učitel se snadno o těchto jednoduchostech jen lhostejně zmiňuje, neboť je pokládá za samozřejmé, ale pro začínajícího žáčka je stejně nové znaménko pro násobení jako pro integrál. S přibývajícími stránkami je pak učení stále méně pochopitelné, neboť už je nelze k ničemu z dřívějška známému přivěsit, až se nakonec zastaví zcela. Bylo by omylem se domnívat, že se žák v takovém případě zahloubá a začne novou látku zvolna probírat tak, aby ji pochopil. Ale kdež. Další stu